Uutisarkisto: 2020

19.12.2020

Teija Soinin ”N65°37′32″E27°36′16″ -valokuvakirjan julkaisutilaisuus Pohjoisessa valokuvakeskuksessa 21.1.2021 klo 18:00

Syöte on pieni matkailusta elävä kylä Pohjois-Pohjanmaalla. Syötettä ympäröivät unenomaiset tunturit sekä upeat vaarametsät. Matkailukylä onkin muuttunut vuosien saatossa kansainvälisten matkailijavirtojen kohteeksi. Syöte kasvaa, mutta paikallisten ihmisten elämä jatkuu kuten ennenkin kulkien käsi kädessä luonnon kanssa. Paikallinen elämäntapa on luonnosta myös riippuvainen.

Oululainen valokuvaaja Teija Soini on kuvannut vuosien saatossa niin kyläläisiä kuin matkailijoita. Soini pohtii kuvissaan luonnon ja ihmisten tiivistä yhteyttä. Inspiraationa kirjaan ovat olleet Syötteen upean luonnon, paikkakuntalaisten kertomusten lisäksi Atte Särkelän valokuvat alueella nähdyistä valoilmiöistä 70-luvulla. Kirjan tunnelmaan vaikuttaakin myös Syötteellä koetut yliluonnolliset kohtaamiset ja valoilmiöt. Soinin valokuvaprojekti huipentuu N65°37′32″E27°36′16 -valokuvakirjaan. 

Pohjoisen valokuvakeskuksen kirjanjulkaisutilaisuudessa kuullaan Teija Soinin uudesta julkaisusta ja sen taustoista Pohjoisen valokuvakeskuksen puheenjohtaja Kati Leinosen moderoimana. Tapahtumassa on vieraana myös kustantaja Hannamari Shakya. Tapahtuma järjestetään Kulttuuritalo Valveella sekä Zoom ympäristössä 21.1.2021 klo 18. Ilmoittauduthan tapahtumaan 20.1.2021 klo 16 mennessä täältä

N65°37′32″E27°36′16 julkaisua varten Soini on saanut apurahan Jokesilta ja Finnfotolta. Kirjan kustantajana on Raw View Editions.

Teija Soinin samanniminen näyttely N65°37′32″E27°36′16  on nähtävillä Syötteen luontokeskuksessa 27.2.2020 saakka.

 

Valokuvaaja Teija Soini (s.1967) inspiroitui valokuvaamisesta jo vuosina 1995-97 asuessaan Teksasissa. Hän opiskeli valokuvausta tuolloin North Lake Collegessa, Dallasissa ja kuvasi dokumentaarista valokuvaa elämästä Teksasissa ja Usa:ssa. Kuvaaminen jatkui aktiivisena 2000-luvun alussa viiden Italian Toscanassa asutun vuoden ajan. Vuonna 2007 Soini palasi Suomeen ja löysi oman paikkansa Pohjois-Suomesta Kellon kylästä. Hän on suorittanut Suomessa valokuvaajan erikoisammattitutkinnon ja kuvaa freelancevalokuvaajana useille suomalaisille aikakauslehdille, yrityksille ja sanomalehdille. Pohjoinen luonto, ihmiset ja ilmiöt inspiroivat Soinin kuvia. Hänen valokuvaprojektinsa käsittelevät usein luontoa ja ihmisen luontoyhteyttä. Parhaillaan Soini työstää valokuvakokonaisuutta kirjailija Jenni Räinän luonnossa liikkuvista naisista kertovaan Kulkijat -teokseen ja osallistuu Harri Pälvirannan ja Jari Silomäen luotsaamaan mentorointiohjelmaan.

