NÄYTTELYPALKKION MERKITYS ON ENNEN KAIKKEA HENKINEN: NÄYTTELYPALKKIOPILOTTI ONNISTUI

03.04.2020

Pohjoinen valokuvakeskus päätti toteuttaa vuonna 2019 pilotin, jossa kaikille sen vuoden ohjelmistoon valituille taiteilijoille maksettiin 496 (sis. alv) euron suuruinen näyttelypalkkio. Julia Heikkinen on tehnyt näyttelypalkkiopilotista selvityksen osana Oulun ammattikorkeakoulun Kulttuurituottaja ja luova talous (Yamk) tutkintoa. Valokuvakeskus oli jo aiempina vuosina pyrkinyt eroon taiteilijoille kuluja aiheuttavista käytännöistä ja mm. luopunut näyttelyvuokrista sekä sitoutunut kattamaan taiteilijoille näyttelystä aiheutuvat kustannukset tuotantokustannuksia lukuun ottamatta. Oli siis tullut aika ottaa seuraava askel ja pilotoida käytäntöä näyttelypalkkion maksamisesta. Näyttelypalkkiota markkinoitiin vuoden 2019 ohjelmistohaun yhteydessä eli taiteilijat tiesivät palkkiosta jo hakiessaan näyttelyaikaa.

Pohjoisen valokuvakeskuksen ohjelmistoon valittiin vuodelle 2019 kahdeksan näyttelyä, joista kunkin tekijälle maksettiin 496 euron suuruinen palkkio. Keskus asetti näyttelypalkkiopilotille kaksi tavoitetta: Tavoitteena oli vahvistaa Pohjoisen valokuvakeskuksen asemaa merkittävänä valokuvataiteen edistäjänä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti sekä tukea valokuvataiteilijoiden toimeentuloa. 

Pohjoisen valokuvakeskuksen näkökulmasta tavoitteisiin päästiin jossain määrin. Keskuksen asema ja status taiteilijoiden keskuudessa vahvistui ja taiteilijakunnan palaute oli arvostavaa, mutta rahoittajatahot eivät reagoineet pilottiin ja sen myötä nousseisiin näyttelykustannuksiin. 

Kultakin ohjelmiston taiteilijalta kerättiin näyttelyn jälkeen palaute näyttelypalkkion vaikutuksista sekä kokemuksesta näyttelyn järjestämisestä Pohjoisessa valokuvakeskuksessa. Palaute oli kautta linjan positiivista. Taiteilijat kokivat, että vaikka näyttelypalkkio on sikäli pieni, ettei se merkittävästi vaikuta taiteilijan toimeentuloon, on sen merkitys henkisesti suuri ja vaikutus mielikuvaan Pohjoisesta valokuvakeskuksesta voimakkaasti positiivinen. Myös Pohjoisen valokuvakeskuksen näyttelykäytännöt koettiin erittäin ammattimaisiksi. Näyttelyn järjestämisen koettiin olevan hyvin organisoitua ja sujuvaa. 

Positiivisten tulosten perusteella päädyttiin kahteen toimenpide-ehdotukseen: palautteen keräämisen systematisointiin ja taiteilijoiden kokemusten pitkän aikavälin seurantaan sekä hyvien käytäntöjen levittämiseen. Hyvien käytäntöjen levittämiseksi esitettiin hanketta, jonka puitteissa Pohjoisen valokuvakeskuksen näyttelykäytännöistä koostettaisiin opas tai käsikirja, jota muutkin organisaatiot voisivat toiminnassaan hyödyntää. 

Pohjoinen valokuvakeskus päätti jatkaa näyttelypalkkion maksamista myös pilottivuoden jälkeen, mutta käytännön vakiinnuttamiseksi keskus tarvitsee lisärahoitusta tulevaisuudessa. Pilotista tehdyn selvityksen tulokset toimivat osaltaan argumenttina lisärahoituksen saamiseksi. 

Koko tutkimus on luettavissä täältä.

Lisätiedot:

Alla Räisänen; toiminnanjohtaja, kuraattori
alla@photonorth.fi
040 7272135

Julia Heikkinen, selvityksen tekijä 
m8heju01@students.oamk.fi
040 7091396 

 

 

« Takaisin uutisarkistoon