Uutisarkisto

23.06.2020

#massisolationfi muuntuu näyttelyksi

#massisolationproject Instagram-kampanja sai alkunsa maaliskuussa 2020 Photography Gallery Irelandin aloitteesta tallentaa koronapandemian aiheuttama poikkeustila. Arjen taltiointiprojektilla haluttiin tuoda näkyväksi, miten arkea elettiin keskellä odottamatonta kriisiä kaikkien kuvaajien silmin. Hanke laajeni nopeasti Suomen lisäksi Englantiin ja Australiaan. Suomen taltiointihanketta ovat koordinoineet Pohjoinen valokuvakeskus, Luovan valokuvauksen keskus ja Valokuvakeskus Nykyaika. Suomessa @massisolationprojectfi profiilin alle on kerätty kuvia häshtägeillä #massisolationfi #massisolationoulu #massisolationtampere ja #massisolationjyvaskyla sekä alueilla K.H. Renlundin museo #massisolationkeskipohjanmaa.

Massisolationfi kuvastosta koostetaan nyt näyttely, joka kiertää hankkeeseen osallistuvien valokuvakeskusten näyttelytiloissa vuoden 2021 aikana. Näyttelyn kuratoi Trish Lambe Gallery of Photography Irelandista. Kuvista koostetaan myös projektio, joka on esillä kansainvälisesti projektiin osallistuneissa organisaatioissa.

Kuratoinnissa ovat mukana kuvat, jotka on merkitty Instagram palvelussa tunnisteilla #massisolationfi. Valittujen kuvien kuvaajiin tullaan olemaan yhteydessä Instagram palvelun kautta. Valtakunnallisen hankkeen koordinaattorit kutsuvat kuvaajat kuvaamaan korona-arkea ja arjen palautumista vuoden 2020 loppuun saakka. Kuvaa korona-arkea ja merkitse kuvasi #massisolationfi tunnisteella ja ole mukana valtakunnallisessa kokonaisuudessa. 

Kansainvälinen Format festival kokoaa yhteen kansainvälistä kokonaisuutta kuviin, jotka on merkitty tunnisteilla #massisolation tai #massisolationformat

Katso lisää Formatin hankkeesta.

https://www.derbyquad.co.uk/about/news/massisolationformat-experiences-covid-19

25.05.2020

Pohjoisen valokuvakeskuksen galleria avaa ovensa kesäkuussa

Kulttuuritalo Valve ja Pohjoisen valokuvakeskuksen galleria ovat avoinna kesäkuussa arkisin klo 13-20 1. – 26.6.2020. Pohjoisen valokuvakeskuksen galleriassa on nähtävillä Mikko Auerniityn ja Harri Heinosen Football Landscapes näyttely 12.6. saakka. Aulagallerian Kuukauden kuvat ohjelmistossa jatkaa Jarno Vuorisen ”Polaroidized Armenia” 25.6. saakka. Koronapandemian vuoksi Marja Salevan ”Family Album” näyttely siirretään elokuuhun 2020 ja valtakunnallinen Kenen luonto? -näyttely ja tapahtumakokonaisuus siirtyvät vuodelle 2021.

Elokuussa avautuva Salevan Playing Like A Flower In A Red Sea While Building A Long New Dress (Family Album) kertoo perhesuhteista ja -historiasta, rooleista joita meille annetaan ja jotka itse otamme ja omaksumme. 

Näyttely on installaatio, yksi otos kaikista neljästä zinestä. Se koostuu eri materiaaleille tulostetuista ja eri muotoon leikatuista valokuvista sekä muista elementeistä. Se on kuin kolmiulotteisessa muodossa oleva kirja, jonka läpi voi kävellä. Jokainen huone on yksi kuva tai yksi aukeama. Näyttelyä varten lehdistä on irrotettu kuvia, muodostettu niistä uusia yhdistelmiä ja luotu galleriaan uusi tarinallinen rakenne. Seinillä olevien kuvien lisäksi kaikki neljä zineä ovat esillä.

Marja Saleva (s. 1975) on valokuvataiteilija, joka käyttää teoksissaan isoja kuvamassoja ja tekstiä. Hän rakentaa kuvansa usein kollaasinomaisesti, käyttäen erilaisia digitaalisia manipulaatioita. Teosten aiheet nousevat henkilökohtaisesta elämästä ja arjesta.

Pohjoisen valokuvakeskuksen toimisto pysyy suljettuna kesäkuun ajan mutta klinikka-aikoja jatketaan etäyhteyksiä käyttäen ja Pohjoisen valokuvakeskuksen valokuvakirjakirjastoon pääsee tutustumaan varaamalla ajan kesäkuun aikana arkisin klo 13-20 välillä. Opastetut kierrokset ovat kesäkuun ajan tauolla, mutta näyttelyyn pääsee tutustumaan kattavasti virtuaalinäyttelyn materiaalien avulla osoitteessa www.photonorth.net

08.05.2020

Täydennyshaku 11.5. – 10.6.2020 Islannin ryhmäresidenssiin

Koronapandemian vuoksi aiemmin suunnittelu ryhmäresidenssi elokuussa 2020 Islantiin on siirretty kesäkuulle 2021. Pohjoinen valokuvakeskus, Taiteen edistämiskeskus ja SÌM avaavat uuden hakukierroksen Korpúlfsstaðirin ryhmäresidenssiin. Aiemmalla hakukierroksella jätetyt hakemukset ovat edelleen mukana.

Residenssijakso on suunnattu 2–3 hengen työryhmille, jotka identifioituvat pohjoiseen, ovat pohjoissuomalaisia tai joiden työskentelyssä on vahva kytkös Pohjois-Suomeen. 

Residenssiin haetaan monitaiteisia ja taiteidenvälisiä yhteistyöprojekteja. Ryhmän kokoonpanossa vähintään yhden tulee olla valokuvataiteilija, mutta ryhmä voi myös muodostua yhteistä projektia toteuttavista valokuvataiteilijoista.

Residenssi on kesäkuussa 2021. Residenssiin valitulle työryhmälle maksetaan 1500 euron suuruinen kokonaiskorvaus elinkustannuksia ja materiaaleja varten. Lisäksi maksetaan residenssimaksu sekä matkat Suomesta Islantiin ja takaisin.

Hakuohjeet: 

Hakemuksessa tulee olla englanniksi:

 1. Työsuunnitelma yhteistyöstä
 2. Ryhmän jäsenten ansioluetteloiden tiivistelmät 
 3. Mahdolliset kuvanäytteet 3 – 5 kpl, joko suunnitellusta projektista tai aiemmista.

Hakemus tulee olla yhtenä .pdf tiedostona ja tiedoston koko tulee olla max. 8 M. Hakemukset lähetetään sähköpostilla alla@photonorth.fi.

Haku päättyy keskiviikkona 10.6. klo 16:00.  

Valinnan residenssijaksolle tekevät Pohjoinen valokuvakeskus ja SÍM. Valinnasta tiedotetaan elokuun 2020 alussa. 

Taiteilijoiden liikkuvuutta edistävä projekti on osa Taiken aloittamaa residenssiyhteistyön kehittämistoimintaa, jonka tavoitteena on tarjota taiteilijoille matalan kynnyksen residenssijaksoja ja näin edistää kansainvälistymistä. Nyt käynnistyvässä työryhmäresidenssikokeilussa Pohjoinen valokuvakeskus on yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen kanssa varannut kesäkuuksi 2021 residenssijakson työryhmälle SÍM:in residenssistä Reykjavikin liepeiltä Korpúlfsstaðirista.

SÍM on islantilaisten visuaalisten taiteiden yhdistys, jolla on Reykjavikin alueella kaksi residenssiä. Nyt varatut jaksot toteutuvat Korpúlfsstaðir-residenssissä, joka sijaitsee noin kymmenen kilometrin päässä Reykjavikin keskustasta. Residenssi on varattu kesäkuuksi 2021 kokonaisuudessaan (kolme makuuhuonetta, keittiö ja työtila) taiteilijaryhmän käyttöön.

 

Lisätietoa residenssistä: https://www.sim-residency.info/korpulfsstadir

 

Hakuprosessiin liittyviin kysymyksiin vastaa: 

Alla Räisänen, Pohjoinen valokuvakeskus

Puh. 040 72 72 135

E-mail: alla@photonorth.fi

 

Residenssiä koskeviin kysymyksiin vastaa: 

Malla Alatalo
Taiteen edistämiskeskus

0295 330 859

03.04.2020

NÄYTTELYPALKKION MERKITYS ON ENNEN KAIKKEA HENKINEN: NÄYTTELYPALKKIOPILOTTI ONNISTUI

Pohjoinen valokuvakeskus päätti toteuttaa vuonna 2019 pilotin, jossa kaikille sen vuoden ohjelmistoon valituille taiteilijoille maksettiin 496 (sis. alv) euron suuruinen näyttelypalkkio. Julia Heikkinen on tehnyt näyttelypalkkiopilotista selvityksen osana Oulun ammattikorkeakoulun Kulttuurituottaja ja luova talous (Yamk) tutkintoa. Valokuvakeskus oli jo aiempina vuosina pyrkinyt eroon taiteilijoille kuluja aiheuttavista käytännöistä ja mm. luopunut näyttelyvuokrista sekä sitoutunut kattamaan taiteilijoille näyttelystä aiheutuvat kustannukset tuotantokustannuksia lukuun ottamatta. Oli siis tullut aika ottaa seuraava askel ja pilotoida käytäntöä näyttelypalkkion maksamisesta. Näyttelypalkkiota markkinoitiin vuoden 2019 ohjelmistohaun yhteydessä eli taiteilijat tiesivät palkkiosta jo hakiessaan näyttelyaikaa.

Pohjoisen valokuvakeskuksen ohjelmistoon valittiin vuodelle 2019 kahdeksan näyttelyä, joista kunkin tekijälle maksettiin 496 euron suuruinen palkkio. Keskus asetti näyttelypalkkiopilotille kaksi tavoitetta: Tavoitteena oli vahvistaa Pohjoisen valokuvakeskuksen asemaa merkittävänä valokuvataiteen edistäjänä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti sekä tukea valokuvataiteilijoiden toimeentuloa. 

Pohjoisen valokuvakeskuksen näkökulmasta tavoitteisiin päästiin jossain määrin. Keskuksen asema ja status taiteilijoiden keskuudessa vahvistui ja taiteilijakunnan palaute oli arvostavaa, mutta rahoittajatahot eivät reagoineet pilottiin ja sen myötä nousseisiin näyttelykustannuksiin. 

Kultakin ohjelmiston taiteilijalta kerättiin näyttelyn jälkeen palaute näyttelypalkkion vaikutuksista sekä kokemuksesta näyttelyn järjestämisestä Pohjoisessa valokuvakeskuksessa. Palaute oli kautta linjan positiivista. Taiteilijat kokivat, että vaikka näyttelypalkkio on sikäli pieni, ettei se merkittävästi vaikuta taiteilijan toimeentuloon, on sen merkitys henkisesti suuri ja vaikutus mielikuvaan Pohjoisesta valokuvakeskuksesta voimakkaasti positiivinen. Myös Pohjoisen valokuvakeskuksen näyttelykäytännöt koettiin erittäin ammattimaisiksi. Näyttelyn järjestämisen koettiin olevan hyvin organisoitua ja sujuvaa. 

Positiivisten tulosten perusteella päädyttiin kahteen toimenpide-ehdotukseen: palautteen keräämisen systematisointiin ja taiteilijoiden kokemusten pitkän aikavälin seurantaan sekä hyvien käytäntöjen levittämiseen. Hyvien käytäntöjen levittämiseksi esitettiin hanketta, jonka puitteissa Pohjoisen valokuvakeskuksen näyttelykäytännöistä koostettaisiin opas tai käsikirja, jota muutkin organisaatiot voisivat toiminnassaan hyödyntää. 

Pohjoinen valokuvakeskus päätti jatkaa näyttelypalkkion maksamista myös pilottivuoden jälkeen, mutta käytännön vakiinnuttamiseksi keskus tarvitsee lisärahoitusta tulevaisuudessa. Pilotista tehdyn selvityksen tulokset toimivat osaltaan argumenttina lisärahoituksen saamiseksi. 

Koko tutkimus on luettavissä täältä.

Lisätiedot:

Alla Räisänen; toiminnanjohtaja, kuraattori
alla@photonorth.fi
040 7272135

Julia Heikkinen, selvityksen tekijä 
m8heju01@students.oamk.fi
040 7091396 

 

 

30.03.2020

Pohjoinen valokuvakeskus ja Valokuvakeskus Nykyaika kutsuvat kuvaajat tallentamaan korona-arkea Mass Isolation projektiin

Mass isolation Project on saanut alkunsa Irlannissa Gallery of Photography Ireland aloitteesta. He ovat kutsuneet valokuva-alan toimijoita eri puolilta maailmaa osallistumaan kuvahankkeeseen, jossa kartoitetaan globaalisti koronaviruksen leviämisen estämisen vaikutuksia ihmisten arjessa. Irlannissa projekti on esillä osoitteessa instagram.com/mass_isolation_project. Maailmanlaajuisesti hanketta voi seurata hästägillä #massisolation

Suomessa hanke toteutetaan Pohjoisen valokuvakeskuksen ja Valokuvakeskus Nykyajan yhteistyönä. Vuoroviikoin Oulun aloittaessa 30.3. ja Tampereen jatkaessa 13.4. instagram-tili @massisolationprojectfi täyttyy pohjoisen kuvaajien ja Pirkanmaan kuvaajien arjen dokumentoinneista. Hankkeen tarkoituksena on näyttää, millaista ihmisten arki on keskellä koronaviruksen leviämisen estämisen aiheuttamia poikkeuksellisia olosuhteita? Minkälaista on arki, kun liikkumista ja ihmisen välisiä sosiaalisia suhteita pitää vähentää? Minkälaisissa ympäristöissä tehdään etätyötä ja opiskellaan kotikoulussa? Miten käydään kaupassa ja asioilla? Miten sujuu yhteiskunnallisesti välttämätön työ terveydenhuollossa, pelastustoimessa, ruokakaupoissa ja erilaisissa siivoustehtävissä? Miten huolehditaan ystävyys- ja sukulaissuhteista? Miten muuttuu vapaa-aika?

Projektilla halutaan myös osallistua valokuvateoreettiseen keskusteluun siitä, miten valokuva tallentaa ja muovaa ymmärrystämme historiallisista tilanteista. Globaalista yhteishankkeesta muodostuu merkittävä visuaalinen arkisto tästä poikkeuksellista tilanteesta, jossa me kaikki nyt elämme. 

Näin osallistut 

Oletpa sitten ammattilainen, valokuvataiteilija, valokuvauksen harrastaja tai kotikuvaaja niin merkitse instagramissa korona-arkea koskevia kuvia @massisolationprojectfi Instagram profiilin seuraavilla hästägeillä #massisolationfi #massisolationoulu #massisolationtampere, sekä #massisolationproject ja #massisolation. Kansainvälisten hästägien kautta kuvat osallistuvat maailman laajuiseen projektiin. Oulussa kuvattuihin julkaisuihin toivotaan linkitettävän myös #oulu, #Oulu2026 #munoulu ja #pohjoinenvalokuvakeskus. Tampereella kuvattuihin kuviin #tampere, #valokuvakeskusnykyaika #tampere2026

Tägäämällä kuvan annat luvan kuvan uudelleen jakamiseen @massisolationprojectfi tilillä.

Organisaatiot

Tule mukaan luomaan arkistoa tästä ennennäkemättömästä poikkeustilasta. Haluatko mukaan organisaatiosi tai kaupunkisi kanssa? Laita sähköpostia  niin saat tarkemmat ohjeet osallistumiseen.

11.03.2020

Pohjoisen valokuvakeskuksen galleriat ovat suljettuina koronavirustartuntojen hillitsemiseksi toukokuun loppuun saakka

Linjaus perustuu Valtioneuvoston 12.3. ja 16.3. antamiin suosituksiin ja koskee myös kulttuuritalo Valveen tiloja ja tapahtumia. Seuraamme aktiivisesti viranomaisohjeistusta sekä Oulun kaupungin linjauksia.

Nettigalleria avautuu 24.3.2020

 

Pohjoinen valokuvakeskus avaa Mikko Auerniityn ja Harri Heinosen Football Landscapes näyttelyn virtuaaligalleriana tiistaina 24.3.2020. Näyttelyn teokset esitellään taiteilijoiden tarinoiden siivittämänä ja näyttelynäkymiä molemmista gallerioista tuodaan valokuvien muodossa Pohjoisen valokuvakeskuksen sosiaalisen median kanavissa. Aulagalleriassa on nähtävillä Jarno Vuorisen Polaroidized Armenia teoskokonaisuus.

 

Osa ohjelmistosta siirtyy syksyyn ja keväälle 2021

 

Pohjoisen valokuvakeskuksen näyttelyistä Elin Bergen ”Queenjna” on siirretty vuoden 2021 ohjelmistoon. Kuukauden kuvat –sarjan aikataulu siirtyy siten, että Jarno Vuorisen  ”Polaroidized Armenia” näyttely on avoinna kesäkuun ja muu ohjelmisto siirtyy syksylle ja vuoden 2021 keväälle. 

 

11.03.2020

Luontokuvaajat ja valokuvataiteilijat ensimmäistä kertaa yhdessä

Luonnon valokuvaamiseen keskittyvän Kenen luonto? -hankkeen ”Keskustelun avaus” näyttelyyn on valittu 22 tekijää 188 hakijan joukosta. Mukana on monimuotoisia luontotulkintoja alan huippunimiltä sekä nousussa olevilta lupauksilta. Maamme kautta aikain laajin luontoa käsittelevä valokuvahanke käynnistyy Oulusta tämän vuoden elokuussa.

Kuraattori Juha Suonpää: ”Vihdoinkin luontovalokuvaajat ja kuvataiteilijat esittäytyvät yhteisessä näyttelyssä nostaen esiin luonnon moniääniset merkitykset ja kestävän tavan katsoa ja kokea luonto. Näyttelysarjan aloitukseen valitut luontovalokuvaajat ja kuvataiteilijat tuottavat teoksissaan uudenlaisen toimijuuden näkökulman, jossa luonto ei yhtäältä ole kenenkään toisaalta meidän kaikkien”.

Näyttelyyn valitut tekijät: Lauri Eriksson, Mika Honkalinna, Nina Huisman, Juho Jäppinen, Sanna Kannisto, Jaakko Kahilaniemi, Sami Karjalainen, Veera Konsti, Laura Konttinen, Ritva Kovalainen, Harri Larjosto, Lasse Lecklin, Ulla-Mari Lindström, Esko Männikkö, Anna Niskanen, Tuula Närhinen, Riitta Päiväläinen, Antti-Jussi Rantala, Perttu Saksa, Juha Taskinen, Noora-Maija Tokee ja Markus Varesvuo.

Valtakunnallisen Kenen luonto? -hankkeen tavoitteena on yhdistää valokuvataiteilijoita ja luontokuvaajia, tieteentekijöitä sekä kaikkia luonnosta kiinnostuneita yhdessä pohtimaan uutta luontokuvaa sekä sen roolia yhteiskunnallisen keskustelun herättäjänä. Ajatuksena on synnyttää ja kiihdyttää positiivisia reaktioita sekä muutosta kohti kestävämpää kehitystä. Hanke puhuu luonnon puolesta, nostaa esiin huippuosaamista ja rakentaa uudenlaisia toiminta-alustoja ammattilaisille ja harrastajille.  Keskeisinä teemoina ovat muutos, mukautuminen ja toivo.

Kenen luonto? ”Keskustelun avaus” avajaistapahtuma järjestetään Oulussa 15.8.2020. Näyttely on esillä Pohjoisessa valokuvakeskuksessa 16.8.-20.9.2020, jonka jälkeen se lähtee kiertämään valokuvakeskuksia eripuolille Suomea. Erilaisia tapahtumia käsittävä kolmivuotinen hanke huipentuu Suomen valokuvataiteen museossa syksyllä 2022. Hankkeen kuraattorina toimii taide-, luonto- ja ympäristökuvauksen dosentti TaT Juha Suonpää.

11.03.2020

Avoin haku työryhmille: valokuvataiteeseen pohjautuva ryhmäresidenssi Islannissa

Pohjoinen valokuvakeskus avaa työryhmille haun residenssijaksolle Korpúlfsstaðiriin, Islantiin.

Residenssiin tulee hakea 13.4.2020 klo 16.00 mennessä.  Hakemukset lähetetään sähköpostiin 

Hakuohjeet: 

Hakemuksessa tulee olla englanniksi:
1. Työsuunnitelma
2. Ryhmän jäsenten ansioluetteloiden tiivistelmät 
3. Mahdolliset kuvanäytteet 3 – 5 kpl, joko suunnitellusta projektista tai aiemmasta.

Hakemus tulee olla yhtenä .pdf tiedostona ja tiedoston koko tulee olla max. 8 M

Valinnat residenssijaksoille tekevät Pohjoinen valokuvakeskus ja SÍM. Valinnasta tiedotetaan toukokuun alussa. Residenssiin valitulle työryhmälle maksetaan 1500 euron suuruinen kokonaiskorvaus elinkustannuksia ja materiaaleja varten. Lisäksi maksetaan residenssivuokra sekä matkat Suomesta Islantiin ja takaisin.