16.12.2020

Vesivoiman kulttuuriperintö -hanke etsii taidetuotannon toteuttajaa

Pohjois-Pohjanmaan ja Region Norrbottenin yhteisessä hankkeessa nostetaan esiin Oulujoen ja Luulajajoen vesistöjen voimalaitokset ja niiden yhdyskunnat modernina kulttuuriperintönä ja monipuolisena voimavarana. Rajat ylittävällä yhteistyöllä pohjoisten jokien voimalaitosrakentamisen kulttuuriperintö tehdään tunnetuksi ja vahvistetaan paikallista identiteettiä. Hankkeesta kerrotaan lisää osoitteessa https://vekuvaku.eu/fi/

Hanke etsii nyt taideorganisaatiota tai taiteellista työryhmää toteuttamaan työnimellä Jokijuhla kulkevaa loppuseminaarin korvaavaa taidetuotantoa kesällä tai syksyllä 2021 viidellä Oulujoen vesistöalueen paikkakunnalla. Taidetuotannossa esitellään hankkeessa kerättyä aineistoa ja tarinoita taiteen yhteisötaiteen keinoja käyttäen. Produktio toteutetaan ulkotiloissa covid-19-pandemian aiheuttamat rajoitteet huomioiden. Produktio tulee voida välittää etäyhteydellä. Työryhmä voi ehdottaa taidetuotannon toteuttamispaikkoja.

Taidetuotannossa hyödynnetään hankkeen kotisivuille kerättyjä tarinoita vesivoimarakentamisesta sekä elämästä voimalaitosyhdyskunnissa ja valjastettujen vesien äärellä.

Jokijuhlan toteuttamisessa tulee ottaa huomioon paikallinen väestö, jotta taiteellinen sisältö puhuttelisi monenikäisiä. Pääkohderyhmänä ovat yli 15-vuotiaat nuoret. Nuorten osallistuminen taidetuotannon toteutukseen esimerkiksi avustajina on toivottavaa.

Jokijuhlan toteuttamiseen on varattu 15 000 euron määräraha. Määrärahan puitteissa toteutetaan koko taidetuotanto, myös esimerkiksi markkinointi ja turvallisuusjärjestelyt. Erikseen laskutettavia matkakuluja, tekijänoikeusmaksuja tai päivärahoja ei hyväksytä.

Työryhmältä toivotaan taidetuotannon ideapaperia, 3-5 työnäytettä viiden viimeisen vuoden aikana toteutuneista tuotannoista ja eriteltyä kustannusarviota.

Työryhmä voi tarjouskilpailun aikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen info@pohjois-pohjanmaa.fi. Sähköpostin aihekenttään kirjoitetaan Lisätiedot/Jokijuhla. Suomenkieliset kysymykset on lähetettävä 8.1.2021 mennessä. Saapuneet kysymykset vastauksineen julkaistaan 14.1.2021 Pohjois-Pohjanmaan verkkosivuilla www.pohjois-pohjanmaa.fi/hankinnat. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata.

Taidetuotannon toteuttajan valitsee kuusihenkinen valintaryhmä, joka koostuu Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston, vesistöalueen kuntien, Kainuun liiton ja Pohjois-Pohjanmaan liiton edustajista. Kolmea parhaaksi arvioitua työryhmää haastatellaan ennen valintaa etäyhteyden välityksellä.

Taidetuotannon toteuttajan valinta perustuu siihen,

 • miten esitys tuo esille hankkeen päätavoitteen (1-5 pistettä),

 • miten taidetuotanto peilaa hankkeessa aikana kerättyjä tarinoita ja muuta Oulujoen

  vesivoimarakentamiseen liittyvää historiallista aineistoa (1-5 pistettä),

 • miten taidetuotanto osallistaa yli 15-vuotiaita nuoria (1-5 pistettä),

 • miten tuotannossa otetaan huomioon paikallisuus (1-5 pistettä),

 • minkälaisia työnäytteitä toteuttajalla on viiden viime vuoden ajalta (1-15 pistettä) ja

 • miten toteuttamiskelpoinen eritelty kustannusarvio on (1-5 pistettä).

  Valintaryhmällä on oikeus hylätä tai hyväksyä tarjoukset tai hankkia palvelu useammalta toimijalta. Tarjoukset tulee jättää 21.1.2021 klo 15 mennessä osoitteeseen kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi.

