Pohjoinen valokuvakeskus ry:n sääntömääräinen vuosikokous 19.3.2017

23.02.2017

VUOSIKOKOUSKUTSU

Pohjoinen valokuvakeskus ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Aika:                      Sunnuntai 19.3.2017 klo 13:00

Paikka:                  Kulttuuritalo Valve, neuvottelutila, käynti Ojakadulta.  3 krs

Esillä sääntömääräiset asiat. Muista esille halutuista asioista on sääntöjen mukaan ilmoitettava hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kokousta kirjallisesti. Kirjalliset esitykset toimitetaan osoitteeseen:

Pohjoinen valokuvakeskus ry/ Puheenjohtaja Paavo J. Heinonen, PL 42 90015 Oulun kaupunki.

 

Vuosikokouksen asiapaperit:

  •  Toimintakertomus vuodelta 2016
  •  Vuoden 2016 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
  •  Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017

Asiapaperit jaetaan osallistujille vuosikokouksessa.  Materiaalit saa pyynnöstä etukäteen alla@photonorth.fi.

Äänioikeus vuosikokouksessa on kaikilla yhdistyksen jäsenmaksun maksaneilla jäsenillä.

 

Tervetuloa.

Vuosikokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokousvirkailijoiden valinta

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Toimintakertomus vuodelta 2016

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 2016 sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

7. Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2017

Hallitus esittää vuosikokoukselle, että vuoden 2017 jäsenmaksut ovat seuraavat:

Opiskelijat ja työttömät 10 €, jäsenet 20 €, yhdistykset 50 €, kannatusjäsenmaksu 100 €.

8. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017

9. Sääntömuutos §4  Jäsenet

Nykyiset säännöt:

§ 4 Jäsenet

Valokuvakeskuksen varsinaisiksi tai kannattajajäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt, oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt, jotka haluavat edistää valokuvakeskuksen päämääriä.

§ 12 Sääntöjen muutos

Valokuvakeskuksen sääntöjen muutoksesta on päätettävä vuosikokouksessa, jotta muutosehdotus on hyväksyttävä vähintään 2/3:lla annetuista äänistä.

Hallitus esittää vuosikokoukselle sääntömuutosta kohtaan

§ 4 Jäsenet.

Valokuvakeskuksen varsinaisiksi tai kannattajajäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt, oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt, jotka haluavat edistää valokuvakeskuksen päämääriä.

Lisätään:

Yhdistyksellä voi olla kunniajäseniä. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Kunniajäseneksi yhdistys voi kutsua yhdistyksen pyrkimyksiä ansiokkaasti edistäneen henkilön, jos ainakin 3/4 vuosikokouksessa annetuista äänistä kannattaa hallituksen tekemää kunniajäsenehdotusta.

Yhdistyksen kokous voi erityisen painavista syistä erottaa kunniajäsenen.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Mikäli  vuosikokous hyväksyy § 4 jäsenet sääntömuutoksen hallitus esittää vuosikokoukselle, että yhdistyksen kunniajäseniksi kutsutaan kaikki entiset hallituksen puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat sekä taiteellinen johtaja.

 

10. Hallituksen  puheenjohtajan ja jäsenten valinta

Sääntöjen § 6 mukaan Valokuvakeskuksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, jonka kokoonpanossa on otettava huomioon koko Pohjois-Suomen alueellinen edustus. Hallituksen muodostaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kolme (3) – kuusi (6) jäsentä. Puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa, ensimmäisellä kerralla arvan, sitten vuoron mukaan.

Erovuorossa 2017: Puheenjohtaja Paavo J. Heinonen, Petteri Löppönen, Mikko Törmänen, Veera Uutinen, Kari Silvennoinen. Kaudella 2017 jatkavat Juuso Haarala ja Tuomas Mujunen.

10. 1. Puheenjohtajan valinta kaudelle 2017-2018

10.2. Hallituksen jäsenten valinta kaudelle 2017 –2018.

Valitaan 1 – 4 jäsentä.

11. Tilintarkastajien valinta

Hallitus esittää vuosikokoukselle, että tilintarkastajiksi valitaan HTM Kirsi Kontro ja Mika Kemppainen Pohjois-Suomen tilintarkastus Oy:stä ja varatilintarkastajaksi Pohjois-Suomen tilintarkastus Oy.

12. Muut asiat

13. Muut hallitukselle vähintään viikkoa ennen kokousta kirjallisesti toimitetut asiat

14. Ilmoitusasiat

15. Kokouksen päättäminen

Hallitus

 

 

 

« Takaisin uutisarkistoon