Taiteilijoiden liikkuvuutta edistävä projekti on osa Taiken aloittamaa residenssiyhteistyön kehittämistoimintaa, jonka tavoitteena on tarjota taiteilijoille matalan kynnyksen residenssijaksoja ja näin edistää kansainvälistymistä. Nyt käynnistyvässä työryhmäresidenssikokeilussa Pohjoinen valokuvakeskus on yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen kanssa varannut elokuuksi 2020 residenssijakson työryhmälle SÍM:in residenssistä Reykjavikin liepeiltä Korpúlfsstaðirista.

Residenssijakso on suunnattu 2–3 hengen työryhmille, jotka ovat pohjoissuomalaisia, identifioituvat pohjoiseen tai joiden työskentelyssä on vahva kytkös Pohjois-Suomeen. Residenssiprojektin tulee pohjautua valokuvataiteeseen, mutta erityisesti monitaiteisia tai -alaisia ryhmiä kannustetaan hakemaan jaksolle. Ryhmän kokoonpanosta ainakin yhden tulee olla valokuvataiteilija.

SÍM on islantilaisten visuaalisten taiteiden yhdistys, jolla on Reykjavikin alueella kaksi residenssiä. Nyt varatut jaksot toteutuvat Korpúlfsstaðir-residenssissä, joka sijaitsee noin kymmenen kilometrin päässä Reykjavikin keskustasta. Residenssi on varattu elokuuksi kokonaisuudessaan (kolme makuuhuonetta, keittiö ja työtila) pohjoissuomalaisten taiteilijoiden käyttöön.

Lisätietoja residenssistä: https://www.sim-residency.info/korpulfsstadir

Hakuprosessiin liittyviin kysymyksiin vastaa: 

Alla Räisänen
Pohjoinen valokuvakeskus

040 7272 135

Residenssiä koskeviin kysymyksiin vastaa: 

Malla Alatalo
Taiteen edistämiskeskus

0295 330 859

 

26.02.2020

Skotlantilainen Kotryna Ula Kiliulyte tutkii residenssijaksollaan Oulussa vaihtoehtoisia tulevaisuuksia

Valokuvaaja Kotryna Ula Kiliulyten vierailu on osa Pohjoisen valokuvakeskuksen ja Glasgowssa sijaitsevan Street Level Photowork gallerian yhteistyötä. Kiliulyte valittiin Street Level Photoworks gallerian On the Edge residenssiohjelmaan viime syksynä. Yhteistyöprojekti on rahoitettu British Councilin, Scotland and Europe -hankkeen rahoituksella. Residenssin tavoitteena on vahvistaa dialogia ja yhteistyötä Skotlannin ja muun Euroopan sekä Street Level Photoworksin ja Pohjoisen valokuvakeskuksen kanssa.

Residenssivierailunsa aikana Kiliulyte tutkii pohjoisen ekologiaa ja vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ilmaston muutoksen näkökulmasta sekä lajien välisiä yhteyksiä videon, valokuvan ja tekstin kautta.  Neljän viikon residenssijakson aikana Kiliulyte työskentelee kolme viikkoa Oulussa ja viikon Sodankylässä, Kaija Kiurun ja Timo Hellen ylläpitämässä taiteilijaresidenssissä Askassa.

Pohjoinen valokuvakeskus järjestää Kotryna Ula Kiliulyten taiteilijatapaamisen  Pohjoisessa valokuvakeskuksessa, Kulttuuritalo Valveella 12.3. klo 17:30. Tilaisuudessa hän kertoo taiteellisesta työskentelystään. Taiteilijatapaaminen on osa klo 17  Valveella alkavaa Kiertelemättä  opastuskierrosta.  Molemmat tilaisuudet ovat maksuttomia ja niihin on vapaa pääsy.

Kotryna Ula Kiliulyte on Skotlannnissa, Glasgowssa asuva ja työskentelevä taiteilija. Hän työskentelee valokuvan, liikkuvan kuvan, objektien, arkistojen sekä äänen kanssa ja esittää teoksiaan kansainvälisesti. Taiteellisen työskentelyn lomassa hän toimii myös opettajana ja , kuraattorina.. Hänen viimeisin videoteoksensa Amateur Botanist on ollut nähtävillä CCA:ssa Glasgowssa sekä osana Digital Diasporascreeningiä Super Market Art Fairia Tukholmassa. Hänen viimeisin yksityisnäyttelynsä Impossible Colonies oli nähtävillä An Talla Solais galleriassa Ullapoolissa Skotlannissa. Hän oli myös osana PLATFORM yhteisnäyttelyä Edinburgin taidefestivaaleilla 2017.

20.02.2020

Taija Jyrkäs on aloittanut Pohjoisen valokuvakeskuksen tuottajana

Pitkäaikaisen Pohjoisen valokuvakeskuksen tuottajan, Julia Heikkisen, siirtyessä uusiin tehtäviin, Pohjoisen valokuvakeskuksen tuottajana on aloittanut kuvallisen viestinnän medianomi, tuottaja, Taija Jyrkäs. Jyrkäs siirtyi tehtäväänsä Muhoksen kunnan kulttuurituottajan tehtävistä. Muhoksen kunnassa Jyrkäs tuotti muun muassa Lemmenpolun valotapahtuman ja Muhoksen musiikkipäivät vuonna 2019 sekä Koivu ja tähti -päivät vuonna 2018. Jyrkäs on toiminut aktiivisesti julkisen taiteen lisäämisen puolesta ja on aloittanut Muhoksella julkisen taiteen projekteja.

Jyrkäs on toiminut mm. Taidekeskus Kulttuurikauppilan Art Ii biennaalin ja Valto Pernu Photo maratonin tuottajana Iissä sekä Oulun sarjakuvakeskuksella Oulun sarjakuvafestivaalin tuottajana vuosina 2015-2017. Lisäksi Jyrkäs on myös työskennellyt lukuisissa eri projekteissa kuten valtakunnallisen Muu ry:n taidematkoja järjestävässä Art Vehicles -hankeessa sekä vuonna 2017 toteutetussa I <3 Iijoki produktiossa. Jyrkäs on myös aktiivinen oululaisen Kulttuuriyhdistys Kulttuuribingo ry:n ja NUAN65 verkoston jäsen.

Pohjoisessa valokuvakeskuksessa Jyrkäs pääsee hyppäämään juuri avoimen haun avanneen Kenen luonto? keskustelun avaus näyttelyn ja tapahtumakokonaisuuden tuotantoon. 15.8.2020 huipentuva Kenen luonto?  Keskustelun avaus -näyttely kokoaa yhteen luonto- ja taidevalokuvaajat Juha Suonpään kuratoimaan näyttelykokonaisuuteen Pohjoisen valokuvakeskuksen ja Valveen gallerioissa. Lisäksi elokuussa järjestetään Kenen luonto? seminaari, jossa kuullaan puheenvuoroja luonnon kuvaamisesta.

17.02.2020

Kansainvälinen kuraattori Jens Friis vierailee Pohjoisessa valokuvakeskuksessa

Pohjoismaisen valokuvataidelehden Katalogin päätoimittaja, kuraattori Jens Friis vierailee Pohjoisessa valokuvakeskuksessa helmikuussa 17-18 päivä. PVK järjestää vierailun yhteydessä portfoliokatselmuksen, jossa pohjoisen kuvaajilla on mahdollisuus esitellä tuotantoaan Friisille. Katselmukseen osallistuu 15 pohjoisen valokuvaajaa.

Katalog – Journal of Photography & Video on kansainvälinen valokuvaan ja videoon keskittyvä puolivuosittain esiintyvä valokuvataidejulkaisu. Katalog on tunnettu aktiivisesta näkymisestään kansainvälisillä taidemessuilla. Julkaisu juhlii vuonna 2020 30-vuotista historiaansa. Friis on toiminut Katalogin toimituksessa vuodesta 2003 lähtien ja vuodesta 2014 päätoimittajana. Valokuvataiteeseen erikoistunut taidehistorian maisteri, kuraattori Jens Friis. Friis toimi vuosina 2003-2016 valokuvataiteen kuraattorina Odensen Museet for Fotokunstissa ja tanskalaisen valokuvafestivaalin FotoTriennale.dk:n apulaisjohtajana. 

Pohjoinen valokuvakeskus tekee aktiivista yhteistyötä tanskalaisen Katalogin ja muiden pohjoismaisten taideorganisaatioiden kanssa. Pohjoinen valokuvakeskus  koordinoi Nordic Photography Networkin  – pohjoismaisen valokuvataidealan verkoston toimintaa. Verkostoon kuuluvat Ruotsista Centrum För Fotografi, Galleri Format ja Tidskrift Verk,  Norjasta Förbudet Frie Fotografer ja Fotogalleriet, Tanskasta Fotografisk Center ja Galleri Image  Sekä Islannin valokuvataiteilijoiden liitto Fìsl.

13.02.2020

Vuoden 2020 Kuukauden kuvat ohjelmisto on valittu

Haku Pohjoisen valokuvakeskuksen (PVK) vuoden 2020 kuukauden kuvat näyttelyohjelmistoon saapui yhteensä 20 hakemusta eri puolilta Suomea.

Kuukauden kuvat on PVK:n vuonna 2016 lanseeraama matalan kynnyksen näyttelyohjelmisto, joka tarjoaa maksuttoman ja vilkkaan PVK:n aulagallerian valokuvaajille Kulttuuritalo Valveella. Aulagalleria tarjoaa loistavan alustan kuvaajille uusien näyttelyteemojen testaamiseen ja toimii näköalapaikkana taideopiskelijoille ja uransa alussa oleville kuvaajille tuoda tuotantoaan esille. Kuukauden kuvat -ohjelmisto tuo esille ketterästi ajankohtaisia aiheita kuukausittain. Aulagalleria sijaitsee Pohjoisen valokuvakeskuksen toimiston välittömässä läheisyydessä, Kulttuuritalo Valveen ojakadun sisäänkäynnin yhteydessä ja tavoittaa päivittäin satoja katsojia.

Kuukauden kuvien ohjelmistossa nähdään vuonna 2020 seuraavien valokuvaajien näyttelyt:

Jaani Föhr

Eeva Haapala

Jussi Hartelin

Markku Karjalainen

Anne Kalliola

Henna Parkkinen

Seija Ulkuniemi

Sakari Vierola

Jarno Vuorinen

Näyttelykalenteri aikatauluineen päivittyy Pohjoisen valokuvakeskuksen nettisivuille.

10.02.2020

Avoin haku portfoliokatselmukseen pohjoisen kuvaajille

Pohjoismaisen valokuvalehden Katalogin päätoimittaja, kuraattori Jens Friis vierailee Pohjoisessa valokuvakeskuksessa helmikuussa 17-18 päivä.

PVK järjestää vierailun yhteydessä pohjoisen kuvaajille mahdollisuuden esitellä Jensille omaa projektiaan portfolion muodossa (myös digitaalinen käy) maanantaina 17.2. ja tiistaina 18.2. Kahden keskiselle keskustelu on varattu n. 30 min aikaa. Tapaamiset järjestetään Pohjoisen valokuvakeskuksen toimistolla Hallituskatu 7, klo 14 - 18 välisenä aikana.

Lähetä hakemuksesi suomeksi tai englanniksi osoitteeseen  12.2. mennessä. Hakemukset toivotaan toimitettavan yhtenä .pdf dokumenttina (max. 4Mt). Hakemuksessa tulee olla yhteystiedot, lyhyt cv, tiivistelmä projektistasi, viisi kuvaa ja linkki kotisivuille ja toive ajankohdasta.

 

13.01.2020

Haku Kuukauden Kuvat –ohjelmistoon on auki

Haku Pohjoisen valokuvakeskuksen Kuukauden Kuvat –ohjelmistoon ajalle maaliskuu - joulukuu 2020 on auki 2.2.2020 saakka.

Hae näyttelyaikaa 2.2.2020 mennessä!

Pohjoinen valokuvakeskus tarjoaa kuukauden mittaisia näyttelyaikoja Kulttuuritalo Valveella Aulagalleriassa. Näyttelytila on kaikille avoin ja maksuton.

Kuka tahansa voi tarjota valokuvateoksia Kuukauden Kuvat-näyttelyksi. Tila sopii niin ammattilaisille kuin harrastajillekin.

Näyttelytilassa on vaijeriripustus. Tilassa on kameravalvonta sekä Kulttuuritalo Valveen yleinen valvonta. Näytteilleasettaja vastaa mahdollisista kustannuksista sekä teosten vakuuttamisesta. Pohjoinen valokuvakeskus ei peri näyttelytilasta vuokraa ja tarjoaa tarvittaessa opastusta näyttelyn suunnitteluun, ripustukseen sekä tiedotukseen.

 

Ehdota teoksia Kuukauden Kuviin lähettämällä teoskuvia, lyhyt kuvaus näyttelystäsi sekä mahdollinen taiteilijan ansioluettelo yhtenä PDF-tiedostona osoitteeseen submissions@photonorth.fi.

Lisätiedot: Alla Räisänen, alla@photonorth.fi, puh. 040 72 72 135

28.11.2019

Gallerian ja toimiston aukioloajoissa poikkeuksia

Galleriamme sekä toimistomme ovat suljettuina itsenäisyyspäivänä ja joulun aikaan.

Galleriamme ovat kiinni:

6.12.2019

23.12.2019-1.1.2020

6.1.2020

 

Toimistomme on suljettuna:

16.12.2019-6.1.2020

 

Kiireellisissä asioissa voit tavoitella meitä puhelimitse.

 

Hyvää itsenäisyyspäivää ja rauhaisaa joulua!

04.11.2019

Pohjoinen valokuvakeskus jatkaa näyttelypalkkioiden maksamista taiteilijoille vuonna 2020

Pohjoinen valokuvakeskus aloitti Suomen valokuvakeskuksista ensimmäisenä näyttelypalkkio-kokeilun vuoden 2019 alussa.

Pohjoisen valokuvakeskuksen näyttelytila on ollut taiteilijoille maksuton vuodesta 2017, jolloin vietettiin keskuksen 30-vuotisjuhlaa. Vuonna 2018 hallitus päätti, että näyttelyiden järjestäminen on taiteilijoille maksutonta ja keskus korvaa myös taiteilijoille näyttelystä aiheutuvat kustannukset teostuotantoa lukuun ottamatta. Samalla valokuvakeskus alkoi maksaa taiteilijoille näyttelypalkkiota.

Vuonna 2020 taiteilijalle näyttelystä maksettavan korvauksen suuruus on 469e (sis alv). Pohjoinen valokuvakeskuksen tavoitteena on nostaa näyttelypalkkio tulevaisuudessa Pohjoismaiselle tasolle.

15.10.2019

Pohjoisesta valokuvakeskuksesta Valokuvataiteilijoiden liiton yhteisöjäsen

Pohjoinen valokuvakeskus on Valokuvataiteilijoiden liiton ensimmäisiä yhteisöjäseniä.

Vuoden 2019 keväästä Valokuvataiteilijoiden liitto on hyväksynyt jäsenikseen yksittäisten henkilöiden lisäksi yhteisöjä. Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, jonka toiminnalla on samoja tai samansuuntaisia tavoitteita kuin liitolla.

Yhteisöjäsenyys mahdollistaa valokuvataiteen organisaatioiden yhtenäisen viestinnän, synnyttää yhteisöjen välille uudenlaista yhteistyötä ja edistää valokuvataiteen tunnettavuutta Suomessa.

 

Tämänhetkiset yhteisöjäsenet ovat seuraavat:

 

All Walls Collective

Pohjanmaan valokuvakeskus (POVA)

Pohjoinen valokuvakeskus

Valokuvakeskus Nykyaika

 

Lisätiedot: hippolyte.fi/valokuvataiteilijoiden-liitto

11.10.2019

Vuoden 2020 näyttelyohjelmisto on valittu

Haku Pohjoisen valokuvakeskuksen vuoden näyttelyohjelmistoon kiinnosti jälleen suurta taiteilijajoukkoa. Hakemuksia saapui yhteensä 71 eri puolilta maailmaa.

 

Ohjelmistossa nähdään vuonna 2020 seuraavien näyttelyaikaa hakeneiden taiteilijoiden ja taiteilijaryhmien näyttelyt:

Mikko Auerniitty ja Harri Heinonen

Lauri Eriksson, Vilma Pimenoff, Johannes Romppanen, Perttu Saksa, Nita Vera

Ari Saarto

Marja Saleva

Aki-Pekka Sinikoski ja Astrid Sinikoski

 

Lisäksi kutsunäyttelyinä järjestetään seuraavat näyttelyt:

Elin Berge: Queejna

Sara Hornig ja Karoliina Paananen: Puolet meistä

Juha Suonpään kuratoima luontokuvaa ja valokuvataidetta yhdistävä näyttely: Kenen luonto?

 

Näyttelykalenteri aikatauluineen päivittyy Pohjoisen valokuvakeskuksen nettisivuille.

 

Lisätiedot:

Alla Räisänen, toiminnanjohtaja

0407272135

alla@photonorth.fi

02.10.2019

Poikkeuksia gallerioiden aukioloajoissa

Kulttuuritalo Valve ja sen vuoksi myös Pohjoisen valokuvakeskuksen galleriat suljetaan perjantaina 4.10. ja lauantaina 5.10. poikkeuksellisesti jo klo 19:30.

29.08.2019

Opastus Metsä meidän jälkeemme -näyttelyyn

Toimittaja Jenni Räinä kertoo Metsä meidän jälkeemme -kirjasta ja tutustumme Anssi Jokirannan samannimiseen näyttelyyn 5.9.2019 klo 17.

Metsä meidän jälkeemme -valokuvanäyttely sekä toukokuussa 2019 julkaistu samanniminen kirja käsittelevät Suomen metsiä luonnon monimuotoisuuden, talouden ja ilmastonmuutoksen näkökulmista. Kirjan ja Pohjoisen valokuvakeskuksen aulagalleriassa esillä olevan näyttelyn kuvat ovat Rovaniemellä asuvan valokuvaaja Anssi Jokirannan käsialaa. Muut kirjan tekijät ovat Jenni Räinä, Anna Ruohonen ja Pekka Juntti.

Torstaina 5.9.2019 klo 17 Räinä kertoo meille kirjan synnystä. Kirjaan on samalla mahdollista tutustua ja sen voi myös hankkia omakseen.

Esittelyn jälkeen jatkamme kulttuuritalo Valveen kiertelemättä -näyttelyopastusta tutustuen Valve -korttelin muihin näyttelyihin, kuten Pohjoisen Valokuvakeskuksen galleriassa esillä olevaan Aapo Huhdan Block. 

Kokoontuminen kierrokselle Valveen aulassa infon edessä. Vapaa pääsy, tervetuloa!

26.08.2019

Näyttelyhaku vuodelle 2020 on auki

Pohjoisen valokuvakeskuksen näyttelyhaku vuodelle 2020 on auki 30.9.2019 saakka.

Pohjoisen valokuvakeskuksen galleria sijaitsee Kulttuuritalo Valveella Oulun keskustassa. Galleriassa vierailee vuosittain yli 35000 näyttelykävijää.  Galleriassa on seitsemän huonetta. Tiloissa on kiviseinät ja punainen tiililattia. Teokset ripustetaan vaijereilla, seiniin ei saa porata eikä naulata. Kahdessa huoneessa on  valkokangas ja videotykki videoteosten esittämiseen. Galleriatila soveltuu hyvin myös työryhmien näyttelyille. 

Näyttelyhakemuksen tulee sisältää:

 1. Näyttelysuunnitelma, joka sisältää kuvauksen näyttelyn teemasta (statement).
 2. Ehdotetun näyttelykokonaisuuden teoskuvat ja mahdolliset ripustuskuvat. Mainitse myös teosten koot ja materiaalit. Huomioi galleriassa käytössä oleva vaijeriripustusjärjestelmä.
 3. Ansioluettelo

Näyttelyhakemus lähetetään yhtenä pdf-tiedostona. Nimeä tiedosto omalla nimelläsi. Hakemuksen koko korkeintaan 8MB. Lähetä hakemus osoitteeseen submissions@photonorth.fi maanantaihin 30.9. mennessä. Muilla tavoin saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Pohjoinen valokuvakeskus maksaa valituille taiteilijoille teosten edestakaiset kuljetukset, teosten vakuutukset kuljetuksen ja näyttelyn ajalta, matka- ja majoituskulut näyttelyn avajaisiin, tiedotuksen sekä avajaiset. Pohjoinen valokuvakeskus maksaa vuoden 2020 ohjelmistoon valituista näyttelyistä 496 € (sis. 24 % alv) suuruisen näyttelypalkkion. 

Pohjoisen valokuvakeskuksen yleiset näyttelykäytännöt täällä.                                                                                                

Tilan pohjapiirros ja kuvia huoneista täällä.

 

Lisätiedot: Alla Räisänen, alla@photonorth.fi, 0407272135

01.07.2019

Aapo Huhdan kuvankäsittelykoulutus elokuussa Oulussa

Suomen kuvajournalistien ja Pohjoisen valokuvakeskuksen järjestämällä yhden päivän kurssilla Oulussa tiistaina 6.8.2019 keskitytään dokumentaarisen valokuvan kuvankäsittelyyn ja oman visuaalisen tyylin kehittämiseen.

