Projects

Photo North toimii paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Pohjoinen valokuvakeskus tekee aktiivisesti yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Alueellisesti PVK tarjoaa näyttely- ja ohjelmasisältöjä sekä yhteistyöprojekteja niin alueen kuntiin kuin eri organisaatioille yliopistojen yksiköistä turvakoteihin.

Valokuvataiteilijoiden liiton yhteisöjäsenenä sekä osana kansallista valokuvakeskusten verkostoa Pohjoinen valokuvakeskus jakaa ajankohtaista ja tärkeää tietoa alasta sekä sen hyvistä käytänteistä. Verkosto laatii yhteistyössä valokuvataiteen tiekarttaa ja tavoitteena on toteuttaa koko valtakunnan kattavia yhteistyöhankkeita, jotka synnyttävät uutta tietoa ja ajatuksia taidekentälle.

Pohjoinen valokuvakeskus on yksi vuonna 2012 perustetun Nordic Photography Networkin perustajajäsenistä, johon kuuluu viisi Pohjoismaista organisaatiota; tanskalainen Galleri Image, Norjan valokuvataiteilijoiden liitto Forbuden Frie Fotografer ja sen yhteydessä toimiva galleria Fotogalleriet ja ruotsalainen Centrum for fotografi. Verkosto tapaa aktiivisesti vuosittain ja kehittää alaa Pohjoismaisesti.