Vesivoiman kulttuuriperintö -hanke etsii taidetuotannon toteuttajaa

16.12.2020

Pohjois-Pohjanmaan ja Region Norrbottenin yhteisessä hankkeessa nostetaan esiin Oulujoen ja Luulajajoen vesistöjen voimalaitokset ja niiden yhdyskunnat modernina kulttuuriperintönä ja monipuolisena voimavarana. Rajat ylittävällä yhteistyöllä pohjoisten jokien voimalaitosrakentamisen kulttuuriperintö tehdään tunnetuksi ja vahvistetaan paikallista identiteettiä. Hankkeesta kerrotaan lisää osoitteessa https://vekuvaku.eu/fi/

Hanke etsii nyt taideorganisaatiota tai taiteellista työryhmää toteuttamaan työnimellä Jokijuhla kulkevaa loppuseminaarin korvaavaa taidetuotantoa kesällä tai syksyllä 2021 viidellä Oulujoen vesistöalueen paikkakunnalla. Taidetuotannossa esitellään hankkeessa kerättyä aineistoa ja tarinoita taiteen yhteisötaiteen keinoja käyttäen. Produktio toteutetaan ulkotiloissa covid-19-pandemian aiheuttamat rajoitteet huomioiden. Produktio tulee voida välittää etäyhteydellä. Työryhmä voi ehdottaa taidetuotannon toteuttamispaikkoja.

Taidetuotannossa hyödynnetään hankkeen kotisivuille kerättyjä tarinoita vesivoimarakentamisesta sekä elämästä voimalaitosyhdyskunnissa ja valjastettujen vesien äärellä.

Jokijuhlan toteuttamisessa tulee ottaa huomioon paikallinen väestö, jotta taiteellinen sisältö puhuttelisi monenikäisiä. Pääkohderyhmänä ovat yli 15-vuotiaat nuoret. Nuorten osallistuminen taidetuotannon toteutukseen esimerkiksi avustajina on toivottavaa.

Jokijuhlan toteuttamiseen on varattu 15 000 euron määräraha. Määrärahan puitteissa toteutetaan koko taidetuotanto, myös esimerkiksi markkinointi ja turvallisuusjärjestelyt. Erikseen laskutettavia matkakuluja, tekijänoikeusmaksuja tai päivärahoja ei hyväksytä.

Työryhmältä toivotaan taidetuotannon ideapaperia, 3-5 työnäytettä viiden viimeisen vuoden aikana toteutuneista tuotannoista ja eriteltyä kustannusarviota.

Työryhmä voi tarjouskilpailun aikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen info@pohjois-pohjanmaa.fi. Sähköpostin aihekenttään kirjoitetaan Lisätiedot/Jokijuhla. Suomenkieliset kysymykset on lähetettävä 8.1.2021 mennessä. Saapuneet kysymykset vastauksineen julkaistaan 14.1.2021 Pohjois-Pohjanmaan verkkosivuilla www.pohjois-pohjanmaa.fi/hankinnat. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata.

Taidetuotannon toteuttajan valitsee kuusihenkinen valintaryhmä, joka koostuu Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston, vesistöalueen kuntien, Kainuun liiton ja Pohjois-Pohjanmaan liiton edustajista. Kolmea parhaaksi arvioitua työryhmää haastatellaan ennen valintaa etäyhteyden välityksellä.

Taidetuotannon toteuttajan valinta perustuu siihen,

  • miten esitys tuo esille hankkeen päätavoitteen (1-5 pistettä),

  • miten taidetuotanto peilaa hankkeessa aikana kerättyjä tarinoita ja muuta Oulujoen

    vesivoimarakentamiseen liittyvää historiallista aineistoa (1-5 pistettä),

  • miten taidetuotanto osallistaa yli 15-vuotiaita nuoria (1-5 pistettä),

  • miten tuotannossa otetaan huomioon paikallisuus (1-5 pistettä),

  • minkälaisia työnäytteitä toteuttajalla on viiden viime vuoden ajalta (1-15 pistettä) ja

  • miten toteuttamiskelpoinen eritelty kustannusarvio on (1-5 pistettä).

    Valintaryhmällä on oikeus hylätä tai hyväksyä tarjoukset tai hankkia palvelu useammalta toimijalta. Tarjoukset tulee jättää 21.1.2021 klo 15 mennessä osoitteeseen kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi.

« Takaisin uutisarkistoon