Kurssin kouluttajana toimii helsinkiläinen valokuvaaja Aapo Huhta, jonka näyttely avataan Pohjoisessa valokuvakeskuksessa 9.8. Huhdan

työskentely keskittyy kokeelliseen dokumentarismiin. Valokuvaessee-muoto, valokuvakirjataide ja siihen

liittyvät erilaisten metodien ja narratiivien kokeilu ovat merkittävä osa Huhdan työskentelyä. Huhta on

tunnettu myös toimeksiantoina tehdyistä töistään.

Workshop-päivän aikana käsitellään muun muassa näitä teemoja:

Kuvankäsittely ja oma tyyli, muiden tyylit

Efektit/presetit vs. ymmärrys siitä mitä on tekemässä

Kuvankäsittelyn työnkulku alusta loppuun periaatteella “näin minä teen”

Koulutukseen osallistujien tulee ottaa mukaan kurssille kannettava tietokone, jossa on asennettuna Adobe

Photoshop -ohjelma. Ota mukaan myös muutamia omia kuviasi raakatiedostoina, joita käsittelet päivän

aikana.

Ajankohta: tiistai 6.8. 2019 kello 15-20

Paikka: Konstila, Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7, Oulu

Koulutuksen hinta on 60,48€ + alv 24% = 75€

Huom! Mukaan otetaan maksimissaan 15 osallistujaa ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutuksen lasku lähetetään sähköpostitse ja se pitää olla maksettuna 22.7.2019 mennessä, jonka jälkeen

paikkaa ei voi enää peruuttaa. Mikäli joutuisit peruuttamaan paikkasi 22.7.2019 jälkeen, saat maksun

takaisin vain siinä tapauksessa, että tilallesi löytyy toinen osallistuja.

Ilmoittaudu osoitteeseen pj@kuvajournalistit.fi. Kerro ilmoittautuessasi laskutusosoite ja puhelinnumerosi.

Lasku lähetetään sähköpostitse.

TERVETULOA viettämään inspiroivaa koulutuspäivää!

Lisätietoa: Suomen kuvajournalistien puheenjohtaja Hanna-Kaisa Hämäläinen, pj@kuvajournalistit.fi, 0400807561.

 

Kuvat Aapo Huhta

10.06.2019

Galleriat ja toimisto jäävät heinäkuussa kesätauolle

Galleriamme ovat suljettuina heinäkuun ajan ja toimistomme jää kesätauolle juhannusviikolla.

Galleriamme ovat kiinni:

Ma 1.7. - to 8.9.2019

Syksyn ensimmäisenä näyttelynä galleriassamme nähdään Aapo Huhdan Block, jonka avajaisia juhlimme perjantaina 9.8. klo 17. Sivunäyttely avataan Oulunsalon kirjastolla keskiviikkona 7.9. klo 17.

Kulttuuritalo Valveella sijaitsevan Aulagallerian Kuukauden kuvissa nähdään 5.8. alkaen Adalmina Ollankedon Sadunomainen Pohjola.

 

Toimistomme on suljettuna:

La 15.6. – su 4.8.2019

Kiireellisissä asioissa voit tavoitella meitä sähköpostilla tai puhelimitse.

22.05.2019

Uusi Kuukauden kuvat -ohjelmisto on valittu

Aulagallerian uuden ohjelman avaa maanantaina 27.5.2019 Leena Hölmströmin Merkityksettömiä hetkiä. Muut valitut valokuvaajat ovat Adalmina Ollanketo, Anssi Jokiranta, Heikki Annala, Jaana Haapaluoma-Höglund, Marcos Katz, Iiro Kerkelä sekä Riitta Attila, Linda Sainio ja Anu Tossavainen.

Monipuolinen kattaus ammatti- ja harrastevalokuvaajien näyttelyitä valtaa taas aulagalleriamme. Tulevassa Kuukauden kuvat –ohjelmistossa nähdään niin luonto-, urheilu-, katu- kuin muotokuvaakin. Seinille nousee sekä mustavalko- että värikuvia ja esillä on myös erilaisia vedostusmenetelmiä. Näyttelyiden teemat vaihtelevat luontosuhteesta ja kestävästä kehityksestä naiseuteen, monikulttuuriseen kohtaamiseen ja rakkauteen.

 

Kuukauden kuvat ohjelmisto Syksy 2019 - Kevät 2020

 

27.5.-30.6.2019

Leena Holmström

 

5.8.-1.9.2019

Adalmina Ollanketo

 

2.9.-29.9.2019

Anssi Jokiranta

 

30.9.-27.10.2019

Heikki Annala

 

28.10.-1.12.2019

Jaana Haapaluoma-Höglund

 

2.12.2019-6.1.2020

Marcos Katz

 

7.1.-9.2.2020

Iiro Kerkelä

 

10.2.-8.3.2020

Riitta Attila, Linda Sainio ja Anu Tossavainen

24.04.2019

Esa Ylijaaskon taiteilijatapaaminen 2.5.2019

Tule kuulemaan tarinoita November is a Beginning -näyttelyn takaa 2.5.2019 klo 17 alkaen.

Esa Ylijaasko esittelee näyttelyään ja vastaa yleisön kysymyksiin. Tapahtuma on osa kulttuuritalo Valveen Kiertelemättä -yleisö-opastusta, ja tapahtuman aikana kierretään myös muita korttelin näyttelyitä. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton.

 

Esa Ylijaasko dokumentoi  neljän vuoden ajan Syyrian pakolaisten elämää Süleymaniyen kaupunginosassa Istanbulissa, Turkissa. Hän kuvasi mustavalkoiselle pikafilmille. Kuvien pintaan piirtyneet naarmut ja vesipisarat täplittävät elämää nähnyttä ympäristöä, jonka pakolaisia edeltäneet asukkaat olivat hylänneet jo vuosia aiemmin.

Ylijaaskon valokuvausprojekti kesti vuodesta 2013 vuoteen 2017. Yksi etappi pakolaisten matkassa tuli päätökseensä projektin viimeisenä vuonna, kun Turkin hallitus päätti tyhjentää Süleymaniyen kaupunginosan pakolaisista. Syyrialaiset lähtivät jälleen etsimään kotia, johon asettua. November is a Beginning on ensimmäinen luku maailman suurimman pakolaiskriisin tarinassa.

 

Lisää näyttelystä: http://www.photonorth.fi/fi/nayttelyt/hae/esa-ylijaasko-november-is-a-beginning

02.04.2019

Poikkeuksia kevään ja kesän aukioloajoissa

Juhlapyhät ja loma-ajat aiheuttavat poikkeuksia gallerian ja toimiston aukioloaikoihin.

Toimitilamme sijaitsevat kulttuuritalo Valveella, jonka ollessa suljettuna myös toimistomme ja näyttelymme ovat kiinni.

Poikkeuksia kulttuuritalo Valveen kevään ja kesän 2019 aukioloajoissa: 


Pe 19.4. – ma 22.4. 
Valve on suljettu / Pääsiäinen

Ke 1.5. Valve on suljettu / Vappupäivä

To 30.5. Valve on suljettu / Helatorstai


Kesällä
La 1.6.– su 7.7. Valve on avoinna ma–pe klo 8–20, la–su klo 10–20

poikkeuksena: pe 21.– su 23.6. Valve on suljettu / Juhannus

Ma 8.7.– su 28.7. Valve on suljettu 

Ma 29.7. alkaen normaalisti avoinna

 

01.04.2019

Opastettu kierros Ville Lenkkerin Pikkukaupungin sairaskertomus -näyttelyssä

Pikkukaupungin sairaskertomus esitellään osana kulttuuritalo Valveen Kiertelemättä -näyttelyopastusta 4.4. klo 17.

Tutustu näyttelyihin ja kuule tarinoita teosten takaa!

KIERTELEMÄTTÄ on opastettu näyttelykierros kulttuuritalo Valveen gallerioissa aina jokaisen kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 17. Ohjelma vaihtuu kuukausittain.

Huhtikuun yleisöopastus on to 4.4.2019 klo 17, lähtö Valveen aulasta

Tervetuloa!
Vapaa pääsy.

26.03.2019

Yhdistyksen hallitus vuodelle 2019 on valittu

Pohjoinen valokuvakeskus ry:n hallitus vuodelle 2019 valittiin yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa 15.3.

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa valokuvataiteilija Kati Leinonen. Hallituksen jäseninä jatkavat Juuso Haarala, Paavo Heinonen, Sanna Krook, Antti Leinonen ja Vesa Ranta. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin valokuvataiteilija Joel Karppanen. Kiitämme hallituspaikastaan luopunutta Mikko Törmästä antoisista vuosista ja työstä yhdistyksemme hyväksi.

25.03.2019

Kuukauden kuvat -haku on auki

Haku Pohjoisen valokuvakeskuksen Kuukauden Kuvat –ohjelmistoon ajalle kesäkuu 2019 – helmikuu 2020 on auki. Hae näyttelyaikaa 22.4.2019 mennessä!

 

Kulttuuritalo Valveella sijaitsevassa Aulagalleriassa on tarjolla maksuttomia neljän viikon näyttelyaikoja ajalle kesäkuu 2019 – helmikuu 2020.

Kuka tahansa voi tarjota valokuvateoksia Kuukauden Kuvat -näyttelyksi. Tila sopii niin ammattilaisille kuin harrastajillekin.

Näyttelytilassa on vaijeriripustus. Tilassa on kameravalvonta sekä Kulttuuritalo Valveen yleinen valvonta. Näytteilleasettaja vastaa mahdollisista kustannuksista sekä teosten vakuuttamisesta. Pohjoinen valokuvakeskus ei peri näyttelytilasta vuokraa ja tarjoaa tarvittaessa opastusta näyttelyn suunnitteluun, ripustukseen sekä tiedotukseen. 

Haku on käynnissä 22.4.2019. asti.  Lähetä hakemuksesi yhtenä pdf –tiedostona osoitteeseen . Hakemuksen tulee sisältää näyttelysuunnitelma, ansioluettelo ja teoskuvia.

Kuvia ja mitat näyttelytilasta löydät täältä. 

Lisätiedot: Iiris Tuisku, iiris@photonorth.fi, 0401281150

19.03.2019

Aapo Huhta on Oulusalo soi -festivaalin Vuoden kuvataiteilija

Elokuussa Pohjoisessa valokuvakeskuksessa nähdään Aapo Huhdan Block. Näyttely levittäytyy myös Oulunsaloon, sillä Huhta on valittu Oulunsalo soi -festivaalin Vuoden kuvataiteilijaksi.

 

 

Aapo Huhdasta Oulunsalo Soin Vuoden kuvataiteilija 2019

 

Tiedote. Julkaistu: 18.03.2019, 10:10

Oulunsalo Soi

 

Helsinkiläinen valokuvataiteilija Aapo Huhta on valittu 22. Oulunsalo Soi -festivaalin Vuoden kuvataiteilijaksi. Huhdan Block-teoksia voi nähdä kahdessa näyttelyssä: päänäyttely on esillä Pohjoisessa valokuvakeskuksessa Kulttuuritalo Valveella 10. elokuuta – 15. syyskuuta 2019 ja sivunäyttely on esillä Oulunsalon kirjastossa Kauppakeskus Kapteenissa 8.–31. elokuuta 2019.  Päänäyttelyn avajaiset pidetään perjantaina 9. elokuuta. Sivunäyttelyn avajaiset pidetään 7. elokuuta. Vuoden kuvataiteilija esittelee avajaisissa valokuvakirjaansa Block.

Festivaalin visuaalinen ilme pohjautuu tuttuun tapaan Vuoden kuvataiteilijan teoksiin. Huhdan teokset tuovat festivaali-ilmeeseen pysäyttävän kontrastin yhdistämällä kamarimusiikin urbaaneihin näkymiin. Näyttelyt toteutetaan yhteistyössä Pohjoisen valokuvakeskuksen kanssa.

“Meistä kaikista jää tänne jonkinlainen jälki ja tuntuu tärkeältä pysähtyä miettimään millaisen jäljen meistä kukin jättää”. - Aapo Huhta

Block on valokuvaessee nykyajan metropolista ja ihmisen paikasta siellä. Kuvakokonaisuus luo ensisilmäyksellä dystooppisen kaupunkinäyn, jossa raha haisee, ihmiset etsivät onnea, toisiaan ja tarkoitusta elämälleen. Teoskokonaisuus liikkuu dokumentaarisen kerronnan ja rakennetun kuvan rajapinnalla. Kuvissa toistuu äärimmilleen viety pelkistys; pääosassa on betoniviidakko, ja ihmiset on kuvattu tietoisesti etäältä. Teossarjan nimi viittaa korttelin sijasta etäisyyteen ihmisten välillä. Kuvakokonaisuus viettelee katsojan ihmettelemään, tällaisenko maailman me halusimme rakentaa.

Aapo Huhta valmistunut taiteen maisteriksi Aalto-yliopistosta vuonna 2015. Hänen työskentelynsä keskittyy kokeelliseen dokumentarismiin. Teosten aihepiirit Huhta löytää usein pienten sattumien kautta henkilökohtaisista kokemuksista. Huhta valittiin vuonna 2014 Magnum Photosin Top 30 Under 30 -valokuvaajan listalle sekä vuoden pohjoismaiseksi nuoreksi valokuvaajaksi 2015.

Oulunsalo Soi -festivaalia vietetään 8.–11. elokuuta osana Oulun juhlaviikkoja. Ohjelma julkistetaan huhtikuussa.

 

Lisätietoja Oulunsalo soi -festivaalista: 

Festivaalin tuottaja Anu Lähteenmäki anu@oulunjuhlaviikot.fi, puh. 044 333 5581

27.02.2019

Sääntömääräinen vuosikokous

Pohjoinen valokuvakeskus ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään perjantaina 15.3. klo 16:30.

Vuosikokouskutsu

Pohjoinen valokuvakeskus ry:n sääntömääräinen vuosikokous 

Aika: Perjantaina 15.3. klo 16:30.
Paikka: Kulttuuritalo Valve, neuvotteluhuone 3 krs. Ojakadun puolelta 

Esillä sääntömääräiset asiat. Muista esille halutuista asioista on sääntöjen mukaan ilmoitettava hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kokousta kirjallisesti. Kirjalliset esitykset toimitetaan osoitteeseen:

Pohjoinen valokuvakeskus ry/Puheenjohtaja Kati Leinonen, PL 42 90015 Oulun kaupunki.

 

Vuosikokouksen asiapaperit:

Ø Toimintakertomus vuodelta 2018

Ø Vuoden 2018 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Ø Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019

 

Asiapaperit jaetaan osallistujille vuosikokouksessa.  Materiaalit saa pyynnöstä etukäteen alla@photonorth.fi.

Äänioikeus vuosikokouksessa on kaikilla yhdistyksen jäsenmaksun maksaneilla jäsenillä.

Tervetuloa!

 

Vuosikokouksen esityslista 

1. Kokouksen avaus

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokousvirkailijoiden valinta

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Toimintakertomus vuodelta 2018

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 2018 sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

7. Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2019

Hallitus esittää vuosikokoukselle, että vuoden 2019 jäsenmaksut ovat seuraavat:

Opiskelijat ja työttömät 10 €, jäsenet 20 €, yhdistykset 50 €, kannatusjäsenmaksu 100 €.

8. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019

9. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta 

Sääntöjen § 6 mukaan Valokuvakeskuksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, jonka kokoonpanossa on otettava huomioon koko Pohjois-Suomen alueellinen edustus. Hallituksen muodostaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kolme (3) – kuusi (6) jäsentä. Puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa, ensimmäisellä kerralla arvan, sitten vuoron mukaan.

9.1. Hallituksen puheenjohtajan valinta

9.2. Hallituksen jäsenten valinta kaudelle 2019 –2020

Erovuorossa: puheenjohtaja Kati Leinonen, Paavo J. Heinonen, Mikko Törmänen, Vesa Ranta. 

Kaudella 2019 jatkavat Juuso Haarala, Antti J. Leinonen, Sanna Krook.

10. Tilintarkastajien valinta 

Sääntöjen 10 § Vuosikokous mukaan yhdistyksellä tulee olla kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa. 

Hallitus esittää vuosikokoukselle, että tilintarkastajiksi valitaan KHT Jari Nurkkala ja KHT Miika Nurkkala Pohjois-Suomen tilintarkastus Oy:stä ja varatilintarkastajaksi Pohjois-Suomen tilintarkastus Oy.

11. Muut asiat

12. Muut hallitukselle vähintään viikkoa ennen kokousta kirjallisesti toimitetut asiat

13. Ilmoitusasiat

14. Kokouksen päättäminen

Hallitus

07.01.2019

Pohjoisen valokuvakeskuksen näyttelyissä 38000 kävijää

Pohjoisen valokuvakeskuksen vuoden 2018 näyttelyissä vieraili 38000 kävijää.  Lämmin Kiitos kaikille kävijöille!

Vuoden 2019 ohjelmiston käynnistää perjantaina 18.1. avautuva sveitsiläisen Anne Golazin ”Corbeau”. Vuoden 2019 ohjelmistossa nähdään lisäksi mm. valtion taidepalkinnon saaneen Susanna Majurin Retrospektio sekä nuoren pohjoismaisen valokuvaajan palkinnon saaneen Aapo Huhdan näyttely Block.

 

Ohjelmisto  2019:

19.1.-24.2.

Anne Golaz: "Corbeau"

2.3.-7.4.

Ville Lenkkeri: Pikkukaupungin sairaskertomus

13.4.-19.5.

Esa Ylijääskö: November is a Beginning

25.5.-30.6.

Aura Saarikoski: Harmaatutkimuksia

10.8.-15.9.

Sandra Kantanen: Landscapes

2.11.-8.12.

Susanna Majuri: Retrospektio

14.12.-19.1.2020

Miia Autio: Your Face Here

25.1.2020-1.3.2020

Sara Hornig & Karoliina Paananen: Puolet meistä

 

 

Lisätietoja:

Alla Räisänen

alla(at)photonorth.fi

0407272135

10.12.2018

Poikkeuksia aukioloissa vuodenvaihteessa

Jouluna ja vuodenvaihteessa kulttuuritalo Valve ja PVK:n näyttelyt ovat avoinna seuraavasti:

la 22.12.2018 avoinna klo 10–18

su 23.12.2018 – ti 1.1.2019 suljettu

10.12.2018

Pohjoinen valokuvakeskus lahjoittaa SNAP-valokuvafestivaalin teokset OYS:n lasten ja nuorten osastoille

Pohjoinen valokuvakeskus järjesti marraskuussa Kulttuuritalo Valveella  SNAP -lasten ja nuorten valokuvafestivaalin. Valvegalleriassa oli tuolloin esillä näyttely, jonka teokset oululaiset lapset ja nuoret olivat aiemmin järjestetyissä työpajoissa ja kursseilla kuvanneet. Näyttelyn teemana oli ”minulle on tärkeää” ja nuoret kuvaajien kuvissa nähtiinkin ystävyyttä, kouluasioita, perhettä, luontoa ja nuorten arkea.

Festivaalin nyt päätyttyä Pohjoinen valokuvakeskus vie joulutervehdyksen OYS:n lastenklinikalle ja lahjoittaa näyttelyn teokset OYS:n lasten ja nuorten osastoille.   

Pohjoisen valokuvakeskuksen toiminnanjohtaja  kuraattori Alla Räisänen toteaa:

 ”On todella ihanaa, että nuorten kuvaamat teokset jatkavat elämäänsä ilahduttamalla lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään OYS lastenosastoilla. Kiitokset myös Ylikiimingin , Haukiputaan ja Ritaharjun  lukukauden 2017-2018 valokuvakerhoille ja heidän ohjaajalleen Juuso  Haaralalle sekä teokset metallitauluina toteuttaneelle BeyondPrintille.  SNAP- festivaalin toteuttamisen Oulussa mahdollisti Suomen Kulttuurirahasto ja Alfred Kordelinin säätiö, kiitokset myös heille.”

Tapahtuma toteutettiin yhteistyössä Kulttuuritalo Valveen, Valveen elokuvakoulun ja Oulun kansainvälisen  lasten ja nuorten elokuvafestivaalin kanssa. 

 

Lisätietoja:

Alla Räisänen

toiminnanjohtaja, PVK

alla(at)photonorth.fi

0407272135

19.10.2018

Kati Leinosen ÄIMÄRAUTIO-valokuvakirjan julkistamistilaisuus

Raw View Editions julkaisee Kati Leinosen Äimärautio-valokuvakirjan, joka tarkastelee ihmisen ja hevosen välistä suhdetta. Äimäraution julkistamistilaisuus järjestetään Pohjoisen valokuvakeskuksen galleriassa.

Aika ja paikka: Pohjoinen valokuvakeskus, Kulttuuritalo Valve, ke 7.11. klo 17.30-20

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.
Tervetuloa!

 

 

Tapahtuma Facebookissa:

https://www.facebook.com/events/1859205877528972

16.10.2018

Pohjoisen valokuvakeskuksen ohjelmisto 2019 on valittu

Haku Pohjoisen valokuvakeskuksen vuoden 2019 näyttelyohjelmistoon kiinnosti ennätysmäärää taiteilijoita. Hakemuksia saapui yhteensä 76 eri puolilta maailmaa.

