Novia Yrkeshögskolan: Fenestra

31.10.2015 - 06.12.2015

Friday 30.10.

Artist Talk @17

Vernissage @18

The students of photography from Yrkeshögskolan Novia represent their projects under one subject, Fenestra. The exhibition consists of final works from students graduated last spring, projects of third year students and of a published fashion portrait series Alice in Furland.

Fenestra is a word in Latin, and it can be interpreted to mean a road to a creative mind. The exhibition mirrors the versatility of the studies of photography on the field of art, moving image, journalism, installations and fashion. There are selected works from separate projects shown in the exhibition. These projects have challenged the students to use their creative thinking.

The works and artists seen in the exhibition: Edvard Enqvist; Katoava naapuri, Nayab Ikram; In Between, Jannica Luoto; Send Me Forward, Johan Folkesson Karlsson; Deconstruction of Adversity, Pertti Teurajärvi; ENTROPY, Jennifer Granqvist; Sekunden, Reetta Tiainen; Alaston, Beate Berntsen; Vi sårade varandra, Rebecca Söderström; Identitetslängtan, Kasper Gustavsson; Tankar om åldrande, Johanna Överfors; Sjöutsikter samt Alice in Furland av Stephanie Blomqvist, Kasper Gustavsson och Johanna Överfors.


In Novia Yrkeshögskolan it is possible to study visual fields in four different programs: photography, graphic design, interior design and visual arts. The school is located in Pietarsaari, in the Campus Allegro area, and a new group of students is annually selected. The lectures are given in Swedish, but there are also Finnish and international students in the school.

Svenska kulturfonden and Konstsamfundet have supported the exhibition.

More information: www.fotokonst.fi

 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

 

Fredag 30.10.

Artist Talk kl 17

Vernissage kl 18

Fotostuderanden vid Yrkeshögskolan Novia ställer ut sina arbeten under det gemensamma namnet Fenestra. Utställningen består av slutarbeten gjorda av fjolårets utexaminerade, tredje årets fotostuderanden samt den publicerade modeserien Alice in Furland.

Fenestra kommer från latin och kan tolkas som en öppning till det kreativa sinnet. Utställningen speglar fotolinjens diversitet inom genren konst, rörlig bild, installationer, journalistik och mode. Dessa utvalda arbeten är individuella projekt som ställs ut som en grupputställning var fotograferna fick möjligheten att utmana sitt personliga kreativa tänkande.

Utställare: Edvard Enqvist; Katoava naapuri, Nayab Ikram; In Between, Jannica Luoto; Send Me Forward, Johan Folkesson Karlsson;  Deconstruction of Adversity, Pertti Teurajärvi; ENTROPY, Jennifer Granqvist; Sekunden, Reetta Tiainen; Alaston, Beate Berntsen; Vi sårade varandra, Rebecca Söderström; Identitetslängtan, Kasper Gustavsson; Tankar om åldrande, Johanna Överfors; Sjöutsikter samt Alice in Furland av Stephanie Blomqvist, Kasper Gustavsson och Johanna Överfors.

Yrkeshögskolan Novia har fyra linjer inom den visuella konsten: foto, inredningsdesign, grafisk design och bildkonst. Utbildningen ligger i Jakobstad vid Campus Allegro och tar årligen in nya studerande. Undervisningen sker huvudsakligen på svenska, men skolan har även finskspråkiga, samt internationella utbytesstuderande.

Utställningen fick understöd av Svenska kulturfonden och Konstsamfundet.

www.fotokonst.fi

Nayab Ikram; In Between