Uutiset

PORTFOLIO- JA IDEAHAKU 2022: Aluenäyttely 2022

19.1.2022

Seija Ulkuniemen MAALAUSTAITEEN HISTORIOITA II: Konkreettista abstraktia -näyttely leikittelee valokuvan

Pohjoisen valokuvakeskuksen 35-vuotisjuhlan kunniaksi vuoden 2022 aluenäyttelyn kuraattoriksi on kutsuttu kuraattoriduo NŌUA Pohjois-Norjasta. Vuonna 2022 Pohjoisen valokuvakeskuksen ohjelmisto juhlistaa valokuvauksen monimuotoisuutta ja monipuolisuutta ripauksella pohjoisen henkeä.

Kuraattorit haluavat kutsua mukaan taiteilijoita, jotka käsittelevät ideoitaan ja teemojaan valokuvan ja linssipohjaisen taiteen menetelmin. Kuraattorit haluavat nostaa keskiöön taiteilijoita, jotka työskentelyssään kommentoivat nykykulttuuria ja pohjoisilla alueilla esiintyviä narratiiveja. Kuraattorit toivovat näyttelyn toimivan tutkimuksena, joka tuo esille aiheen taiteilijoiden teemojen kautta. Kuraattorit luovat kuratoivan lähestymistavan taiteilijavalinnan jälkeen ennalta määrätyn temaattisen polun sijaan. Lopulliset työt valitaan sekä toteutetaan yhteistyössä valittujen taiteilijoiden, kuraattorien ja Pohjoisen valokuvakeskuksen kesken.  

Taiteilijoita pyydetään osallistumaan portfolioiden, uusien ideoiden ja prosessissa olevien töiden hakuun. Pohjoinen valokuvakeskus maksaa jokaiselle valitulle taiteilijalle taiteilijapalkkion ja huolehtii kuljetus- ja majoituskuluista sekä avajaisiin matkustamisesta aiheutuvista kuluista. Pohjoinen valokuvakeskus tulee tukemaan produktioita.

KUKA VOI LÄHETTÄÄ PORTFOLION?

Portfoliohaku on avoin taiteilijoille, jotka asuvat ja/tai työskentelevät Pohjoismaissa, Barentsin alueella ja Baltian maissa tai käsittelevät töissään näitä alueita koskevia, niille sijoittuvia tai muuten pohjoiseen samaistettavia aiheita.

Pohjoinen valokuvakeskus pyrkii edistämään oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa nykyvalokuvauksen alalla. Toivomme näyttelyehdotuksia valokuvaajilta, jotka kuuluvat kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin. Kannustamme myös kaikenikäisiä ja -sukupuolisia lähettämään hakemuksia. Otamme mielellämme vastaan töitä yksittäisiltä taiteilijoilta, kaksikoilta tai yhteistyöprojekteista. 

Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti. 

TARKEMPAA TIETOA TEEMASTA 

Politiikan, teknologian ja kulttuurin vuorovaikutuksesta nousee esiin uusia näkemyksiä valokuvan viestistä, ja ne yleistyvät valokuvataiteilijoiden keskuudessa. Kun pintatasoon ja prosessiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota, taiteilijat käsittelevät valokuvausprosessia tietoisesti ja luovat kulttuurisia ja yhteiskunnallisia teemoja käsittelevän diskurssin uusien teknologioiden, kemikaalien, kolmiulotteisen interferenssin, kollaasien ja tekstin kautta. Tuloksena on uudelleen kontekstualisoituja ja tulkittuja valokuvia. Haemme näyttelyyn taiteilijoita, jotka hyödyntävät töissään useita temaattisia lähestymistapoja, jotka ovat kiinnostuneet prosessin haastamisesta ja alustoista, joilla valokuvia esitellään, tarkoituksenaan kyseenalaistaa ja korostaa kulttuurisia ja yhteiskunnallisia narratiiveja.

Näyttelyn lopullinen kuraattoriteema ja painopiste määrittyvät portfoliohaun kautta saamiemme töiden perusteella. Suhtaudumme avoimesti kaikenlaisiin näkemyksiin nykyajan pohjoisten alueiden taitelijoita koskevista teemoista, ongelmista ja konsepteista.

TIETOA NŌUASTA

NŌUA on taiteilijavetoinen, nykyvalokuvataideorganisaatio Norjan Bodøssä. NŌUA tekee yhteistyötä niin norjalaisten kuin kansainvälistenkin taiteilijoiden, kuraattorien, kirjoittajien ja taidehistorioitsijoiden kanssa. Näin se luo ohjelman, joka edistää keskustelua ja innovatiivista ajattelua valokuvauksesta nykytaiteena sekä esittelee asiaankuuluvia taideproduktioita ja -käytäntöjä. Instituutin luennot, näyttelyt ja taiteilijapuheenvuorot pidetään pääasiassa heidän tiloissaan Bodøssä, mutta usein myös kaupungin ulkopuolella tai kansainvälisesti muiden laitosten kanssa. 

Julkisella ohjelmallaan NŌUA pyrkii edistämään merkityksellisiä produktioita ja korkeatasoisen valokuvaustaiteen innovatiivista esittelyä. Heidän ajatuksenaan on, että suuri yleisö voisi osallistua aktiivisesti ajankohtaisiin ja olennaisiin keskusteluihin valokuvausyhteisön nykyisistä ongelmista ja mahdollisuuksista.

Marianne Bjørnmyr ja Dan Mariner perustivat NŌUAn vuonna 2017.

Instagram: @atelier_noua

Sivusto: noua.no

Avoin hakuaika 17.1.2021–28.2.2022

Taiteilijaprofiili:

–       Nimi, sähköposti, puhelinnumero

–       Henkilöesittely 

–       Lataa: ansioluettelo ja pdf-tiedosto. Portfolio aiemmista työ-/installaatiokuvista.

–       Linkki sivustolle:

–       Instagram-linkki:

Hakemukset pyydetään lähettämään englannin kielellä.

Portfolio:

–       Lisää kuvat ja installaatiokuvat (enintään 3 projektia) taidekuraattorialustalle. Valinta perustuu vahvasti kuviin. Portfoliolla voit antaa paremman kuvan itsestäsi/aiemmista töistäsi.

–       Lyhyt lausunto työstä (enintään 200 merkkiä) 

–       Voit esitellä projektin lisäämällä linkkejä ja pdf-tiedostoja.

Uudet ideat / keskeneräiset työt / olemassa olevat projektit:

–       Lähetä uudet ideat, keskeneräiset työt ja olemassa olevat projektit projektiehdotuksina.

–       Kerro projekti-ideastasi visuaalisen tutkimuksen keinoin. Visuaalinen tutkimus voi sisältää tekstiä tai ehdottamasi projektiteeman. 

–       Lisää lyhyt lausunto töistä. (Enintään 200 merkkiä)

–       Voit esitellä projektin lisäämällä linkkejä ja pdf-tiedostoja.

Lähetä ehdotuksesi englanniksi täällä

Lisää uutisia