Ohjelmistossa nähdään vuonna 2019 seuraavien taiteilijoiden näyttelyt:

Miia Autio

Anne Golaz

Sara Hornig & Karoliina Paananen

Aapo Huhta

Sandra Kantanen

Ville Lenkkeri

Susanna Majuri

Esa Ylijääskö

 

Näyttelykalenteri päivittyy Pohjoisen valokuvakeskuksen sivuille osoitteeseen

www.photonorth.fi

 

Lisätiedot:

Toiminnanjohtaja

Alla Räisänen

0407272135

alla(at)photonorth.fi

03.10.2018

Näyttelyhaku 2019 houkutteli hakijoita

Pohjoisen valokuvakeskuksen näyttelyhaku vuodelle 2019 oli suuri menestys. Keskuksessa vuonna 2019 pilotoitava näyttelypalkkio houkutteli runsaasti hakijoita.
 
Haku oli avoinna syyskuun ajan, ja määräajan loppuun mennessä vastaanotettiin 76 hakemusta. Hakemuksista 28 tuli miehiltä ja 48 naisilta. Hakemuksia saapui eri puolilta maailmaa aina Intiasta ja USA:sta asti. Myös pohjoismaisia hakemuksia saatiin runsaasti.
 
Ohjelmistovalinnat tehdään 12.10. mennessä ja ohjelmisto julkistetaan 15.10.
 
Lisätietoja: toiminnanjohtaja Alla Räisänen, alla(at)photonorth.fi, 0407272135

20.08.2018

Näyttelypalkkio taiteilijoille Pohjoisessa valokuvakeskuksessa vuonna 2019

Pohjoinen valokuvakeskus on vuonna 2019 päättänyt toteuttaa pilotin 400 euron (+ 24 % alv) suuruisen näyttelypalkkion maksamisesta Pohjoisen valokuvakeskuksen gallerian vuoden 2019 näyttelyohjelmistoon valituille taiteilijoille. Pohjoisen valokuvakeskuksen galleria on jo parin vuoden ajan ollut taiteilijoille maksuton. Keskus on kustantanut valituille taiteilijoille teosten edestakaiset kuljetukset, teosten kuljetus- ja näyttelyvakuutukset, matka- ja majoituskulut näyttelyn avajaisiin, markkinoinnin sekä avajaiset. 

Näyttelypalkkioista ja taiteilijan oikeudesta korvaukseen näyttelyn yhteydessä on viime aikoina käyty keskustelua niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Useissa maissa on jo julkaistu erilaisia suosituksia näyttelypalkkiosta tai taiteilijan työtunneista maksettavista palkkioista.  Suomessa Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää avustuksia päätoimisesti taidenäyttelytoimintaa harjoittaville museoille näyttelypalkkioiden maksamiseen. Taiteen edistämiskeskuksen kautta valtionavustusta saaville taiteilijoiden, yhdistysten ja liittojen gallerioille ei toistaiseksi ole erillistä avustusmuotoa näyttelypalkkioiden maksamiseksi.

Näyttelypalkkiopilotilla Pohjoinen valokuvakeskus tukee taiteilijoiden oikeutta saada korvaus tehdystä työstä. Museoiden ohella ammattimaista ja päätoimista taidenäyttelytoimintaa harjoittavien yleishyödyllisten yhdistysten tulisi saada riittävästi tukea toimintaansa, jottei taiteilijoiden tarvitse maksaa teostensa esittämisestä yleisölle. Tuen avulla voidaan taata laadukkaan kuvataiteen saavutettavuus kaikkialla Suomessa.

Näyttelyhaku vuodelle 2019 järjestetään syyskuussa 2018.

Lisätietoja:

toiminnanjohtaja

Alla Räisänen, 0407272135 

alla(at)photonorth.fi

09.08.2018

Valokuvatapahtumia Taiteiden Yössä 16.8.

Valokuvatapahtumia Taiteiden Yössä 16.8.2018

Pohjoisen valokuvakeskuksen Taiteiden Yön ohjelmassa on tänä vuonna tarjolla tuttuja yleisön suosikkeja sekä uutta koettavaa.

Huippusuosittu Photo Laundry järjestetään tänäkin vuonna Valveen ”takapihalla” Ojakadun varren koivukujalla. Photo Laundry on Pietarista maailmalle levinnyt valokuvien vaihtotapahtuma, joka toimii periaatteella "tuo valokuva, vie valokuva". Osallistujat voivat tuoda valokuviaan vaihdettavaksi puistikkoon viritetyille pyykkinaruille. Valokuvapyykkiä pestään 14-21.

 

Ojakadun puistikosta starttaa myös lapsille ja lapsenmielisille tarkoitettu valokuvasuunnistus. Madetojan puistoon kätkeytyy kymmenen rastia, jotka suunnistajien tehtävänä on löytää ja valokuvata esimerkiksi kännyköillä. Suunnistamassa voi käydä 15-20.

Sään salliessa valokuvataiteilijat Pirjo lempeä ja Naoko Chiba järjestävät puistikossa myös Kuvaelämys –syanotypiatyöpajan. Työpajassa kurkistetaan valokuvauksen alkujuurille ja tehdään sinisiä syanotypiavedoksia fotogrammitekniikalla. Osallistua voi kuka tahansa kiinnostunut, ei tarvitse osata valokuvata, eikä minkäänlaista kameraakaan käytetä.

Osallistujat saavat valmiiksi herkistetyn postikorttikokoisen syanotypia-paperin ja opastuksen kuvan tekemiseen ja sommitteluun. Kuvien aiheiksi ja negatiiveiksi käytämme mm. kasveja, tilkkuja ja pieniä esineitä. Osallistujat saavat tietenkin omat vedoksensa itselleen.

 

Työpajat klo 15, 16 ja 17. 

Enintään 10 osallistujaa/per työpaja.

Osallistumismaksu 10 € 

 

Puiston tapahtumien lisäksi valokuvakeskuksen näyttelyt Kulttuuritalo Valveella ovat avoinna aina klo 22 asti. Galleriassa on esillä Naoko Chiban & Antti Ylösen yhteisnäyttely Silent Stories of Land  ja Kuukauden Kuvissa Veikko Sarkkisen Punainen Mylly.

 

Photo Laundry, Valokuvasuunnistus ja näyttelyt ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.

Ulkotapahtumat järjestetään säävarauksella.

 

 

Lisätiedot:

Tuottaja

Julia Heikkinen

julia(at)photonorth.fi

0401281150

12.06.2018

Aukiolot kesällä 2018

Kulttuuritalo Valve ja galleriat ovat avoinna kesällä seuraavasti:

1.6.-8.7.
ma–pe klo 8–20
la–su klo 10–20

Suljettu juhannuksena 22.-24.6. sekä 9.-29.7.

07.06.2018

Uutta Kuukauden Kuvat-ohjelmistoa valittu

Tulevaa Kuukauden Kuvat-ohjelmistoa on valittu kevääseen 2019 asti. Ohjelmistossa nähdään lokakuusta eteenpäin seuraavien kuvaajien näyttelyt:

Anna Greus

Henri Toivonen

Erkki Vornanen

Seppo Hinkula

Timo Remes

Tuula Fagerholm

Juha Penttinen

Lisäksi Lyseon lukion oppilaat toteuttavat Kuukauden Kuviin ryhmänäyttelyn.

 

Onnittelut valituille!

17.04.2018

Valokuvia ilman kameraa-kurssi 12-15-vuotiaille kesäkuussa

Tällä kesäisellä valokuvauskurssilla unohdetaan digikamerat ja kuvankäsittelyohjelmat ja kokeillaan kuvien tekemistä vanhoilla menetelmillä. Teemme itse valoherkkää syanotypiapaperia ja valotamme auringossa fotogrammitekniikalla syanotypiavedoksia. Syanotypia on vanha valokuvien jalovedostustekniikka 1800 luvulta.

Menetelmä perustuu rautasuoloihin (ammoniumferrisitraatti ja kaliumferrisyanidi*) jotka yhdistettynä liuoksena muodostavat paperille siveltynä UV-valolle herkän pinnan. Kuvat valotetaan auringossa tai YV-valossa, ja kehitetään vedessä. Lopputuloksena on sinisävyinen kuva. (*Hurjasta kauppanimestään - kaliumferrisyanidi - huolimatta aineella ei ole mitään tekemistä syanidin kanssa, vaan kyseessä on kaliumheksasyanoferraatti(III), joka ei ole myrkyllistä eikä erityisen vaarallista ainetta.)

Fotogrammitekniikassa asetetaan valoherkälle paperille esineitä, valotetaan ja saadaan aikaan kuva, jossa esineen varjostama kohta on valkoinen ja valoa saaneet kohdat tummuvat kehitteessä. Syanotypiaa käytettäessä valottuneet osat paperia muuttuvat tumman ja vaalean sinisiksi ja täysin valolta suojassa olleet kohdat jäävät valkoisiksi.

Ajankohta ja paikka: 11.–14.6. klo 12–15, Kulttuuritalo Valve

Kurssille mahtuu 10 osallistujaa. Osallistumismaksua ei peritä.

Opettajana toimii valokuvaaja Pirjo Lempeä.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Julia Heikkinen p. 040 128 1150 tai julia(at)photonorth.fi

21.03.2018

Poikkeuksia kevään aukioloissa

Alla poikkeukset Kulttuuritalo valveen ja PVK:n gallerian aukioloissa keväällä 2018.

Pe 30.3. – ma 2.4. Valve on suljettu / Pääsiäinen

Ti 1.5. Valve on suljettu / Vappupäivä

To 10.5. Valve on suljettu / Helatorstai

 

12.03.2018

Marja Pirilän Camera obscura-kurssi Oulussa toukokuussa

Camera Obscura-kurssi

kouluttajana Marja Pirilä

Aika ja paikka

11.–13.5.2018, pe klo 17.00–20.00, la–su klo 10.00–18.00 Limingan taidekoulu, Liminka

(ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa)

Kohderyhmä: Valokuvaajat, sekä ammattilaiset että harrastajat

Kouluttaja

Valokuvataiteilija Marja Pirilä
Marja Pirilä on erikoistunut 1990-luvulta lähtien camera obscura -tekniikkaan. "Camera obscura on minulle menetelmä, jolla kartoitan elinympäristöjä ja mielenmaisemia, houkutan alitajuisia tunteita päivänvaloon. Tilan muuttuessa pimeäksi huoneeksi se loihtii esiin yhä uudestaan valokuvauksen ydintä ja taikaa.” Ks. tarkemmin www.marjapirila.com.

Sisältö

Kurssilla perehdytään camera obscura -menetelmällä työskentelyyn. Muunnamme huoneita camera obscuraksi, "pimeiksi huoneiksi" ja kuvaamme niissä yhdessä ja erikseen.

 • Pe 11.5. klo 17–20    

  Aloitamme kurssin tutustumalla toisiimme ja kuvaustiloihin, joissa teemme alustavia kokeita. Lyhyt luento perehdyttää menetelmän historiaan ja camera obscuraa työssään käyttäviin taiteilijoihin.

 • La 12.5. klo 10–18    

  Muunnamme tiloja camera obscuraksi ja kuvaamme niissä koko päivän.

 • Su 13.5. klo 10–18    

  Kuvaamme aamupäivän klo 10–14 ja klo 15–18 pidämme yhteisen kuvakatselmuksen

Tarvikkeet

Ota mukaan

 • kamera

 • jalusta (mahdollisuus myös lainata)

 • taskulamppu

 • sakset ja maalarinteippiä

 • kannettava tietokone, jos on (ei pakollinen)

 • muistitikku tai ulkoinen kovalevy

Huomioitavaa

Ks. kurssin tarvikkeet

Hinta

240 € sisältäen koulutuksen

Ilmoittautuminen

16.4. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Kurssin järjestävät: Marianne Lukkarinen ja Pohjois-Pohjanmaan Kesäyliopisto 

Lisätietoja:

http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/camera-obscura/

 

28.02.2018

SNAP- lasten ja nuorten valokuvafestivaali Ouluun syksyllä 2018

Suomen valokuvataiteen museo käynnisti yhdessä seitsemän alueellisen valokuvakeskuksen kanssa valtakunnallisen SNAP-lasten ja nuorten valokuvafestivaalihankkeen, jonka aikana tuhansia 6-18-vuotiaita lapsia ja nuoria ympäri Suomen pääsee valokuvaamaan ammattitaiteilijoiden ohjauksessa. Hankkeen rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto. Yhteistyö huipentuu eri puolilla Suomea valtakunnallisena SNAP - lasten ja nuorten valokuvafestivaalina marraskuussa viikolla 46,  12-18.11.2018.

 

 .             

Oulussa Pohjoinen valokuvakeskus ry järjesti yhdessä Kulttuuritalo Valveen kanssa lukuvuonna 2017-2018 valokuvaaja Juuso Haaralan ohjaamat SNAP-työpajat Ylikiimingin, Haukiputaan ja Ritaharjun kouluilla. Kesäkuussa järjestettiin myös Pirjo Lempeän ohjaama syanotypiatyöpaja. Työpajojen kuvista tuotetaan Kulttuuritalo Valveen Valvegalleriaan näyttely, joka on avoinna 10.11 - 30.11.2018 joka päivä 10-20.

Festivaaliviikolla 46 galleriassa järjestetään erilaisia kaikille avoimia, maksuttomia valokuvaustyöpajoja, teatteriesityksiä ja opastuksia.

 

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja

Alla Räisänen

alla(at)photonorth.fi, 0407272135

 

28.02.2018

Sääntömääräinen vuosikokous torstaina 22.3.2018

VUOSIKOKOUSKUTSU

Pohjoinen valokuvakeskus ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Aika: Torstaina 22.3.2018 klo 16:00

Paikka: Kulttuuritalo Valve, 2 krs

Esillä sääntömääräiset asiat. Muista esille halutuista asioista on sääntöjen mukaan ilmoitettava hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kokousta kirjallisesti. Kirjalliset esitykset toimitetaan osoitteeseen:

Pohjoinen valokuvakeskus ry/Puheenjohtaja Kati Leinonen, PL 42 90015 Oulun kaupunki.

Vuosikokouksen asiapaperit:

 • Toimintakertomus vuodelta 2017
 • Vuoden 2017 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 • Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018 

Asiapaperit jaetaan osallistujille vuosikokouksessa.  Materiaalit saa pyynnöstä etukäteen alla(at)photonorth.fi.

Äänioikeus vuosikokouksessa on kaikilla yhdistyksen jäsenmaksun maksaneilla jäsenillä.

Tervetuloa.

Hallitus

 

Vuosikokouksen esityslista 

1. Kokouksen avaus

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokousvirkailijoiden valinta

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Toimintakertomus vuodelta 2017

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 2017 sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

7. Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2018

Hallitus esittää vuosikokoukselle, että vuoden 2018 jäsenmaksut ovat seuraavat:

Opiskelijat ja työttömät 10 €, jäsenet 20 €, yhdistykset 50 €, kannatusjäsenmaksu 100 €.

8. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018

9. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta

Sääntöjen § 6 mukaan Valokuvakeskuksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, jonka kokoonpanossa on otettava huomioon koko Pohjois-Suomen alueellinen edustus. Hallituksen muodostaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kolme (3) – kuusi (6) jäsentä. Puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa, ensimmäisellä kerralla arvan, sitten vuoron mukaan.

9.2. Hallituksen jäsenten valinta kaudelle 2018 –2019.

Erovuorossa:  Juuso Haarala ja Tuomas Mujunen.

Kaudella 2018 jatkavat puheenjohtaja Kati Leinonen, Paavo J. Heinonen, Mikko Törmänen, Vesa Ranta, Veera Uutinen.

10. Tilintarkastajien valinta

Sääntöjen 10 § Vuosikokous mukaan yhdistyksellä tulee olla kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.

Hallitus esittää vuosikokoukselle, että tilintarkastajiksi valitaan KHT Jari Nurkkala ja KHT Miika Nurkkala Pohjois-Suomen tilintarkastus Oy:stä ja varatilintarkastajaksi Pohjois-Suomen tilintarkastus Oy.

11. Muut asiat

12. Muut hallitukselle vähintään viikkoa ennen kokousta kirjallisesti toimitetut asiat

13. Ilmoitusasiat

14. Kokouksen päättäminen

 

 

 

 

05.12.2017

Joulun aukioloajat 2017

Poikkeuksia Kulttuuritalo Valveen aukioloajoissa joulun aikaan:

ke 6.12 Valve on suljettu

ma 18.12. - pe 22.12. Valve on avoinna klo 8-20

la 23.12. - ma 1.1.2018 Valve on suljettu

  


26.10.2017

Kuvataiteilijoiden jäsenliitot lausuvat vuoden 2016 Taidegalleriatilastoista

Kuvataiteilijoiden jäsenliitot lausuvat vuoden 2016 Taidegalleriatilastoista:

"Tilastot eivät kuitenkaan avaa sitä, mitä kolmannen sektorin gallerioiden näyttelytoiminta merkitsee koko taiteen kentälle. Kolmannen sektorin toimijat, niin järjestöt kuin muut sektorin organisaatiot tekevät yleishyödyllistä työtä taiteen näkymisen ja kokemisen eteen. Juuri niissä näkyvät taiteen uudet virtaukset ensimmäisinä."

Julkilausuma kokonaisuudessaan

23.10.2017

Juhlavuoden näyttely ja Oulujoki-ilta kulttuurikeskus Koivu ja Tähdessä Muhoksella

Juhlavuoden näyttelyssä esille tulevat Muhoksen kunnan Suomi 100 -taidehankinnat, I. K. Inhan ja Vesa Rannan valokuvateokset. 

Näyttelyn avajaisissa kuullaan taiteilija Vesa Rannan sekä Pohjoisen Valokuvakeskuksen johtajan Alla Räisäsen puheenvuorot sekä uudelleen sovitettua kansanmusiikkia. 

Ilta jatkuu Oulujoen ajankohtaisilla kuulumisilla. Arkkitehti Veli-Pekka Huhmo kertoo Oulujoen kulttuuriperinnön esiselvityshankkeesta Unescon maailmanperintökohteeksi. Näytteillä myös Oulujoen uudet esitteet.

Tilaisuudessa kahvitarjoilu, tervetuloa!

16.10.2017

Pieni valokuvakirjatapahtuma 31.10.

Pohjoinen valokuvakeskus järjestää tiistaina 31.10. Valvegalleriassa Pienen valokuvakirjatapahtuman. Tapahtumassa Pohjoinen Kohtaaminen-aluenäyttelyn taiteilijat Raimo Ahonen ja Karoliina Paatos kertovat valokuvakirjan tekemisestä sekä teoksistaan, ja esillä ovat myös pohjoismaiset Nordic Dummy Award 2017 –finalistit.

Puheenvuorojen ja esittelyjen alustava aikataulu:

17.30 Tapahtuman avaus ja Nordic Dummy Award-finalistien esittely

17.50 Raimo Ahonen

18.20 Karoliina Paatos

 

Nordic Dummy Award

Nordic Dummy Award on vuosittain pohjoismaiselle valokuvakirjalle myönnettävä palkinto joka sisältää kirjalle kustannussopimuksen. Vuoden 2017 Nordic Dummy Awardin voitti syyskuussa Terje Abusdal teoksellaan Slash and Burn.

Vuoden 2017  Nordic Dummy Award-finalistit:

Terje Abusdal, Slash and Burn

Simon Berg, Soil

Damian Heinisch, Fünfundvierzig

Karoliina Paatos, Cowboy Girls

Sanne Vils Axelsen, Vindtid

 

Raimo Ahonen

Raimo Ahonen on oululainen arkkitehti, pitkän linjan valokuvaaja ja yksi valokuvakeskuksen perustajista. Ahosella on kokemusta kirjojen graafisesta suunnittelusta ja kuvatoimittamisesta usean vuosikymmenen ajalta, ja häneltä on ilmestynyt omakustanteena valokuvakirja Sellanen elämä Karjalas.

Karoliina Paatos

Karoliina Paatos on Rovaniemellä asuva valokuvataiteilija, joka on käsitellyt amerikkalaista cowboy-kulttuuria useassa teoksessaan. Karoliina kirja Cowboy Girls on sekä nähtävillä Pohjoinen Kohtaaminen-näyttelyssä että mukana Nordic Dummy Award-finaalissa ja Vuoden Valokuvataidekirja 2017-finaalissa.

 

 

Pieni valokuvakirjatapahtuma on kaikille avoin ja siihen on vapaa pääsy.

Lämpimästi tervetuloa!

11.10.2017

Näyttelyohjelmisto 2018 valittu

Pohjoisen valokuvakeskuksen näyttelyohjelmisto 2018 on valittu

Pohjoisen valokuvakeskuksen näyttelyohjelmistoon vuodelle 2018 on valittu seuraavat taiteilijat ja näyttelyt:

 

Jaakko Heikkilä: Veden Kätkemiä Huoneita

Natalie Daoust: Korean Dreams

Marja Pirilä: Camera Obscura

This Island Earth –islantilaista nykyvalokuvaa

Naoko Chiba & Antti Ylönen

Joel Karppanen: Suomalainen Pastoraali

Suomen Kuvajournalistit ry: Kuvajournalismi 2017

Lasten ja nuorten valokuvafestivaali

Muu ry: Valaistuminen

 

Näyttelykalenteri päivittyy Pohjoisen valokuvakeskuksen nettisivuille.