07.12.2020

Pohjoinen valokuvakeskus etsii toiminnanjohtajaa

Pohjoinen valokuvakeskus on Suomen pohjoisin valokuvakeskus, jonka tehtävänä on edistää valokuvataidetta ja siihen liittyvää kulttuuria valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Keskuksen näkyvintä toimintaa ovat valokuvataidenäyttelyt. Keskuksen toiminta-alueena on koko Pohjois-Suomi ja sen toimipaikka kulttuuritalo Valveella Oulussa.

Pitkäaikaisen toiminnanjohtajamme siirtyessä toisiin tehtäviin haemme Pohjoiselle Valokuvakeskukselle toiminnanjohtajaa. Toiminnanjohtaja vastaa yhdistyksen toiminnan operatiivisesta johtamisesta ja kehittämisestä: erityisesti varainhankinnasta, sopimuksista, yhteiskuntasuhteista, henkilöstöstä, viestinnästä, taloushallinnosta ja raportoinneista. Hän hoitaa yhteydet mm. kunnallisiin ja valtiollisiin elimiin sekä ulkomaalaisiin yhteistyökumppaneihin. Hän on keskuksen henkilökunnan esimiehenä ja toimii esittelijänä hallituksen kokouksissa. Hän suunnittelee ja organisoi valokuvakeskuksen ohjelmistoa ja toimintaa sekä hoitaa erilaisia asiantuntijatehtäviä.

 

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää

Kulttuurialan tuntemusta ja monipuolisia paikallisia, valtakunnallisia sekä kansainvälisiä verkostoja.
Vahvaa talousosaamista ja kokemusta yhdistyksen toiminnan johtamisesta. 
Kotimaisten ja kansainvälisten rahoitusmekanismien tuntemusta.
Kokemusta hankehallinnosta.
Kokemusta näyttelyiden järjestämisestä ja kuratoinnista.
Valokuvataiteen ja/tai visuaalisten taiteiden kentän tuntemusta.
Soveltuvaa korkeakoulututkintoa.
Sujuvaa suullista ja kirjallista suomen ja englannin kielen taitoa, muu kielitaito on eduksi.
Hyviä sosiaalisia ja viestinnällisiä valmiuksia sekä ulospäin suuntautunutta asennetta.
Kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja paineensietokykyä.


Tarjolla on näköalapaikka suomalaisen valokuvataiteen ja kulttuurialan kenttään sekä niiden kehittämiseen ja edistämiseen. Työsuhde on kokoaikainen ja vakituinen, ja se alkaa sopimuksen mukaan vuoden 2021 alkupuolella. 

 

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo 31.12.2020 klo 20:00 mennessä osoitteeseen . Hakemusten perusteella osalle hakijoista lähetetään ennakkotehtävä palautettavaksi 10.1.2021 mennessä. Haastateltavat kutsutaan ennakkotehtävän ja hakemusten perusteella. Haastattelut järjestetään pe 15.1.2021. Haastatteluun valituille ilmoitetaan 13.1.2021 mennessä. Haastattelut voidaan järjestää myös etäyhteyksin. 

 

Lisätietoja antaa Pohjoisen valokuvakeskuksen hallituksen puheenjohtaja Kati Leinonen  / 040 725 2532

07.12.2020

Alla Räisänen siirtyy uusiin tehtäviin Taiteen edistämiskeskukseen 1.1.2021 alkaen

Pohjoisen valokuvakeskuksen pitkäaikainen toiminnanjohtaja Alla Räisänen siirtyy uusiin tehtäviin Taiteen edistämiskeskukseen 1.1.2021 alkaen.

