PORTFOLIO- JA IDEAHAKU 2022: Aluenäyttely 2022

17.01.2022

Pohjoisen valokuvakeskuksen 35-vuotisjuhlan kunniaksi vuoden 2022 aluenäyttelyn kuraattoriksi on kutsuttu kuraattoriduo NŌUA Pohjois-Norjasta. Vuonna 2022 Pohjoisen valokuvakeskuksen ohjelmisto juhlistaa valokuvauksen monimuotoisuutta ja monipuolisuutta kyllästettynä pohjoisella hengellä.

Avoimeen hakuun kutsutaan taiteilijoita, jotka työskentelevät valokuvan ja linssipohjaisten medioiden kanssa sekä työskentelyssään kommentoivat nykykulttuurista ja pohjoisilta alueilta nousevia aiheita. 

Kuraattorit toivovat avoimen haun toimivan tutkimuksellisena alustana taiteilijoiden aiheiden, teemojen ja teosten kautta näyttelyn lopulliselle muodolle. 

Lopulliset työt valitaan sekä toteutetaan yhteistyössä valittujen taiteilijoiden, kuraattorien ja Pohjoisen valokuvakeskuksen kesken.  

Hakuun osallistutaan portfolion, suunnitelman tai työn alla olevien teosten/projektien kanssa. Pohjoinen valokuvakeskus maksaa valituille taiteilijoille ja taiteilijaryhmille taiteilijapalkkion ja huolehtii kuljetus- ja majoituskuluista sekä avajaisiin matkustamisesta aiheutuvista kuluista.  

KUKA VOI LÄHETTÄÄ PORTFOLION?

Portfoliohaku on avoin taiteilijoille, jotka asuvat ja/tai työskentelevät Pohjoismaissa, Barentsin alueella ja Baltian maissa tai käsittelevät töissään näitä alueita koskevia, niille sijoittuvia tai muuten pohjoiseen linkittyviä aiheita.

TARKEMPAA TIETOA 

Politiikan, teknologian ja kulttuurin yhä näkyvämpi vuorovaikus luo mahdollisuuden uusille näkökulmille taiteen tekemisen prosesseihin sekä lopputuloksiin. 

Taiteilijat käsittelevät valokuvausprosessia yhä tietoisemmin luoden kulttuurisia sekä yhteiskunnallisia teemoja ja käsitteitä uusien teknologioiden, materiaalisuuden sekä teosten esillepanon kautta. 

Haemme tekijöitä jotka ovat kiinnostuneet prosessien, teknologioiden, kulttuuristen ja  yhteiskunnallisten oletusten haastamisesta sekä alustoista, joilla valokuvia esitellään.

Näyttelyn teema muodostetaan valittujen taiteilijoiden käsittelemien aiheiden kautta. 

Pohjoinen valokuvakeskus edistää oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa nykyvalokuvauksen alalla. Toivomme näyttelyehdotuksia valokuvaajilta, jotka kuuluvat kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin. Kannustamme myös kaikenikäisiä ja -sukupuolisia lähettämään hakemuksia. Otamme mielellämme vastaan töitä yksittäisiltä taiteilijoilta sekä  työryhmiltä.

Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti. 

 

TIETOA NŌUASTA

NŌUA on taiteilijavetoinen, nykyvalokuvataideorganisaatio Norjan Bodøssä. NŌUA tekee yhteistyötä niin norjalaisten kuin kansainvälistenkin taiteilijoiden, kuraattorien, kirjoittajien ja taidehistorioitsijoiden kanssa. Näin se luo ohjelman, joka edistää keskustelua ja innovatiivista ajattelua valokuvauksesta nykytaiteena sekä esittelee asiaankuuluvia taideproduktioita ja -käytäntöjä. Instituutin luennot, näyttelyt ja taiteilijapuheenvuorot pidetään pääasiassa heidän tiloissaan Bodøssä, mutta usein myös kaupungin ulkopuolella tai kansainvälisesti muiden laitosten kanssa. 

Julkisella ohjelmallaan NŌUA pyrkii edistämään merkityksellisiä produktioita ja korkeatasoisen valokuvaustaiteen innovatiivista esittelyä. Heidän ajatuksenaan on, että suuri yleisö voisi osallistua aktiivisesti ajankohtaisiin ja olennaisiin keskusteluihin valokuvausyhteisön nykyisistä ongelmista ja mahdollisuuksista.

Marianne Bjørnmyr ja Dan Mariner perustivat NŌUAn vuonna 2017.

 

Instagram: @atelier_noua

Sivusto: noua.no

 

Avoin hakuaika 17.1.2021–28.2.2022 Hakulomakkeen kautta

 

Taiteilijaprofiili:

-       Nimi, sähköposti, puhelinnumero

-       Henkilöesittely 

-       Lataa: ansioluettelo ja pdf-tiedosto. Portfolio aiemmista työ-/installaatiokuvista.

-       Linkki sivustolle:

-       Instagram-linkki:

Hakemukset pyydetään lähettämään englannin kielellä.

 

 

Portfolio:

-       Lisää kuvat ja installaatiokuvat (enintään 3 projektia) taidekuraattorialustalle. Valinta perustuu vahvasti kuviin. Portfoliolla voit antaa paremman kuvan itsestäsi/aiemmista töistäsi.

-       Lyhyt kuvaus projektista (enintään 200 merkkiä) 

-       Voit esitellä projektin lisäämällä linkkejä ja pdf-tiedostoja.

 

Uudet ideat / suunnitelmat / olemassa olevat projektit:

-       Lähetä suunnitelmat, ideat ja olemassa olevat projektit projektiehdotuksina.

-       Kerro projekti-ideastasi visuaalisen tutkimuksen keinoin. Visuaalinen tutkimus voi sisältää tekstiä tai ehdottamasi projektiteeman. 

-       Lisää lyhyt lausunto töistä. (Enintään 200 merkkiä)

-       Voit esitellä projektin lisäämällä linkkejä ja pdf-tiedostoja.

« Takaisin uutisarkistoon