Pohjoinen valokuvakeskus järjestää lisäksi Aulagalleriassa ympäri vuoden pyörivän Kuukauden Kuvan-näyttelyohjelmiston. Kuukauden Kuvan-ohjelmisto vuodelle 2018 julkistetaan erikseen.

Lisätiedot: Alla Räisänen, alla(at)photonorth.fi, 0407272135

15.08.2017

Valokuvatapahtumia Taiteiden Yössä

Pohjoisen valokuvakeskuksen Taiteiden Yön ohjelmassa on tänä vuonna tarjolla tuttuja suosikkeja sekä uutta koettavaa.

Huippusuosittu Photo Laundry järjestetään tänäkin vuonna Valveen ”takapihalla” Ojakadun varren koivukujalla. Photo Laundry on Pietarista maailmalle levinnyt valokuvien vaihtotapahtuma, joka toimii periaatteella "tuo valokuva, vie valokuva". Osallistujat voivat tuoda valokuviaan vaihdettavaksi puistikkoon viritetyille pyykkinaruille. Valokuvapyykkiä pestään 14-21.

Ojakadun puistikosta starttaa myös lapsille ja lapsenmielisille tarkoitettu valokuvasuunnistus. Madetojan puistoon kätkeytyy kymmenen rastia, jotka suunnistajien tehtävänä on löytää ja valokuvata esimerkiksi kännyköillä. Suunnistamassa voi käydä 15-20.

Puiston tapahtumien lisäksi valokuvakeskuksen näyttelyt Kulttuuritalo Valveella ovat avoinna aina klo 24 asti. Galleriassa on esillä Sami Parkkisen Father and Son ja Kuukauden Kuvissa Juhani Syväojan Torniolaakson Tunnelmia.

Photo Laundry, Valokuvasuunnistus ja näyttelyt ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Ulkotapahtumat järjestetään säävarauksella.

 

Katso Kulttuuritalo Valveen koko ohjelma täältä.

Lisätiedot:

Tuottaja

Julia Heikkinen

julia(at)photonorth.fi

0401281150

 

07.08.2017

Näyttelyhaku vuodelle 2018 on avoinna

Pohjoisen valokuvakeskuksen näyttelyhaku vuodelle 2018 avattu

Pohjoisen valokuvakeskuksen galleria sijaitsee Kulttuuritalo Valveella Oulun keskustassa. Galleriassa vierailee vuosittain yli 45000 näyttelykävijää.  Galleriassa on seitsemän huonetta. Tiloissa on kiviseinät, punainen tiililattia ja teokset ripustetaan vaijereilla (seiniin ei saa porata/naulata). Kahdessa huoneessa on  valkokangas ja videotykki videoteosten esittämiseen. Galleriatila soveltuu hyvin myös työryhmien näyttelyille.

Tilan pohjapiirros ja kuvia huoneista löytyy täältä: http://www.photonorth.fi/site/files/NPC_gallery.pdf

 

Näyttelyhakemukset tulee lähettää meille sähköpostilla sunnuntaihin 3.9.2017 mennessä osoitteeseen submissions(at)photonorth.fi

Näyttelyhakemus lähetetään yhtenä pdf-tiedostona.

Nimeä hakemuksesi omalla nimelläsi. Hakemuksen koko max 10MB. Muilla tavoin saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

 

Näyttelyhakemuksessa tulee olla

 1. Näyttelysuunnitelma joka sisältää teosten koot ja materiaalit. Huomioi galleriassa käytössä oleva vaijeriripustusjärjestelmä.
 2. Ehdotetun näyttelykokonaisuuden teoskuvat ja mahdolliset ripustuskuvat.
 3. Ansioluettelo

Näyttelymaksu on 700€. Näyttelymaksu kattaa avajaiset, näyttelyteosten vakuutukset, teoskuljetukset sekä näyttelytiedotuksen. Kustannamme myös kotimaisen taiteilijan matkat ja majoituksen ripustuksen ja avajaisten ajalta.

  

Lisätiedot:

Alla Räisänen

alla(at)photonorth.fi

0407272135

12.06.2017

PVK:n ja Kulttuuritalo Valveen kesäaukiolot

Pohjoisen valokuvakeskuksen näyttelyt ovat kesällä avoinna seuraavasti:

to 1.6. – su 2.7. avoinna ma–pe klo 8–20, la–su klo 10–20 
pe 23.6. – su 25.6. Juhannuksena suljettu
ma 3.7.–su 16.7. avoinna ke–su klo 12–20
ma 17.7.– su 30.7. suljettu
ma 31.7. alkaen normaalisti avoinna

PVK:n toimisto on suljettuna 19.6.-30.7. välisen ajan. 

08.06.2017

Syksyn 2017 Kuukauden Kuvat-ohjelmisto on valittu

Syksyn 2017 Kuukauden Kuvat-näyttelyt on valittu.

Ohjelmistossa nähdään syksyllä seuraavien kuvaajien näyttelyt:

Juhani Syväoja
Tiina Mäki
Mesut Turan
Kaisa Heikkinen
Eeva Riihelä

Kuukauden Kuvat järjestetään yhteistyössä oululaisen digitarvike.fi:n kanssa.

Onnea valituille!

02.05.2017

Haku syksyn Kuukauden Kuvat-ohjelmistoon avoinna toukokuussa

Haemme toukokuussa näyttelyitä syksyn 2017 Kuukauden Kuvat-ohjelmistoon.

Hakuilmoitus ja tietoa Kuukauden Kuvat-näyttelyistä löytyy täältä

11.04.2017

Pohjoinen Kohtaaminen –Pohjois-Suomen valokuvataiteen aluenäyttelyn taiteilijat on valittu

Syyskuussa 2017 avautuvan Pohjois-Suomen valokuvataiteen aluenäyttelyn Pohjoinen Kohtaaminen taiteilijat ja teokset on valittu.  Näyttelyn ovat juryttaneet ruotsalaisen taideteollisen korkeakoulu Konstfackin taiteen osaston johtaja Gunilla Muhr Tukholmasta yhdessä Pohjoisen valokuvakeskuksen johtaja Alla Räisäsen sekä tuottaja Julia Heikkisen kanssa.

Näyttelyhaku oli avoinna kaikille pohjoisessa asuville ja työskenteleville sekä pohjoista töissään käsitteleville valokuvaajille. Näyttelyyn saapui hakuajan loppuun mennessä 59 hakemusta, joissa ehdotettiin yhteensä 70 teoskokonaisuutta näyttelyyn. Hakemuksia saatiin eniten Pohjois-Suomesta mutta myös muualta Suomesta sekä Euroopasta.

Valituiksi tulivat seuraavat taiteilijat:

Raimo Ahonen

Jari Arffman

Tarmo Auvinen

Wouter le Duc

Jaani Föhr

Jaakko Heikkilä

Marko Hämäläinen

Jyrki Kallio-Koski

Tuomo Kangasmaa

Joel Karppanen

Janne Körkkö

Christelle Mas

Maria Mäki

Karoliina Paatos

Kari Parkkinen

Timo Remes

Aki Roukala

Tom Serratti

Aki-Pekka Sinikoski

Erkki Vornanen

Markku Välitalo

 

Pohjoinen Kohtaaminen avautuu Pohjoisen valokuvakeskuksen sekä Kulttuuritalo Valveen gallerioissa perjantaina 22.9. klo 17.

Näyttely on osa Pohjoisen valokuvakeskuksen 30-vuotis-juhlaohjelmistoa sekä Suomi 100-juhlavuoden ohjelmistoa.

Pohjoisen valokuvakeskuksen toimintaa tukevat Oulun kaupunki sekä Taiteen edistämiskeskus.

 

Lisätiedot:

Alla Räisänen

alla(at)photonorth.fi

0407272135

 

Julia Heikkinen

julia(at)photonorth.fi

0401281150

10.04.2017

Poikkeuksia kevään aukioloissa

Poikkeuksia Kulttuuritalo Valveen ja PVK:n aukioloissa kevään mittaan:
Pe 14.4. – ma 17.4. Valve on suljettu/ Pääsiäinen
Su 30.4. Valve on suljettu / Vappuaatto
Ma 1.5. Valve on suljettu / Vappupäivä
To 25.5. Valve on suljettu / Helatorstai

23.02.2017

Pohjoinen valokuvakeskus ry:n sääntömääräinen vuosikokous 19.3.2017

VUOSIKOKOUSKUTSU

Pohjoinen valokuvakeskus ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Aika:                      Sunnuntai 19.3.2017 klo 13:00

Paikka:                  Kulttuuritalo Valve, neuvottelutila, käynti Ojakadulta.  3 krs

Esillä sääntömääräiset asiat. Muista esille halutuista asioista on sääntöjen mukaan ilmoitettava hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kokousta kirjallisesti. Kirjalliset esitykset toimitetaan osoitteeseen:

Pohjoinen valokuvakeskus ry/ Puheenjohtaja Paavo J. Heinonen, PL 42 90015 Oulun kaupunki.

 

Vuosikokouksen asiapaperit:

 •  Toimintakertomus vuodelta 2016
 •  Vuoden 2016 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 •  Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017

Asiapaperit jaetaan osallistujille vuosikokouksessa.  Materiaalit saa pyynnöstä etukäteen alla@photonorth.fi.

Äänioikeus vuosikokouksessa on kaikilla yhdistyksen jäsenmaksun maksaneilla jäsenillä.

 

Tervetuloa.

Vuosikokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokousvirkailijoiden valinta

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Toimintakertomus vuodelta 2016

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 2016 sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

7. Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2017

Hallitus esittää vuosikokoukselle, että vuoden 2017 jäsenmaksut ovat seuraavat:

Opiskelijat ja työttömät 10 €, jäsenet 20 €, yhdistykset 50 €, kannatusjäsenmaksu 100 €.

8. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017

9. Sääntömuutos §4  Jäsenet

Nykyiset säännöt:

§ 4 Jäsenet

Valokuvakeskuksen varsinaisiksi tai kannattajajäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt, oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt, jotka haluavat edistää valokuvakeskuksen päämääriä.

§ 12 Sääntöjen muutos

Valokuvakeskuksen sääntöjen muutoksesta on päätettävä vuosikokouksessa, jotta muutosehdotus on hyväksyttävä vähintään 2/3:lla annetuista äänistä.

Hallitus esittää vuosikokoukselle sääntömuutosta kohtaan

§ 4 Jäsenet.

Valokuvakeskuksen varsinaisiksi tai kannattajajäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt, oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt, jotka haluavat edistää valokuvakeskuksen päämääriä.

Lisätään:

Yhdistyksellä voi olla kunniajäseniä. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Kunniajäseneksi yhdistys voi kutsua yhdistyksen pyrkimyksiä ansiokkaasti edistäneen henkilön, jos ainakin 3/4 vuosikokouksessa annetuista äänistä kannattaa hallituksen tekemää kunniajäsenehdotusta.

Yhdistyksen kokous voi erityisen painavista syistä erottaa kunniajäsenen.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Mikäli  vuosikokous hyväksyy § 4 jäsenet sääntömuutoksen hallitus esittää vuosikokoukselle, että yhdistyksen kunniajäseniksi kutsutaan kaikki entiset hallituksen puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat sekä taiteellinen johtaja.

 

10. Hallituksen  puheenjohtajan ja jäsenten valinta

Sääntöjen § 6 mukaan Valokuvakeskuksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, jonka kokoonpanossa on otettava huomioon koko Pohjois-Suomen alueellinen edustus. Hallituksen muodostaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kolme (3) – kuusi (6) jäsentä. Puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa, ensimmäisellä kerralla arvan, sitten vuoron mukaan.

Erovuorossa 2017: Puheenjohtaja Paavo J. Heinonen, Petteri Löppönen, Mikko Törmänen, Veera Uutinen, Kari Silvennoinen. Kaudella 2017 jatkavat Juuso Haarala ja Tuomas Mujunen.

10. 1. Puheenjohtajan valinta kaudelle 2017-2018

10.2. Hallituksen jäsenten valinta kaudelle 2017 –2018.

Valitaan 1 – 4 jäsentä.

11. Tilintarkastajien valinta

Hallitus esittää vuosikokoukselle, että tilintarkastajiksi valitaan HTM Kirsi Kontro ja Mika Kemppainen Pohjois-Suomen tilintarkastus Oy:stä ja varatilintarkastajaksi Pohjois-Suomen tilintarkastus Oy.

12. Muut asiat

13. Muut hallitukselle vähintään viikkoa ennen kokousta kirjallisesti toimitetut asiat

14. Ilmoitusasiat

15. Kokouksen päättäminen

Hallitus

 

 

 

21.02.2017

Oulunsalo Soi -Vuoden kuvataiteilijaksi 2017 valittu Inkeri Jäntti

Oululaisvalokuvaaja Inkeri Jäntti on valittu 20. Oulunsalo Soi -festivaalin Vuoden kuvataiteilijaksi. Jäntin Mono no Aware -näyttely koostuu Japanissa syksyllä 2015 kuvatuista teoksista. Näyttely on esillä Oulunsalon kirjastossa Kauppakeskus Kapteenissa 16. elokuuta – 15. syyskuuta 2017.  Vuoden kuvataiteilija -näyttely tuotetaan Oulunsalo soi – musiikkijuhlien, Oulun Juhlaviikkojen ja Pohjoisen valokuvakeskuksen yhteistyönä.

”Mono no aware” on japanilainen käsite, joka vapaasti suomennettuna kuvastaa hetken haikeutta.  ” Se on se lyhytikäinen, suloisen melankolian tunne, jonka kokee, kun näkee jotain kaunista, mutta hetkellistä.”,  luonnehtii Jäntti.  Yhtä Vuoden kuvataiteilijan teosta käytetään jälleen festivaalin visuaalisen ilmeen kulmakivenä.

Jäntti valmistui medianomiksi Oulun ammattikorkeakoulusta vuonna 2013. Jäntti sopii juhlavuoden kuvataiteilijaksi erityisen hyvin – hän on usean viime vuoden ajan taltioinut tunnelmia festivaalikuvaajan ominaisuudessa. Huhtikuussa Jäntti matkaa Grönlantiin Nuukin Taidemuseon residenssiin kuvaamaan niin spontaaneja hetkiä kuin lavastettuja muotokuvia, sillä hänelle on tärkeää kuvaajana oivaltaa uutta ja vangita salattuja näkökulmia.

http://oulunsalosoi.fi/2016/inkeri-jantti-oulunsalo-soin-vuoden-kuvataiteilijaksi/

13.02.2017

Maria Mäki valittu Suomi-Ranska-residenssiohjelmaan 2017

Valokuvataiteilijoiden Suomi-Ranska-vaihto-ohjelman suomalainen osallistuja vuodelle 2017 on valittu. Suomesta residenssijaksolle on valittu taiteilija Maria Mäki. Mäen residenssijakson toteuttaa ranskalainen Association Diaphane.
Valokuvataiteilijoiden Suomi-Ranska vaihto-ohjelma  on käynnistynyt vuonna 2003.Yhteistyöverkostossa ovat mukana Pohjoinen valokuvakeskus ry, Valokuvataiteilijoiden Liitto, Valokuvakeskus Peri, Suomen Pariisin lähetystö, Ranskan kulttuurikeskus, Centre Photographique d'Ile de France, Association Diaphane sekä Pôle Image.

 

08.02.2017

Haku Pohjois-Suomen valokuvataiteen aluenäyttelyyn 2017 avoinna

Pohjoinen valokuvakeskus ry täyttää vuonna 2017 30 vuotta ja herättää juhlavuotensa kunniaksi henkiin Pohjois-Suomen valokuvataiteen aluenäyttelyn.  Aluenäyttely järjestetään Oulussa, Kulttuuritalo Valveella 23.9.-12.11. 2017 Kulttuuritalon näyttelytiloissa (Pohjoisen valokuvakeskuksen näyttelytilat ja Valvegalleria).

Näyttelyä juryttämään on kutsuttu Tukholmassa sijaitsevan Centrum För Fotografin johtaja, kuraattori Gunilla Muhr yhdessä Pohjoisen valokuvakeskuksen toiminnanjohtaja Alla Räisäsen ja tuottaja Julia Heikkisen kanssa. Aluenäyttely on osa valtakunnallista Suomi100-ohjelmistoa.

Näyttelyn nimi ja teema on Pohjoinen kohtaaminen. Näyttelyhaku on avoin kaikille Pohjois-Suomessa asuville tai työskenteleville SEKÄ pohjoista teoksissaan käsitteleville valokuvaajille (valokuvataiteilijat, dokumentaristit, luontokuvaajat, kuvajournalistit jne.).

Näyttelyyn voi ehdottaa 5-10 teoksen kokonaisuuksia, jotka ilmentävät teemaa. Näyttelyyn voi ehdottaa yhtä tai useampaa kokonaisuutta, ja kokonaisuudet voivat rakentua myös useiden ajanjaksojen kuvista. Kokonaisuuksia voi ehdottaa myös ryhmänä. Näyttelyyn voi ehdottaa valokuva- ja videoteoksia sekä valokuvaan pohjautuvia teoksia.  Näyttelyn järjestäjällä on oikeus karsia teossarjojen kuvamäärää, mikäli katsoo sen näyttelykokonaisuuden kannalta tarpeelliseksi.

Hakemukset tulee lähettää osoitteeseen yhtenä pdf-tiedostona 31.3.2017 mennessä.

Hakemuksen tulee sisältää

-teoskuvat ehdotettavasta sarjasta ja mahdollisesti teosten nimi, tekniikka, valmistumisvuosi ja niiden koko.  

-selostus teosten esittämisestä, mikäli esittämistapa on muu kuin näyttelytiloissa oleva vaijeriripustus tai videoprojisointi.

-tekijän/tekijöiden yhteystiedot ja ansioluettelo.

 

Näyttelyyn valitut teokset tulee toimittaa ripustusvalmiina Pohjoiseen valokuvakeskukseen. Toimitusaikataulusta sovitaan valittujen kanssa erikseen. Tekijät vastaavat teosten tuotanto- ja kuljetuskustannuksista itse. Teokset ovat näyttelyn ajan vakuutettuja Pohjoisen valokuvakeskuksen toimesta.

Näyttelyn avajaisia vietetään Kulttuuritalo Valveella pe 22.9.  klo 17-19.

Lisätietoja antavat:

Toiminnanjohtaja Alla Räisänen, , 0407272135

Tuottaja Julia Heikkinen, , 0401281150

10.01.2017

Kiertelemättä-näyttelyopastukset keväällä 2017

KIERTELEMÄTTÄ-näyttelyopastukset keväällä 2017

Tutustu näyttelyihin ja kuule tarinoita teosten takaa!

KIERTELEMÄTTÄ on opastettu näyttelykierros kulttuuritalo Valveen gallerioissa aina jokaisen kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 17. Ohjelma vaihtuu kuukausittain.

Vuoden ensimmäinen yleisöopastus järjestetään torstaina 12.1.2017 klo 17, lähtö Valveen aulasta.

Kevään tulevat Kiertelemättä-päivämäärät ovat

2.2.

2.3.

6.4.

4.5.

1.6.

Tammikuun yleisöopastuksella torstaina 12.1. klo 17 tutustutaan Kaija Kiurun Viiankiaapa -näyttelyyn Pohjoisen valokuvakeskuksen galleriassa ja Pohjois-Suomen feministisen sarjakuvatoiminnan MunaSarjaTulta -näyttelyyn Sarjakuvagalleria!ssa. 


Lämpimästi tervetuloa, vapaa pääsy!

12.12.2016

Poikkeuksia loppuvuoden aukioloissa

Vuoden loppu tuo tullessaan muutamia poikkeuksia Kulttuuritalo Valveen ja Pohjoisen valokuvakeskuksen gallerian aukioloihin:

 

6.12. Itsenäisyyspäivä: Kultturitalo Valve suljettu

19.–23.12. Galleria avoinna 10-16

24.12.–1.1.2017 joulunaika/uusivuosi: Valve suljettu

Poikkeuksena: Valve ja galleria on avoinna uudenvuoden aattona la 31.12. klo 17–20.

Talossa on tuolloin Suomi 100 -juhlavuoden etkot-ohjelmaa, josta vastaa Oulun kaupungin tapahtumatiimi.

09.12.2016

Pohjoisen valokuvakeskuksen Kuukauden Kuvat-ohjelmisto keväälle 2017 on valittu!

Pohjoisen valokuvakeskuksen Kuukauden Kuvat-ohjelmisto keväälle 2017 on valittu!

Kuukauden Kuvat-näyttely herätti runsaasti kiinnostusta heti ensimmäisellä hakukierroksella, ja ohjelmisto käynnistyy tammikuussa 2017.

Keväällä 2017 ohjelmistossa nähdään seuraavat näyttelyt:

 

Inkeri Jäntti

Markku Honkala

Oulun Kameraseura

Juuso Haarala

Oulun Lyseon lukion valokuvauksen opiskelijat

Anastasia Leonova

 

Toivotamme kaikki tervetulleeksi tutustumaan Kuukauden Kuvat-näyttelyihin!

 

Kuukauden Kuvat-näyttelyiden yhteistyökumppanina

28.11.2016

Pohjoinen valokuvakeskus täyttää 30 vuotta

Pohjoinen valokuvakeskus ry täyttää vuonna 2017 30 vuotta. Juhlavuotensa kunniaksi PVK on rakentanut vuodelle 2017 erityisen juhlaohjelmiston.