Valokuvakeskuksen väki on iloinen parhaillaan toimivapaalla olevan toiminnanjohtajansa uudesta nimityksestä ja roolista Taiken määräaikaisena erityisasiantuntijana. Hänen osaamisellaan ja kokemuksellaan taiteen ja kulttuurin operatiiviselta kentältä tulee varmasti olemaan laaja-alaisia vaikutuksia ja hyötyjä paitsi Taiken organisaatiolle koko taiteen ja kulttuurin kentälle. Samalla valokuvakeskuksella ollaan luonnollisesti haikein mielin pitkäaikaisen 22 vuotta kestäneen työsuhteen päättymisestä, mutta yhtä aikaa toiveikkaita tulevaisuuden suhteen. Toiminnanjohtajan paikka tulee hakuun lähiaikoina.

27.10.2020

Pohjoisen kuvaajat osa 2 esittelee valokuvataiteilija Joel Karppasen

Pohjoisen valokuvakeskuksen lanseeraamassa Pohjoisen kuvaajat -sarjassa nostetaan esille pohjoisen valokuvan kanssa työskenteleviä taiteilijoita ja valokuvaajia. Sarjan tavoitteena on tehdä heidän taiteellista tuotantoaan laajemmin tunnetuksi ja näkyväksi.

Pohjoisen kuvaajat–sarjan toisessa osassa esitellään valokuvataiteilija Joel Karppanen. Oululaislähtöinen Karppanen on tunnettu vuosina 2016-2017 kuvatusta Suomalaisesta pastoraalista. Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan pienen Karikannan kylän elämästä ja maaseudun rakennemuutoksesta kertonut teos julkaistiin valokuvataidekirjana vuonna 2018, ja se on kiertänyt merkittävissä näyttelyissä myös ulkomailla. Karppasen viimeisin teoskokonaisuus Alhaisolauluja on nähty mm. Aineen taidemuseolla Torniossa sekä Galleria Halmetojassa Helsingissä. Karppanen lukeutuu 2010-luvun kiinnostavimpiin nuoriin taiteilijoihin. Hänet on palkittu muun muassa Uusi Kuvajournalisti- ja Jouko Lehtolan Säätiön Nuori Sankari -palkinnoilla. 

Osana Pohjoisen kuvaajat –sarjaa Pohjoinen valokuvakeskus järjestää yleisölle avoimia keskustelutilaisuuksia ja perjantaina 30.10. klo 17 alkavassa keskustelussa taiteilijavieraaksi saadaan Joel Karppanen. Keskustelutilaisuus järjestetään kulttuuritalo Valveella ja Zoomissa (https://zoom.us/j/93170015288) Keskustelutilaisuudessa kuullaan taiteilijan meneillään olevista projekteista.

Pohjoisen kuvaajat sarjan toinen osa on nähtävillä Pohjoisen valokuvakeskuksen YouTube-kanavalla osoitteessa: https://www.youtube.com/watch?v=wei9D8AJsa8&t=3s

15.10.2020

OHEISOHJELMA: Musta laatikko – neulanreikäkameratyöpaja

AIKA 24.–25.10. klo 10-16:30 Pohjoisen valokuvakeskuksen galleria Pohjoisen valokuvakeskuksen gallerianäyttelyiden oheisohjelmisto sukeltaa syvemmälle näyttelyn sisälle luentojen, työpajojen ja keskustelujen kautta.

Lokakuussa syvennytään valokuvataiteilija Ari Saarron näyttelyyn neulanreikäkameratyöpajan kautta. Saarto toteaa yhtenä erityisistä mielenkiinnon kohteistaan olevan ‘lo-fi:n’ ja ‘hi-fi:n’ yhdistäminen valokuvassa ja videossa, joka tarjoaa loputtomasti erilaisia mahdollisuuksia: kömpelöllä puisella kameralla halvalle valokuvapaperille otetut kuvat viimeistellään digitaalisella kuvankäsittelyllä ja vanukaspurkin kannen avulla kuvatut videot editoidaan kehittyneellä kuvankäsittely- sekä editointiohjelmalla. 