 

Ohjelmisto rakentuu kutsunäyttelyistä, jotka kaikki linkittyvät keskuksen historiaan ja vuosien varrella toteutettuihin yhteistyöprojekteihin.

Juhlavuoden päänäyttelyitä ovat keväällä Pohjoisen valokuvakeskuksen sekä Kiasman entisen johtajan Pirkko Siitarin kuratoima, ihmisen ja luonnon suhdetta sekä ympäristökysymyksiä käsittelevä Human/Nature sekä syksyllä lähes kahdenkymmenen vuoden tauon jälkeen järjestettävä jälkeen Pohjois-Suomen valokuvauksen aluenäyttely Pohjoinen Kohtaaminen.

Lisäksi ohjelmistossa nähdään Iikka Tolosen Härkälä, Sami Parkkisen Father And Son, arktisen pohjoisen Art Transit North-yhteistyöverkoston kuratoima, liikkuvuutta käsittelevä nykytaidekokonaisuus Life on the Move sekä Oulunsalo Soi -musiikkijuhlien Vuoden kuvataiteilijan näyttely. Juhlavuoden päättää kansainvälisen Backlight-festivaalin kanssa toteutettava Majaoja-palkittujen taiteilijoiden näyttelykokonaisuus .

Pohjoisen valokuvakeskuksen 30-vuotis-juhlanäyttelyt:

 

Iikka Tolonen: Härkälä

Life on The Move

Human/Nature

Sami Parkkinen: Father And Son

Oulunsalo Soi: Vuoden Kuvataiteilija 2017

Pohjoinen Kohtaaminen: Valokuvataiteen Pohjois-Suomen aluenäyttely

Backlight 2017: Majaoja-palkitut

21.11.2016

Haku Suomi-Ranska -valokuvataiteilijoiden vaihto-ohjelmaan on auki!

HAKU SUOMI-RANSKA VALOKUVATAITEILIJOIDEN VAIHTO-OHJELMAAN 2017


Suomi – Ranska valokuvataiteilijoiden vaihto-ohjelma tarjoaa vuosittain yhdelle suomalaiselle ja yhdelle ranskalaiselle valokuvataiteilijalle yhden kuukauden työskentelyjakson Ranskassa ja Suomessa.

Nyt haettavana oleva kuukauden residenssijakso vuodelle 2017 on Clermont-del’Oise’ssa Diaphane pole photographique en Picardie'n vieraana.

Vaihto-ohjelmaan valitulle taiteilijalle maksetaan matkat Ranskaan, majoitus Ranskassa sekä elin- ja materiaalikustannuksia 1000 €.

Hakuaika vuoden 2017 residenssijaksolle päättyy  1.1.2017.  Valinnasta ilmoitetaan tammikuun lopussa.

 

Hakemus lähetetään osoitteeseen submissions@photonorth.fi.

 Hakemus yhtenä pdf-liitteenä, joka sisältää

1. Vapaamuotoisen hakemuksen ja englannin/ranskankielien selostus residenssiajan kuvaussuunnitelmasta. Mainitse myös toivottu residenssiajankohta.

2. Kuvaliitteet

3. CVn.

 

Lisätietoja:

Alla Räisänen, toiminnanjohtaja

040 72 72 135

e-mail: alla(at)photonorth.fi

http://www.photonorth.fi/fi/residenssi/suomi_ranska

 

Adriana Vatel, Diaphane

e-mail adriana(at)diaphane.org

http://www.diaphane.org

 

21.11.2016

PVK:lla uutta näyttelytilaa -hae nyt!

PVK:n toimisto on muuttanut uusiin tiloihin Kulttuuritalo Valveella.
Toimistolle pääsee nyt Valveen Ojakadun puoleisesta tuloaulasta.

Samalla aulaan on järjestetty uutta näyttelytilaa valokuvanäyttelyille, ja aulassa alkaa vuoden 2017 alusta pyöriä 

Kuukauden Kuvat-ohjelmisto, johon kenellä tahansa on mahdollisuus  hakea maksutonta näyttelyaikaa.

Haku kevään 2017 ohjelmistoon on nyt auki. Lisätietoja löytyy täältä.

12.10.2016

Loppusyksyn valokuvatapahtumia

Lokakuun ja marraskuun aikana Pohjoisessa valokuvakeskuksessa ja Kulttuuritalo Valveella on luvassa runsaasti valokuviin ja valokuvaukseen liittyvää ohjelmaa.

Laitahan päiviä ylös ja tule mukaan tapahtumiin!

Tarjolla mm. seuraavaa:

 

Su 16.10. klo 15-17

Luonnonkuvaaja Hannu Hautalan Kuusamon vuosikymmenet

Palkittu luontokuvaaja Hannu Hautala kertoo kuvaamisesta ja kuvistaan avoimessa "Luonnonkuvaaja Hannu Hautalan Kuusamon vuosikymmenet" -tilaisuudessa kulttuuritalo Valveen elokuvateatteri Studiolla sunnuntaina 16.10. klo 15. Tilaisuudessa tutustutaan myös Metsän poika -näyttelyyn Valvegalleriassa Hautalan johdolla. Vapaa pääsy.

 

Ma 24.10. klo 10 alkaen

Chronicles of Nervei – näyttelyn taiteilija Lorenzö jakaa pois ja signeeraa näyttelyssä esillä olleita kuvia maksutta. Kuka tahansa on tervetullut galleriaan valitsemaan itselleen kuvan muistoksi näyttelystä ja Nerveistä. Teoksia jaetaan klo 10 alkaen niin kauan kuin niitä riittää.

 

Pe 28.10. klo 17-20

Lokakuun viimeisenä perjantaina avataan Tuomas Linnan lastensuojeluaiheinen Huoli-näyttely, ja samassa yhteydessä Pohjoisessa valokuvakeskuksessa avataan myös kuvajournalistien syyspäivät 2016. Kuvajournalistien avajaisseremoniat ja Tuomas Linnan taiteilijatapaaminen käynnistyvät klo 17.

 

Pe 4.11. klo 14-18 

Perjantaina 4.11. PVK:n galleriassa järjestetään Pieni valokuvakirjatapahtuma. Valokuvataiteilija Jaakko Heikkilä kertoo tapahtumassa valokuvakirjoistaan, ja esillä ovat myös pohjoismaiset Nordic Dummy Award 2016 –finalistit.

Puheenvuorojen ja esittelyjen alustava aikataulu:
14.00 Tapahtuman avaus ja Nordic Dummy Awards-esittely
14.30 Photobooks From Finland esittäytyy
15.30 Jaakko Heikkilän puheenvuoro

 

Tulossa myös:

Torstaina 3.11. Kiertelemättä – Valveen gallerioiden näyttelyopastus klo 17

Perjantaina 2.12. Kaija Kiurun Suojeltu Aapa –näyttelyn avajaiset klo 17-20

 

03.08.2016

Photo Laundry jälleen Taiteiden Yössä!

Suuren suosion viime Taiteiden Yössä saavuttanut Photo Laundry tulee taas!


Photo Laundry on Pietarista maailmalle levinnyt valokuvien 
vaihtotapahtuma, joka toimii periaatteella "tuo valokuva, vie valokuva".

Viritämme Taiteiden yössä 18.8. klo 14-21 Valveen "takapihalle" Madetojan puistoon Ojakadun koivukujalle pyykkinarut, jonne osallistujat voivat tuoda valokuviaan vaihdettavaksi. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton.


Sateen sattuessa Photo Laundry siirretään Valveelle sisälle.

Valitse kuva/kuvia vaihdettavaksi ja saavu puistoon valokuvapyykille!

Tervetuloa!

Lisätiedot:
Julia Heikkinen
julia(at)photonorth.fi
040-1281150

01.06.2016

Oulu Tyrmä PVK:n galleriassa

Oulu Tyrmä on interaktiivista teatteria sekä paikallista kummitustarinaperinnettä yhdistelevä elämysmatkakohde.Konsepti on tuttu ulkomailla suosituksi tulleista kauhutaloista. Kyseessä on elävien näyttelijöiden tähdittämä kierros historiallisen tervakaupungin maisemiin. Käsikirjoitus perustuu muun muassa noitaoikeudenkäynneistä, yliluonnollisista havainnoista sekä synkistä historiallisista tapahtumisista kertoviin kansantarinoihin. Kohde sijaitsee Oulun keskustassa Kulttuuritalo Valveella ja on avoinna 29.6.-8.7. joka päivä klo 13-18. Kohteen yhteydessä toimii myös escape room, lipunmyyntipiste sekä pop up -liike Pieni Kauhukauppa. Pienessä Kauhukaupassa kohtaavat tummanpuhuvien tuotteiden myyjät sekä asiakkaat ja työryhmä toteuttaa myös kaupan nimiketuotteeksi kauhukulttuurin ystäville suunnatun Tyrymä -lehden. Kauppa on avoinna kymmenen päivän ajan klo 12-18.

Lisätietoja: https://ouludungeon.com/

09.05.2016

Suklainen Ravintola galleriassa 21.5.

Pohjoisen Valokuvakeskuksen tiloissa toimii Ravintolapäivänä 21.5.2016 jälleen Suklainen Ravintola.

Suklaisessa ravintolassa voit ostaa laadukkaita tummia suklaita joko paikan päällä maisteltavaksi tai kotiin vietäväksi. Paikan päällä maisteltavat suklaat on valmiiksi annosteltu sopiviksi maistelupalasiksi ja kotiinviemiset myydään kokonaisina suklaalevyinä. Huomaa että kokonaisia levyjä on hyvin rajallinen määrä.

Suklaavalikoima tulee tälläkin kertaa poikkeamaan edellisistä Suklaisista Ravintoloista. Tule kokemaan miltä maistuu tumma suklaa, joka sisältää ainoastaan tarpeelliset herkullisen tumman suklaan ainesosat: laadukkaan kaakaon jasokerin. Tällaisia suklaita et kaupoista löydä!

Suklainen Ravintola on auki klo 12-16, mutta sulkeutuu aikaisemmin, jos laadukkaat suklaat loppuvat (näin on käynyt). Tule ajoissa!

Maksuvälineenä kelpaa kilisevä ja/tai kahiseva euromääräinen käteinen sekä lisäksi pankkikortti, visa electron ja yleisimmät luottokortit. Emme ota vastaan 50€ tai suurempia seteleitä.

Hinnasto:
2€: Yksittäinen suklaamaistiainen
5€: Kolme vapaavalintaista suklaamaistiaista

Tervetuloa!

04.04.2016

Jäsentiedote 04/04/16

Hyvää alkanutta kevättä  2016 Pohjoisen valokuvakeskuksen jäsen!

Kevät on alkanut vauhdilla ja alkuvuoden  2016 näyttelyt ovat olleet menestys!  Vuoden ensimmäisen näyttely  Sata vuotta – sata kuvaa järjestettiin yhteistyössä Maaseudun sivistysliiton, Suomen valokuvataiteen museon ja Maaseudun Tulevaisuus lehden kanssa. Näyttely juhlisti Maaseudun Tulevaisuus –lehden satavuotista taivalta.  Näyttelyssä vieraili 9200  katsojaa.  Parisen viikkoa siten 18.3. avattiin Harri Pälvirannan Ase.doc –näyttely joka on herättänyt  vilkasta keskustelua varsinkin yle.fi sivustolla, jossa oli Pälvirannan  haastattelu.

VUOSIKOKOUS 2016 ja YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin sunnuntaina 20.3.2016. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Paavo J. Heinonen, hallituksen jäseninä ovat Petteri Löppönen, Kari Silvennoinen, Mikko Törmänen sekä Veera Uutinen.  Uusina jäseninä kaudelle 2016-2017 hallitukseen valittiin Tuomas Mujunen ja Juuso Haarala.  Toivotamme sekä uudet että jatkavat hallituksen jäsenet lämpimästi tervetulleiksi yhdistyksen toimintaan!

 

JÄSENMAKSU 2016

Vuosikokouksessa vahvistettiin myös yhdistyksen jäsenmaksut vuodelle 2016.

Jäsenmaksu on henkilöjäseneltä 20€,  opiskelijoilta ja työttömiltä 10 €, yhteisöjäseneltä 50€ ja kannatusjäseneltä 100€. Maksathan jäsenmaksusi 15.5. mennessä! Maksulomake viestin liitteenä.

 

Jäsenmaksu maksetaan tilille:

Oulun Osuuspankki 

FI35 5741 4061 9008 53

Maksun Saaja: Pohjoinen valokuvakeskus ry

Viite nro: 20161

 

Jäsenyydelläsi tuet Pohjoisen valokuvakeskuksen toimintaa, ja jäsenenä saat tietoa näyttelyistä, tapahtumista ja Pohjoisen valokuvakeskuksen muusta toiminnasta suoraan sähköpostiisi.

 

NÄYTTELYOPASTUKSET RYHMILLE

Haluaisitko tulla tutustumaan näyttelyyn ystävien tai työporukan kanssa?  Ota yhteys tuottajaamme Julia Heikkiseen julia(at)photonorth.fi tai  puh. 040 128 1150

 

YHTEYSTIEDOT AJAN TASALLE!

Laitathan viestiä, mikäli yhteystietosi ovat muuttuneet! Lähestymme jäseniä pääasiassa sähköisesti, mutta ohjelmistokortit kolahtavat edelleen perinteiseen postilaatikkoon. Pidä meidät ajan tasalla ja me pidämme sinut ajan tasalla!

 

 

 

 

31.03.2016

Valokuvataiteilijoiden Suomi-Ranska-vaihto-ohjelman osallistujat vuodelle 2016 on valittu

Valokuvataiteilijoiden Suomi-Ranska-vaihto-ohjelman osallistujat vuodelle 2016 on valittu. Suomesta residenssijaksolle on valittu taiteilija Natalia Kopkina. Kopkinan residenssijakson toteuttaa ranskalainen Pôle Image Haute-Normandie.

Ranskasta residenssijaksolle Suomeen on valittu taiteilija Louise Desnos. Desnos saapuu residenssijaksollaan Pohjoisen valokuvakeskuksen vieraaksi Ouluun.

Valokuvataiteilijoiden Suomi-Ranska vaihto-ohjelma  on käynnistynyt vuonna 2003.Yhteistyöverkostossa ovat mukana Pohjoinen valokuvakeskus ry, Valokuvataiteilijoiden Liitto, Valokuvakeskus Peri, Suomen Pariisin lähetystö, Ranskan kulttuurikeskus, Centre Photographique d'Ile de France, Association Diaphane sekä Pôle Image.

Yhteistyöverkostoa koordinoivat Pohjoinen valokuvakeskus ja Pôle Image.

22.03.2016

Poikkeuksia aukioloissa pääsiäisenä

Kulttuuritalo Valve on suljettuna pääsiäisenä pe 25.3.- ma 28.3.

Pohjoinen valokuvakeskus toivottaa kaikille hyvää pääsiäistä!

07.03.2016

Pohjoinen valokuvakeskus ry:n sääntömääräinen vuosikokous sunnuntaina 20.3.2016

VUOSIKOKOUSKUTSU

Pohjoinen valokuvakeskus ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Aika:        Sunnuntai 20.3.2015 klo 16:00
Paikka:    Ravintola Toripoliisi, Rantakatu 6, 90100 Oulu.

 

Esillä sääntömääräiset asiat. Muista esille halutuista asioista on sääntöjen mukaan ilmoitettava hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kokousta kirjallisesti. Kirjalliset esitykset toimitetaan osoitteeseen:

Pohjoinen valokuvakeskus ry/ Puheenjohtaja Paavo J. Heinonen, PL 42 90015 Oulun kaupunki.

 

Vuosikokouksen asiapaperit:

 • Toimintakertomus vuodelta 2015
 • Vuoden 2015 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 • Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Asiapaperit jaetaan osallistujille vuosikokouksessa.  Materiaalit saa pyynnöstä etukäteen alla@photonorth.fi. Äänioikeus vuosikokouksessa on kaikilla yhdistyksen jäsenmaksun maksaneilla jäsenillä.

Tervetuloa.

 

Vuosikokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokousvirkailijoiden valinta

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Toimintakertomus vuodelta 2015

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 2015 sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

7. Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2016

Hallitus esittää vuosikokoukselle, että vuoden 2016 jäsenmaksut ovat seuraavat:

Opiskelijat ja työttömät 10 €, jäsenet 20 €, yhdistykset 50 €, kannatusjäsenmaksu 100 €.

8. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

9. Hallituksen jäsenten valinta

Sääntöjen § 6 mukaan Valokuvakeskuksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, jonka kokoonpanossa on otettava huomioon koko Pohjois-Suomen alueellinen edustus. Hallituksen muodostaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kolme (3) – kuusi (6) jäsentä. Puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa, ensimmäisellä kerralla arvan, sitten vuoron mukaan.

Erovuorossa 2016: Tuomas Mujunen. Hallituksessa kaudella 2016 jatkavat Paavo J. Heinonen, pj, Petteri Löppönen, Mikko Törmänen, Veera Uutinen, Kari Silvennoinen.

10. Tilintarkastajien valinta

Hallitus esittää vuosikokoukselle, että tilintarkastajiksi valitaan HTM Kirsi Kontro ja Mika Kemppainen Pohjois-Suomen tilintarkastus Oy:stä ja varatilintarkastajaksi Pohjois-Suomen tilintarkastus Oy.

12. Muut asiat

13. Muut hallitukselle vähintään viikkoa ennen kokousta kirjallisesti toimitetut asiat

14. Ilmoitusasiat

15. Kokouksen päättäminen

 

Hallitus

29.02.2016

Santeri Sarkola on valittu Oulunsalo Soi – musiikkijuhlien Vuoden kuvataiteiljaksi 2016

Oulunsalo Soi – musiikkijuhlien Vuoden kuvataiteiljaksi 2016 on valittu Santeri Sarkola. Onnittelut Santerille!

Santeri Sarkolan teoksia on esillä musiikkijuhlien aikaan Oulunsalon kirjastossa kauppakeskus Kapteenissa elokuussa 2016.

Vuoden kuvataiteilija -näyttely tuotetaan Oulunsalo soi – musiikkijuhlien, Oulun Juhlaviikkojen ja Pohjoisen valokuvakeskuksen yhteistyönä.

Lue lisää:

http://oulunsalosoi.fi/2015/oulunsalo-soin-vuoden-kuvataiteilijaksi-on-valittu-santeri-sarkola/

 

Santeri Sarkolan kotisivut:

http://santerisarkola.com/

09.02.2016

Haku Suomi-Ranska -valokuvataiteilijoiden vaihto-ohjelmaan on auki!

HAKU SUOMI-RANSKA VAIHTO-OHJELMAAN VALOKUVATAITEILIJOILLE 2016Suomi – Ranska valokuvataiteilijoiden vaihto-ohjelma tarjoaa vuosittain yhdelle suomalaiselle ja yhdelle ranskalaiselle valokuvataiteilijalle yhden kuukauden työskentelyjakson Ranskassa ja Suomessa.
 
Nyt haettavana oleva kuukauden residenssijakso vuodelle 2016 on Pôle Image:n vieraana. (http://www.poleimagehn.com/)

Vuoden 2016 residenssijakson ajankohta on heinäkuu. Valitulta taiteilijalta odotetaan Ranskassa taiteellista työskentelyä. Vaihto-ohjelmaan valitulle taiteilijalle maksetaan matkat Ranskaan, majoitus Ranskassa
 sekä elin– ja materiaalikustannuksia n.  1.000€.

 

Hakuaika päättyy  maanantaina 29.2.2016

Valinnasta ilmoitetaan maaliskuussa.

 

Hakemus lähetetään osoitteeseen alla@photonorth.fi


Hakemuksen liitteet:1.      A4 portfolio2.      Ansioluettelo (englanniksi tai ranskaksi)
3.      Vapaamuotoinen hakemus ja englannin/ranskankielinen selostus residenssiajan kuvaussuunnitelmasta.

 

 

Lisätiedot: Alla Räisänen, , 040-7272135

Katso myös: http://www.photonorth.fi/fi/residenssi/suomi_ranska

 

01.02.2016

Avoimet yleisöopastukset Valveen gallerioissa jatkuvat kevätkaudella

Avoimet yleisöopastukset Valveen gallerioissa jatkuvat kevätkaudella monipuolisella ohjelmalla

Kaikille avoimet KIERTELEMÄTTÄ-näyttelyopastukset kulttuuritalo Valveen kattojen alla sijaitsevissa gallerioissa jatkuvat tuttuun tapaan joka kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 17. Kevätkausi tarjoaa monipuolisen kattauksen kuvataiteeseen, kiinnostavia taitelijavieraita sekä osallistavaa ohjelmaa. Kiertelemättä-kierroksella esitellään meneillään olevat näyttelyt, kuullaan tarinoita teosten takaa ja tutustutaan taiteilijoihin. Kierrokselle on vapaa pääsy, ohjelma vaihtuu kuukausittain. Kevätkauden kierrokset ovat torstaisin 4.2., 3.3., 7.4., 12.5. sekä 2.6.

Helmikuun yleisöopastus on torstaina 4.2.2016 klo 17, lähtö Valveen aulasta

Torstaina 4.2. Kiertelemättä-näyttelyopastus kulkee mm. Maaseudun Tulevaisuus: sata vuotta – sata kuvaa -näyttelyyn sekä Oulun Taiteilijaseuran SILMÄYS -näyttelyyn. Lisäksi paikalla on taiteilija Riikka Kontio, joka esittelee Galleria 5:n ryhmänäyttelyn Intuitio ja innostaa yleisöä osallistumaan näyttelyyn maalaten tai kirjoittaen oman tulkintansa aiheesta. Intuitio-näyttelyn aikana Galleria 5:n seinälle muotoutuu yleisön tekemä yhteisteos.

 

TO 4.2. klo 17 OHJELMA:

Pohjoinen valokuvakeskus: Maaseudun Tulevaisuus: Sata kuvaa – sata vuotta. Näyttelyopastus.
Sarjakuvagalleria!: Turun sarjakuvakerhon 40-vuotisjuhlanäyttely. Näyttelyopastus.
Valvegalleria: SILMÄYS – The way You see, the way I work. Oulun Taitelijaseuran näyttely. Näyttelyopastus.
ARTtila: Niilo Komulainen: WOMANA - kuvia naisista.
Konst o. Delin näyttelytila: Veera Komulaisen teoksia.
Galleria 5: Taulutus-ryhmä: Intuitio. Taiteilija Riikka Kontio kertoo teoksista ja innostaa yleisöä osallistumaan näyttelyyn maalaten tai kirjoittaen.


Lämpimästi tervetuloa!

Lisätietoja:
Pauliina Eronen
Kulttuurituottaja, kulttuuritalo Valve
044 703 7545
pauliina.eronen@ouka.fi


Kaikkien Valveella sijaitsevien gallerioiden ajankohtaiset näyttelytiedot sekä lisätietoja näyttelyopastuksista osoitteessa:
www.kulttuurivalve.fi/nayttelyt/

 

08.12.2015

Joulun ajan poikkeuksia aukioloajoissa

Joulun aika tuo mukanaan seuraavia poikkeuksia gallerian aukioloaikoihin:

 

ma 21.12. - ke 23.12. galleria avoinna 10-16

to 24.12. -su 27.12. galleria suljettu

ma 28.12. - to 31.12. galleria avoinna 10-16

pe 1.1. galleria suljettu

ke 6.1. galleria suljettu

 

28.10.2015

Kaffeteriet Kaka & Bulle ravintolapäivänä 21.11. PVK:n galleriassa

Kaffeteriet Kaka & Bulle on avoinna Valveella, Pohjoisessa Valokuvakeskuksessa 21.11.2015 klo 14-17, parhaaseen päiväkahviaikaan!
Kaffeteriet Kaka & Bulle är öppet i Nordliga fotocentret på Valve 21.11.2015 kl. 14-17, en perfekt tid för en fika!
 
Tarjolla on kahvin, teen tai mehun seuraksi kotona leivottuja herkkuja kuin suoraan Strömsöstä, mm:
 • maailman parhaita kanelipullia mestarileipuri Håkan Johanssonin tapaan
 • mehevää Tosca-kakkua
 • Brita-kakkua omenatäytteel
 • Prinsessa-leivoksia
 • suolaisen nälkään voileipäkakkua ja voileipiä, kotitekoisesta juurella leivotusta leivästä totta kai!
 • kotiin mukaan vietäviksi herkullisia pikkuleipiä
Som fikabröd bjuder er t.ex:
 • världens bästä kanelbullar efter Håkan Johansson?s recept
 • smaskig Tosca-tårta
 • Brita-tårta med äppelfyllning
 • Princess-bakelser
 • mackår och smörgåstårta
 
Kahvilan emäntinä hääräävät lähi(ö)ruokaa-blogisti Piia Rantala-Korhonen & espoolaisen Cafe Karan emäntä Lea Keskitalo.
Värdinnorna i kaffeteriet är lähi(ö)ruokaa-blogist Piia Rantala-Korhonen och Kafe Cara?s värdinna Lea Keskitalo från Esbo.
 
"Fika är en social institution i Sverige. Det innebär att man tar en paus för att dricka kaffe eller någon annan dryck med vänner, familj eller bekanta. Till drycken brukar man ofta äta någon form av fikabröd, klassiskt brukar det vara bullar eller kakor. Denna tradition av en kaffepaus med något tilltugg är centralt i svensk kultur, med svenskar som en av världens största kaffekonsumenter. Fika kan även innebära smörgåsar eller annat ätbart som inte är sötsaker."
 

27.10.2015

NORDIC DUMMY AWARD TOUR TUO VALOKUVATAITEILIJA IIKKA TOLOSEN HÄRKÄLÄN OULUUN

Lauantaina 7.11. tarjoutuu mahdollisuus tutustua pohjoismaisten valokuvataidekirjojen kärkikastiin, kun The Nordic Dummy Award –kilpailun finalistit 2015 ja voittaja 2014 saapuvat Ouluun.

Finaaliin vuonna 2015 yltäneisiin kirjoihin pääsee tutustumaan Pohjoisessa valokuvakeskuksessa lauantaina klo 12-14, ja vuoden 2014 Nordic Dummy Awardin voittanut Iikka Tolonen on paikalla esittelemässä voiton tuonutta Härkälä- teostaan. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.

The Nordic Dummy Award on norjalaisen Fotogalleriet:n sekä Norjan valokuvataiteilijoiden liiton vuosittain pohjoismaisille taiteilijoille järjestämä valokuvataidekirjojen kilpailu. Kilpailuun osallistutaan “dummylla” eli luonnoksella julkaisemattomasta valokuvataidekirjasta, ja vuosittain vaihtuva kansainvälinen tuomaristo valitsee osallistujista finalistit ja voittajan. Saksalainen taidekirjojen kustantamo Kehrer Verlag kustantaa voittaneen kirjan, joka julkaistaan seuraavana vuonna Fotobokfestivalin yhteydessä.

Vuoden 2015 Nordic Dummy Awardin on voittanut syyskuussa 2015 suomalais-saksalainen Karina-Sirkku Kurz syömishäiriöitä käsittelevällä kirjallaan UNGLEICHGEWICHT. Kurzin teos julkistetaan Fotobokfestivalilla syyskuussa 2016. Kaikki vuoden 2015 finaalin dummyt ovat esillä Oulussa 7.11.

Iikka Tolosen Härkälä – projektista kertova näyttely nähdään Pohjoisen valokuvakeskuksen näyttelyohjelmistossa vuonna 2016.

The Nordic Dummy Award –kiertue on osa Pohjoisen valokuvakeskuksen koordinoiman Nordic Photography Networkin verkostotoimintaa.

 

 

 

 

29.09.2015

Pohjoisen valokuvakeskuksen näyttelyohjelmisto vuodelle 2016 on julkaistu!

Pohjoisen valokuvakeskuksen näyttelyohjelmisto vuodelle 2016 on julkaistu!

Pohjoisen valokuvakeskuksen näyttelyohjelmistoon  vuodelle 2016 on valittu seuraavat taiteilijat:

 

Satu Haavisto ja Aino Kannisto

Kaija Kiuru

Tuomas Linna

Santeri Sarkola

Liisa Heikkilä-Palon kuratoima Sata vuotta- sata kuvaa: Panoraama suomalaisesta maaseudusta.

Lauri Eriksson

Lorenzö

Hanna Råst

18.08.2015

Eija Timosen avoin yleisöluento elokuvateatteri Studiolla 3.9.

Eija Timonen saapuu 3.9. Ouluun luennoimaan työskentelystään jään parissa.

JÄÄN HAVAINNOINTIA JA HAVAINTOJEN TULKINTAA-luento järjestetetään torstaina 3.9. klo 15 elokuvateatteri Studiolla, kulttuuritalo Valveella. 

Luennolla Timonen tarkastelee jäätä ja siihen liittyviä kulttuurisia merkityksiä sellaisina kuin ne ilmenevät monivuotisessa kuvataiteellisessa projektissa, jonka teemana ovat olleet jää ja vesi. Projektin lähtökohtana on ollut digitaalinen valokuvaus. Tarkastelu tuottaa tietoa, kuinka kulttuurinen merkitysvaranto on jatkuvasti läsnä rakentamassa uusia tulkintoja ja variaatioita meille niin tutusta elementistä, jäästä.

Eija Timonen toimii mediatieteen professorina Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa sekä dosenttina Aalto-yliopiston elokuva- ja lavastustaiteen laitoksella. Viime vuosina hän on kuvannut jäiden mutkikkaita kuvioita ja muuttuvia muotoja. Vaikka kuvasto on abstraktia, sen luontoon pohjautuvat muodot ja hahmot toimivat myös assosiatiivisesti. Ilmiöiden mittakaavaa on vaikea hahmottaa: Mikä on pientä ja mikä suurta? Onko kyseessä kosmologinen näky avaruudesta vai pieni kappale, joka on sattumalta hyytynyt jään vangiksi?

Luennon jälkeen yleisöllä on mahdollisuus osallistua klo 17 alkavaan Kiertelemättä -näyttelyopastukseen, jossa tutustutaan Eija Timosen Jäisiä Unia-näyttelyyn Pohjoisen valokuvakeskuksen galleriassa.

Luennolle ja näyttelyopastukseen on vapaa pääsy.

Tervetuloa!

 

 

12.08.2015

Näyttelyhaku vuodelle 2016 käynnissä!

Pohjoisen valokuvakeskuksen näyttelyhaku vuodelle 2016 avattu!

Näyttelyaikaa voi hakea joko koko galleriatilaan (huoneet 1-7) tai kolmen huoneen ja putkan (huoneet 1-4) tai kolmen pienemmän huoneen (huoneet 5-7) tilaan.  Galleriatila soveltuu hyvin myös työryhmien näyttelyille.  Kahdessa huoneessa on myös valkokangas  ja videotykki videoteosten esittämiseen.

Tilan pohjapiirros ja kuvia huoneista löytyy täältä: http://www.photonorth.fi/site/files/NPC_gallery.pdf

Näyttelyhakemukset tulee lähettää meille sähköpostilla 17.9. mennessä osoitteeseen submissions@photonorth.fi.

Näyttelyhakemuksessa tulee olla

 1. Vapaamuotoinen hakemus

 2. Selostus näyttelyn teemasta

 3. Ehdotetun näyttelykokonaisuuden teoskuvia (pdf – tiedosto)

 4. Ansioluettelo

Näyttelymaksut (5 viikkoa):

 Koko galleria (7 huonetta) 700 €

 3 huonetta ja putka 500 €

 3 pienempää huonetta 400 €

Näyttelymaksu kattaa avajaiset, näyttelyteosten vakuutukset, teoskuljetukset sekä näyttelytiedotuksen. Kustannamme myös kotimaisen taiteilijan matkat ja majoituksen ripustuksen ja avajaisten ajalta.

 

Lisätiedot:

Toiminnanjohtaja

Alla Räisänen

040-7272135

04.08.2015

Kiertelemättä - näyttelyopastukset kulttuuritalo Valveella syksyllä 2015

Tutustu näyttelyihin ja kuule tarinoita teosten takaa!

KIERTELEMÄTTÄ on opastettu näyttelykierros kulttuuritalo Valveen gallerioissa, joka järjestetään

aina jokaisen kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 17. Ohjelma vaihtuu kuukausittain.

Elokuun KIERTELEMÄTTÄ-näyttelyopastus järjestetään to 6.8.2015 klo 17.


Elokuun galleriakierroksella tutustutaan Galleria 5:n Hannu Ahosolan ”My sense station” -veistosnäyttelyyn ja ARTtilan elokuun taiteilijan Kaarina Kuusisto-Lukkarin teoksiin taiteilijoiden esitteleminä. Kierroksella taiteilijat Hannu Ahosola ja Kaarina Kuusisto-Lukkari kertovat näyttelyiden synnystä ja valottavat tarinoita teosten takana.

Tervetuloa!

Kierroksen kesto on noin 30-45 min, vapaa pääsy.


Syyskauden tulevat KIERTELEMÄTTÄ-ajat ovat to 3.9., to 1.10. to 5.11. ja to 3.12. klo 17.

Valveen kattojen alla sijaitsee viisi galleriaa: Pohjoisen valokuvakeskuksen galleria, Valvegalleria, Galleria 5, ARTtila ja Sarjakuvagalleria!

Näyttelyopastukset järjestää: Pohjoinen valokuvakeskus, Oulun Sarjakuvakeskus, Oulun Taitelijaseura ja kulttuuritalo Valve.

04.08.2015

Oulunsalo Soi - vuoden kuvataiteilija Eija Timosen näyttely Oulunsalossa 4.8.-29.8.

Oulunsalo Soi - Oulun seudun musiikkijuhlilla avautuu jälleen Vuoden kuvataiteilijan näyttely.
Vuoden 2015 kuvataiteilijaksi on valittu Eija Timonen. Timosen näyttely Jäisiä Unia avataan Oulunsalon kirjastossa kauppakeskus Kapteenissa tiistaina 4.8. klo 18. Näyttely on esillä kirjastossa 4.8.-29.8.

Eija Timosen Jäisiä Unia-kokonaisuuteen voi tutustua myös Pohjoisessa valokuvakeskuksessa 8.8.-13.9.

 

http://oulunsalosoi.fi/2015/konsertit/vuoden-kuvataiteilijan-nayttelyn-avajaiset/

12.06.2015

Gallerian aukioloajat kesällä

Galleria on avoinna kesäkuussa seuraavasti:

joka päivä klo 10 - 20
19.6. - 21.6. suljettu


22.6. - 28.6.
ma-pe klo 10-20, la-su klo 10-16

Heinäkuun ajan Pohjoinen valokuvakeskus on suljettu.

23.04.2015

Eija Timonen on valittu Oulunsalo Soi – musiikkijuhlien Vuoden kuvataiteiljaksi 2015

Oulunsalo Soi – musiikkijuhlien Vuoden kuvataiteiljaksi 2015 on valittu Eija Timonen. Onnittelut Eijalle!

Eija Timosen teoksia on esillä musiikkijuhlien aikaan Oulunsalon kirjastossa 4.8.-30.8.2014 ja Pohjoisessa Valokuvakeskuksessa 08.08.-13.09.

Vuoden kuvataiteilija -näyttely tuotetaan Oulunsalo soi – musiikkijuhlien, Oulun Juhlaviikkojen ja Pohjoisen valokuvakeskuksen yhteistyönä.

Vuoden kuvataiteilijan näyttely avataan Oulunsalossa 4.8. klo 18:00. Tervetuloa!

http://oulunsalosoi.fi/2015/konsertit/vuoden-kuvataiteilijan-nayttelyn-avajaiset/

04.02.2015

Taiteilijoille näyttelyhaku auki!

Oulun Uuden Seurahuoneen Ravintola Hugossa tullaan näkemään vuonna 2015 valokuvataidenäyttelyitä, jotka vaihtuvat 1-2- kuukauden välein. Näyttelyiden kuraattorikumppanina toimii Pohjoinen Valokuvakeskus.

Ravintola Hugossa sijaitsee kaksi näyttöä, joissa voidaan näyttää kuvakoosteita sekä mediateoksia ravintolan auki ollessa. Lisäksi aulassa on mahdollisuus teosten ripustamiseen.

Näyttelyistä  ei  suoriteta  maksua  ravintolalle  eikä  taiteilijalle.  Näyttelyssä  ei  ole  erillistä  valvontaa,  vain  ravintolan  yleinen  valvonta.  Taiteilija  maksaa  mahdollisista  kustannuksista  sekä vakuuttamisesta.

Näytteilleasettajalla  on  halutessaan  mahdollisuus  myydä  teoksiaan  järjestämästään  näyttelystä, eikä  ravintola  Uusi  Seurahuone  peri  myydyistä  teoksista  palkkiota.  Ravintola  Uusi  Seurahuone  voi käyttää  kuvia  näyttelyn  markkinoinnissa  ja  omissa tiedotuskanavissaan  hyvän  viestintätavan mukaisesti.

Näyttelyaikoihin on jatkuva haku ja vapaamuotoiset hakemukset sekä pienikokoisia kuvanäytteitä voi toimittaa osoitteeseen raisa.saarela(@)headteam.com. Kuvasuhde screeneillä on 16:9 ja tiedostomuotona esim. MPEG4. Näyttelykuvat toimitetaan muistitikulla.

Lisätiedot:
Raisa Saarela, ravintola Uusi Seurahuone, p.020 1432 350, raisa.saarela(@)headteam.com

Julia Heikkinen, Pohjoinen Valokuvakeskus, p. 040 128 1150, julia(@)photonorth.fi

28.11.2014

Muutoksia kulttuuritalo Valveen aukioloissa joulukuussa!

Huomioithan joulukuussa kulttuuritalo Valveen ja Pohjoisen valokuvakeskuksen aukioloissa seuraavat muutokset: LA 6.12. SULJETTU Ma 22.12. ja ti 23.12. galleria avoinna klo 10 – 16 Ke 24.12. – Su 28.12. SULJETTU Ma 29.12. – ke 31.12. galleria avoinna klo 10 – 16 To 1.1.2015 SULJETTU Ti 6.1.2015 SULJETTU

06.11.2014

Haku Suomi-Ranska -valokuvataiteilijoiden vaihto-ohjelmaan on auki!

HAKU SUOMI-RANSKA VAIHTO-OHJELMAAN VALOKUVATAITEILIJOILLE 2015Suomi – Ranska valokuvataiteilijoiden vaihto-ohjelma tarjoaa vuosittain yhdelle suomalaiselle ja yhdelle ranskalaiselle valokuvataiteilijalle yhden kuukauden työskentelyjakson Ranskassa ja Suomessa.
 
Nyt haettavana oleva kuukauden residenssijakso vuodelle 2015 on Centre Photographique d’Ille de France:n vieraana. (http://www.cpif.net)

Vaihto-ohjelmaan valitulle taiteilijalle maksetaan matkat Ranskaan, majoitus Ranskassa
 sekä elin– ja materiaalikustannuksia n.  1.000€.

 

Hakuaika päättyy  perjantaina 12.12.2014.

Valinnasta ilmoitetaan  joulu-tammikuun aikana.

 

Hakemus lähetetään osoitteeseen submissions@photonorth.fi.


Hakemuksen liitteet:1.      A4 portfolio2.      Ansioluettelo (englanniksi tai ranskaksi)
3.     Vapaamuotoinen hakemus ja englannin/ranskankielinen selostus residenssiajan kuvaussuunnitelmasta.

Mainitse myös toivottu residenssiajankohta.


 

Lisätiedot: Julia Heikkinen, julia@photonorth.fi, 0401281150

05.11.2014

Pohjoisen valokuvakeskuksen näyttelyohjelmisto vuodelle 2015 on julkaistu!

Pohjoisen valokuvakeskuksen näyttelyohjelmisto vuodelle 2015 on julkaistu!

Pohjoisen valokuvakeskusen ohjelmistoon vuodelle 2015 on valittu  seuraavat taiteilijat:

Juha Allan Ekholm

Anni Hanén

Marjo Hyttinen

Kaisu Häkkänen

Renja Leino

Erica Nyholm     

Minna Pöllänen

Nanna Saarhelo

Pekka Sammallahti

Eija Timonen

Lisäksi ohjelmistossa nähdään yhteispohjoismainen Inner and Outer Landscapes –näyttely sekä yhteistyössä NOVIA Yrkeshögskolanin kanssa toteutettava stipendinäyttely.

 

Lisätiedot: Julia Heikkinen, julia@photonorth.fi, 040-1281150

17.09.2014

Varaa opastus näyttelyyn!

Pohjoinen valokuvakeskus esittää ohjelmistossaan monipuolisesti erilaisia näyttelykokonaisuuksia ja toivottaa ryhmät tervetulleeksi tutustumaan näyttelyihin!

Ryhmillä on mahdollisuus varata näyttelyyn ilmainen opastettu tutustumiskierros sovittuna ajankohtana.

Opastettuja kierroksia järjestetään ma-pe 10-16.

Ota yhteyttä ja varaa opastus:

 

Julia Heikkinen

040 128 1150,  julia@photonorth.fi 

 

 

 

01.08.2014

Näyttelyhaku 2015

Näyttelyhaku vuodelle 2015

Näyttelyhaku Pohjoiseen valokuvakeskukseen vuodelle 2015

Haku päättyy 30.9.2014. 


Näyttelymaksut (5 viikkoa):
Koko galleria (7 huonetta) 700 €
3 huonetta ja putka (entinen Rantagalleria) 500 €
3 pienempää huonetta
(entinen Kummigalleria, + 2 huonetta) 400 €

Gallerian pohjapiirros


Näyttelymaksu kattaa avajaiset, näyttelyteosten vakuutukset, teoskuljetukset sekä näyttelytiedotuksen.
Kustannamme myös kotimaisen taiteilijan matkat ja majoituksen ripustuksen ja avajaisten ajalta.


Näyttelyhakemuksessa tulee olla
1. Vapaamuotoinen hakemus
2. Selostus näyttelyn teemasta
3. Ehdotetun näyttelykokonaisuuden teoskuvia (pdf – tiedosto)
4. Ansioluettelo


Hakemus lähetetään sähköpostilla 30.9. mennessä osoitteeseen submissions(at)photonorth.fi.
Näyttelyohjelmiston vuodelle 2015 valitsee Pohjoisen valokuvakeskuksen hallituksen nimeämä näyttelytoimikunta.

19.05.2014

Pohjoinen valokuvakeskus hakee tuottajaa

Haetaan tuottajaa

Pohjoinen valokuvakeskus ry hakee tuottajaa ajalle 04.08.-31.12.2014.
PVK on alueellinen valokuvakeskus, jonka tehtävänä on valokuvataiteen edistäminen Pohjois-Suomessa.

Tuottajan toimenkuvaan kuuluvat mm. seuraavat tehtävät:

-pohjoismaisen valokuvataidetapahtuman WEEK37 organisointi ja järjestäminen
-valokuvakeskuksen tiedotus- ja markkinointitehtävät
-näyttelyassistentin tehtävät

Hakemallamme henkilöllä on
-soveltuva koulutus
-kulttuurialan tuntemusta ja aikaisempaa kokemusta alalta
-organisointikykyä
-visuaalisen viestinnän taitoja
-sujuva kielitaito ja valmiudet kansainväliseen työskentelyyn
-luovaa, positiivista asennetta ja vahvat vuorovaikutustaidot
-kykyä oma-aloitteiseen ja itsenäiseen työskentelyyn

Lähetä hakemus palkkatoivomuksineen 06.06.2014 mennessä osoitteeseen alla@photonorth.fi.
Haastattelut pidetään viikolla 25.
Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Alla Räisänen, alla@photonorth.fi, 040-7272135.

 

 

 

 

06.05.2014

Yleisökuvaustapahtuma Wanhan Woimalan taidehallissa 24.05.2014

Haaveiletko uusviktoriaanisesta potretista? Etsitkö uusia ideoita ylioppilaskuviin? Oletko aina halunnut kuvauttaa itsesi Wanhan ajan malliin?

Atelieri O. Haapala ja Pohjoinen valokuvakeskus järjestävät yhteistyössä Siivouspäivä- ja Lähiruokamarkkinat- tapahtumien yhteydessä yleisökuvaustapahtuman, jossa on mahdollista tulla tutustumaan Wanhan Woimalan taidehalliin ja samalla kuvauttaa itsestään uusviktoriaaninen muotokuva!

Wanhan Woimalan taidehalliin on vapaa pääsy.

Muotokuvien hinta alkaen 15€. Maksutavat käteinen ja pankkikortti.

Halukkaat voivat pukeutua kuvaukseen uusviktoriaanisen tyylin mukaisesti, ja tarjolla on myös asusteita lainattavaksi.

 

Lisätietoja:

http://www.ohaapala.com/event-photography/index.html

040-1281150

 

Tapahtumat:

Siivouspäivä: https://www.facebook.com/SiivouspaivaOulu

Lähiruokamarkkinat: https://www.facebook.com/events/216741905202775/?fref=ts

 

Yhteistyössä: Oulun Ylioppilasteatteri

 

 

 

16.04.2014

Karollina Paappa on Oulunsalo soi – musiikkijuhlien Vuoden kuvataiteilija

Karoliina Paappa on  valittu Oulunsalo soi – musiikkijuhlien Vuoden kuvataiteilijaksi vuodelle 2014.

Karoliina Paapan teoksia on esillä musiikkijuhlien aikaan  Oulunsalon kirjastossa 1.8.-31.8.2014 ja Pohjoisessa Valokuvakeskuksessa 03.08.-07.09. Vuoden kuvataiteilija -näyttely tuotetaan yhteistyössä Oulunsalo soi – musiikkijuhlien, Oulun Juhlaviikkojen ja Pohjoisen valokuvakeskuksen yhteistyönä.

16.04.2014

Muutoksia kevään näyttelyaikataulussa!

Kevään näyttelyohjelmiston aikatauluun on tullut seuraavia muutoksia:

Atelieri O. Haapala: Retrospektiivi/Retrospektiv 2008-2014 avataan jo perjantaina 23.5.

Oulun Lyseon lukion oppilaiden Humour Against Subjectivism näyttely Pohjoisessa Valokuvakeskuksessa 23.5.-3.8.

18.03.2014

Pohjoismainen valokuvataidetapahtuma WEEK 37: näyttelyn What's Up North? taiteilijat valittu!

Pohjoismaisen valokuvataidetapahtuman WEEK 37 näyttelyn What's Up North? taiteilijat on valittu. WEEK 37 järjestetään Oulussa12.-14.09.2014 ja näyttely What's Up North? on avoinna 12.09.-19.10.2014. What's Up North? kysyy: miten pohjoismainen pohjoinen esitetään ja koetaan meildän ja muiden silmin? Näyttelyn teema keskittyy pohjoisen kulttuurin ja ympäristön monimuotoisuuteen. Näyttelyn ovat kuratoineet Beate Cegielska Tanskasta, Kjersti Monsen Norjasta, Gunilla Muhr Ruotsista, Alla Räisänen Suomesta ja Stephanie von Spreter Norjasta. Näyttelyssä esitetään seuraavien taiteilijoiden teoksia: Charlotte Haslund-Christense, Tanska Jaakko Heikkilä, Suomi Marja Helander, Suomi Dan Lestander, Ruotsi Minna Rainio & Mark Roberts, Suomi Morten Torgersrud, Norja Kristin Tårnesvik, Norja Johan Willner, Ruotsi Pohjoismainen Valokuvataidetapahtuma WEEK 37 on osa Nordic Photography Network- verkoston toimintaa. Verkoston jäsenorganissaatioita ovat Galleri Image Aarhusista, Pohjoinen Valokuvakeskus Oulusta, Centrum för Fotografi Tukholmasta, Fotogalleriet Oslosta, Forbundet Frie Fotografer Oslosta jaFotografisk Center Kööpenhaminasta. Tapahtumaa tukevat Suomen Kulttuurirahasto sekä Pohjoismainen Kulttuurirahasto. Lisätietoa tapahtumasta ja näyttelystä tulossa lähiaikoina!

19.02.2014

Nordic Photography Network on facebookissa

Nordic Photography Network on facebookissa: https://www.facebook.com/nordicphotonet.

 Nordic Photography Network on facebookissa: https://www.facebook.com/nordicphotonet.

Verkoston jäseniä ovat Forbundet frie fotografer ja Fotogalleriet Norjasta, Centrum för fotografi Ruotsista, Galleri Image ja Fotografisk Center  Tanskasta sekä Pohjoinen valokuvakeskus.  Verkosto tapasi 14.2.2014 Tukholmassa, jossa suunniteltiin Oulussa 12-14.9.2014 olevan WEEK 37 - Nordic Photographic Event  - tapahtuman sisältöä.

21.01.2014

Maija Savolainen valittu valokuvataiteilijoiden Suomi-Ranska vaihto-ohjelmaan 2014

Maija Savolainen on valittu residenssijaksolle valokuvataiteilijoiden Suomi - Ranska vaihto-ohjelmaan vuodelle 2014. Kuukauden mittainen residenssijakso toteutetaan ranskalaisen Association Diaphane:n toimesta.

Valokuvataiteilijoiden Suomi-Ranska vaihto-ohjelma  on käynnistynyt vuonna 2003. Yhteistyöverkostossa ovat mukana Pohjoinen valokuvakeskus ry, Valokuvataiteilijoiden Liitto, Valokuvakeskus Peri, Suomen Pariisin lähetystö, Ranskan kulttuurikeskus, Centre Photographique d'Ile de France, Association Diaphane sekä Pôle Image. Yhteistyöverkostoa koordinoivat Pohjoinen valokuvakeskus ja Pôle Image.

29.11.2013

Muotokuva- Portrait

Muotokuva – Portrait 30.11.2013 – 6.1.2014 Noora Isoeskeli, Maria Mäki, Clas-Olav Slotte, Jaana Rannikko, Aki Roukala, Leena Ylä-Lyly ja Myllytullin yläkoulun oppilaat

Mikä  on valokuvamuotokuva?

Henkilövalokuva vai valokuvamuotokuva?

 

Näyttelykokonaisuuteen on valittu kuuden taiteilijan teoksia, jotka joko antavat vastauksia edellä esitettyihin kysymyksiin tai herättävät uusia kysymyksiä. Olemme myös kutsuneet näyttelyyn mukaan Myllytullin yläkoulun oppilaat, jotka ovat valmistaneet näyttelyyn oman kuvasarjansa.

Lue lisää

14.11.2013

Rantagalleriassa Ravintola Barbe-Q-Babes & Bad Hog

Lauantaina 16.11. Klo 14 - 18 Pohjoisen valokuvakeskuksen Rantagalleriassa Ravintola Barbe-Q-Babes & Bad Hog

Ravintola Barbe-Q-Babes & Bad Hog rokkaa Ameriikan herkut keskelle Oulua. Tarjolla parasta BBQ:ta mitä Anghoragen itäpuolelta on mahdollista löytää! Myös suun saa makeaksi, ja jälkiruuan voi syödä myös alkupalaksi!
Menu:
- Pull pork burgers & coleslaw - Maalaisleivän välissä revittyä possua & kaalimajosalaattia
- Happy Seitans burger - Onnellisen seitanin burgeri, kuten pull pork mutta ilman ainuttakaan eläinkunnan edustajaa.
- Sweat hole Donuts & Milkshake - Poikamiesten suosikki, makea reikä ja ravistettua maitoa eli donitsia ja maitopirtelöä.
- Rainbow warrior cake - Antaa kaikkien kukkien kukkia, tätä kakkua syömällä tuet suvaitsevaisuutta ja voit pelastaa maailman!

Barbe-Q-Babes & The Bad Hog on vuoden 2013 MasterChefistä tuttujen Ailan, Juulin, Piian ja Teijon Ravintolapäivä-projekti.

Rantagalleriassa  on samaan aikaan esillä Karoliina Paatoksen The American Cowboy-valokuvanäyttely ja taiteilija on itsekin paikalla. Teemaan sopivaa musiikkia myös tarjolla.

Tervetuloa

05.11.2013

Week 37 - Pohjoismainen valokuvataidetapahtuma 12-14.9.2014

Week 37 - Pohjoismainen valokuvataidetapahtuma 12-14.9.2014 Pohjoismainen kulttuurirahasto myönsi 100.00 DKK avustuksen Pohjoiselle valokuvakeskukselle Pohjoismaisen valokuvataidetapahtuman järjestämiselle Oulussa 12- 14.9.2014.

Week 37 - Pohjoismainen valokuvataidetapahtuma 12-14.9.2014

Pohjoismainen kulttuurirahasto myönsi 100.00 DKK avustuksen Pohjoiselle valokuvakeskukselle Pohjoismaisen valokuvataidetapahtuman järjestämiselle Oulussa 12- 14.9.2014.

 

Tapahtuma  sisältää pohjoismaisen valokuvataidenäyttelyn What's Up North? 12.9.-19.10.2014. Näyttelyn ”What’s Up North?” lähtökohtana on se miten Pohjoinen esitetään nykyvalokuvataiteessa ja miten valokuvataiteilijat kokeva Pohjoisen. Näyttelyteema keskittyy pohjoisen ympäristön ja kulttuurin monimuotoisuuteen.

Seminaarin "Pohjoismaisen valokuvataidekentän yhteistyön haasteet" teemana on pohjoismaisten valokuva-alan toimijoiden erilaiset kansalliset toimintakulttuurit ja  taiteen rahoitusjärjestelmät. Miksi valokuvataiteilijat  Suomessa maksavat itse näyttelykustannuksensa mutta eivät muissa Pohjoismaissa? Miksi  valokuvataiteilijat Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa saavat näyttökorvauksen näyttelystään, mutta eivät Suomessa?   Seminaarissa  pohditaan miten valokuvataiteilijoiden ja – toimijoiden yhteistyötä tulisi kehittää?  Luennoitsijat kutsutaan eri pohjoismaista. Seminaari on yleisölle avoin ja maksuton.

Tapahtumaviikonloppuna järjestetään myös  erilaisia valokuva-alan toimijoiden tapaamisia ja yleisötapahtumia.

Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Alla Räisänen,p. 040 72 72 135, e-mail: alla(at)photonorth.fi

05.11.2013

Haku Suomi-Ranska valokuvataiteilijoiden vaihto-ohjelmaan avattu

HAKU SUOMI-RANSKA VAIHTO-OHJELMAAN VALOKUVATAITEILIJOILLE 2014
 
Suomi – Ranska valokuvataiteilijoiden vaihto-ohjelma tarjoaa vuosittain yhdelle suomalaiselle ja yhdelle ranskalaiselle valokuvataiteilijalle yhden kuukauden työskentelyjakson Ranskassa ja Suomessa.
 
Nyt haettavana oleva kuukauden residenssijakso keväällä 2014 on Clermont-de-l'Oise’ssa Association Diaphanen vieraana, jota johtavat Fred Boucher and Adriana Watel.

Vaihto-ohjelmaan valitulle taiteilijalle maksetaan matkat Ranskaan, majoitus Ranskassa
 sekä elin– ja materiaalikustannuksia n.  1.000 €.
 
Hakuaika päättyy  perjantaina 30.11.2013. (postileiman päiväys riittää). Valinnasta ilmoitetaan  joulukuussa  2013.
 
Hakemuksen liitteet:

1.     A4 portfolio

2.      Ansioluettelo (englanniksi tai ranskaksi)


3.     Vapaamuotoinen hakemus ja englannin/ranskankielinen selostus residenssiajan kuvaussuunnitelmasta. Mainitse myös toivottu residenssiajankohta.

 
Hakemukset lähetetään:
Pohjoinen valokuvakeskus, PL 42 90015 Oulun kaupunki.
Hakemusasiakirjat voi lähettää myös sähköpostilla yhtenä pdf- asiakirjana. 
E-mail: alla@photonorth.fi
 
Vaihto-ohjelma perustettiin Pohjoisen valokuvakeskuksen ja Pôle Image Haute-Normandien aloitteesta v.2003. Suomalaisina yhteistyökumppaneina ovat Valokuvataiteilijoiden Liitto, Valokuvakeskus Peri ja Suomen Pariisin lähetystö.  Ranskalaisina yhteistyökumppaneina ovat Pôle Image Haute-Normandien ohella Ranskan kulttuurikeskus, Centre Photographique d'Ile de France ja Association Diaphane.
 
 
Vaihto-ohjelmaa koordinoi Suomessa Pohjoinen valokuvakeskus ja Ranskassa Pôle Image Haute-Normandie.
 
Lisätietoja: Alla Räisänen, Pohjoinen valokuvakeskus, toiminnanjohtaja, 040-7272135,
alla@phononorth.fi

01.09.2013

PVK hakee vuoden kuvataiteilijaa

Pohjoinen valokuvakeskus hakee yhdessä Oulunsalon musiikkijuhlien kanssa Vuoden kuvataiteilijaa 2014.

Pohjoisen valokuvakeskuksen yhteistyö Oulunsalo soi -tapahtuman kanssa käynnistyi vuonna 2008. Tuolloin järjestettiin ensimmäisen kerran vuoden kuvataiteilijaksi valitun valokuvataiteilija Susanna Majurin näyttely. Vuoden 2009 kuvataiteilija oli Joonas Brandt, 2010 Jaakko Heikkilä, 2011 Sami Parkkinen, 2012 Kati Leinonen ja 2013 Mari Hokkanen.

Lähetä hakemuksesi 30.9.2013 mennessä sähköpostilla
Vapaamuotoinen hakemusteksti, jossa selotus näyttelyn teemasta sekä PDF- portfolio.

30.08.2013

Rendezvous with Nature avaa uuden remontoidun Rantagallerian avajaiset

Pohjoisen valokuvakeskuksen galleriatilat ovat olleet remontissa kesän ajan ja avautuvat syyskuussa.

Lilibeth Cuenca Rasmusseum Artist’s Song 2007

Uusien tilojen ensimmäisenä näyttelynä avautuu  pe 13.9. klo 18:00 Galleri Imagen johtaja Beate Cegielskan kuratoima Rendezvous With Nature, joka esittelee kuuden tanskalaisen nykyvalokuva- ja videotaiteilijan teoksia. Näyttely esittelee suomalaiselle yleisölle seuraavat taiteilijat: Adam Jeppesen, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Maja Ingerslev, Michelle Eistrup, Mette Bersang and Søren Dahlgaard.
 

 

30.08.2013

Näyttelyhaku vuodelle 2014

Näyttelyhaku Pohjoiseen valokuvakeskukseen vuodelle 2014 Haku päättyy 30.9.2013. Pohjoisen valokuvakeskuksen uusi remontoitu Rantagalleria avautuu syyskuussa 2013. Uudessa tilassa on 7 huonetta, joista kahdessa on valkokangas videotöiden esittämistä varten.

Näyttelymaksut (5 viikkoa):

Koko galleria (7 huonetta)                                700 €

3 huonetta ja putka (entinen Rantagalleria)      500 €

3 pienempää huonetta

(entinen Kummigalleria, + 2 huonetta)             400 €

Näyttelymaksu kattaa avajaiset, näyttelyteosten vakuutukset, teoskuljetukset sekä näyttelytiedotuksen.

Kustannamme myös kotimaisen taiteilijan matkat ja majoituksen ripustuksen ja avajaisten ajalta.

Näyttelyhakemuksessa tulee olla

1. Vapaamuotoinen hakemus

2. Selostus näyttelyn teemasta

3. Ehdotetun näyttelykokonaisuuden teoskuvia (pdf – tiedosto)

4. Ansioluettelo

Hakemus lähetetään sähköpostilla 30.9. mennessä osoitteeseen

Näyttelyohjelmiston vuodelle 2014 valitsee Pohjoisen valokuvakeskuksen hallituksen nimeämä näyttelytoimikunta.

HUOM: Uudet yhteystiedot syyskuun alusta. E-mail: alla(at)photonorth.fi


30.08.2013

Magic and Dreams – Mari Hokkanen, Anni Kinnunen, Kati Leinonen, Susanna Majuri

Pohjoinen valokuvakeskus Luxembourgissa Centre D’Art Nei Licht, Dudelangessa 4.5. – 15.6.2013 Pohjoinen valokuvakeskus on saanut kutsun osallistua Luxembourgissa European Month of Photography – tapahtumaan, jonka tämänvuotinen teema on

   Kati Leinonen, sarjasta Reflections (2013).

 

DistURBANces. Valokuvakeskuksen toiminnanjohtaja Alla Räisänen on kuratoinut  Magic and Dreams näyttelykokonaisuuden, johon hän valitsi teoksia neljältä suomalaiselta valokuvataiteilijalta: Mari Hokkaselta, Anni Kinnuselta, Kati Leinoselta ja Susanna Majurilta. Näyttelykokonaisuuteen valitut teokset luovat visuaalisen kuvakertomuksen mielikuvituksellisesta taikamaailmasta, jossa arjen lainalaisuudet eivät päde.

Luonto ja luonnon elementit ovat tärkeitä  kaikkien neljän taiteilijan tuotannoissa. Susanna Majuri kertoo  Imaginary Homeland -sarjan vedenalaisista kuvista, kuinka vesi maalaa yhdessä hänen kanssaan sulauttaen ihmisen ja maiseman toisiinsa.  Kati Leinosen sarjassa Reflections öljyyntynyt  lammen pintavesi, josta  ympäröivä luonto heijastuu, muuntuu  maagiseksi poluksi vedenalaiseen maailmaan. Anni Kinnusen  tutkii Personal Landscape – sarjansa teoksissa urbaanin- ja luonnonmaiseman leikkauspintoja, jossa katsojan huomio  kohdennetaan ihmisen jälkiin luonnossa. Mari Hokkasen  Flower Performance – sarjan teokset perustuvat narratiivisiin valokuvakertomuksiin, joissa leikitellään  erilaisilla symboleilla ja metaforilla.

Näyttely on toteutettu yhteistyössä Centre D’Art  Ville De Dudelange Nei Liicht kanssa ja  Suomen Kulttuurirahaston tuella. Kiitos Taiteen edistämiskeskukselle taiteilijoiden tuesta.

Kuraattori  FT Alla Räisänen, Pohjoisen valokuvakeskuksen toiminnanjohtaja.

Taiteilijat:

Mari Hokkanen (s. 1979) asuu ja työskentelee Helsingissä. Hänen kuvansa ovat usein performatiivisia omakuvia. Hokkasella on ollut  yksityis- ja ryhmänäyttelyitä Suomessa.

Anni Kinnunen (s. 1978) asuu ja työskentelee Oulussa.  Hän käyttää taiteellisessa tuotannossaan sekä valokuvaa että videota.  Hän on itse  performatiivisten kuviensa mallina. Kinnusella on  ollut useita  näyttelyitä sekä kotimaassa että ulkomailla, mm. Kiinassa ja USAssa.

Kati Leinonen (s. 1974) asuu ja työskentelee Oulussa. Leinonen on tunnettu märkälevymuotokuvistaan ja hänellä on ollut useita näyttelyitä sekä kotimaassa että ulkomailla.

Susanna Majuri (s. 1978) on yksi sukupolvensa tunnetuimmista suomalaisista valokuvataiteilijoista ja kansainvälisesti maineikkaan Helsinki Schoolin jäsen. Majurilla on ollut runsaasti yksityisnäyttelyitä eri puolilla maailmaa ja hänen teoksiaan on useissa merkittävissä kokoelmissa.