Työpajan vetäjinä ovat valokuvaaja Juha Korhonen, joka on toiminut muun muassa Limingan taidekoulun pitkäaikaisena valokuvalinjan opettajana sekä ohjannut valokuvakursseja Oulu-Opistolla. Toisena ohjaajana on valon, tietotekniikan ja valokuvan kanssa työskentelevä taiteilija Timo Remes. Timon teoksia on nähty muun muassa Oulun taidemuseon ja Kulttuuriyhdistys Kulttuuribingo ry:n Rännigalleriassa sekä osana Pohjoisen valokuvakeskuksen Kuukauden kuvat ohjelmistoa.

Työpajan hinta 20€

Voit valmistautua halutessasi työpajaan keräämällä alumiinisia neulanreikälevyjä kuten jogurttipurkin kansia tai foliota. Lisäksi voit tuoda mukanasi sisältä mustaksi maalatun laatikon.

Muut työpajan vaatimat tarvikkeet ovat valmiina.

Ilmoittaudu 21.10. mennessä osoitteeseen taija@photonorth.fi. Työpajaan mahtuu kahdeksan ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

 

 

08.10.2020

Miniseminaari: Taide pelissä ja peli taiteessa

Pohjoinen valokuvakeskus kutsuu ensimmäisen pelitaiteen läänintaiteilijan avaamaan pelitaiteen monimuotoisuutta ja taiteellisia mahdollisuuksia; miten taide voi olla pelissä ja miten peli taiteessa? Keskusteleva miniseminaari järjestetään 16.10. klo 14-16 kulttuuritalo Valveella. Tilaisuus on avaus valokuvan ja pelin yhteistyölle. Tilaisuus on suunniteltu taiteilijoille sekä pelialan toimijoille. Tavoitteena on avata keskustelu kahden alan ominaispiirteistä sekä löytää uusia yhteistyömahdollisuuksia. Tilaisuus on maksuton.

14:00 PELITAIDE, Jaakko Kemppainen

Pelit nähdään yleensä kepeänä viihteenä, räiskintäurheiluna tai megabisneksenä. Todellisuudesta poispäin katsovan eskapismin ohella pelit ovat nousseet myös yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoksi, keskustelun herättäjäksi ja tunnemaailman avaajaksi. Digitaalisuuteen unohtuneilta jää helposti huomaamatta, että pelejä on ollut jo kauan ennen tietokoneiden keksimistä. Tällä luennolla pelitaiteen läänintaiteilija Kemppainen avaa pelien monimuotoisuutta ja taiteellisia mahdollisuuksia muiden taiteenalojen rinnalla.

Jaakko Kemppainen on elättänyt itsensä pelien tekemisellä, opettamisella, tutkimisella ja tukemisella melkein parikymmentä vuotta. Hänellä on kokemusta paristakymmenestä kaupallisesta peliprojektista, tekstiveistipeleistä virtuaalitodellisuuksiin. Tällä hetkellä hän työskentelee Taiteen edistämiskeskuksessa Suomen ensimmäisenä pelitaiteen läänintaiteilijana.

 

15:00 PELITAIDEFILOSOFIAN KESKELLÄ CORE FUN, Autio Jussi

Tässä alustuksessa Jussi Autio esittelee oman lähtökohtansa pelien kehittämiseen ja pelisuunnitteluun aina idean synnystä loppuhiomiseen saakka. Vaikka kokeneen pelisuunnitelijan tunnistaakin kyvystä valikoida sopivat pelisuunnittelumetodit aina kunkin peliprojektin tarpeiden mukaisesti, on Autiolla projektista projektiin mukana kuhunkin projektiin sopivien metodien lisäksi myös omintakeinen tyylinsä. Tämä lähestymistapa helpottaa projektin resursointia, pelikehitystiimin sisäistä kommunikaatiota sekä tehtävien työtehtävien priorisointia. Pelin valmistuessa siitä on myös apua markkinoinnissa.

Jussi Autio on 15 vuotta pelialalla ollut, palkittu pelisuunnittelija ja peliliiketoiminnan asiantuntija. Näiden lisäksi hän on myös sarjayrittäjä ja kouluttaja/konsultti. Tällä hetkellä hänen päätyönsä on Resistance Games -nimisen peliyrityksen luovana johtajana, jossa hänen vastuualueenaan on pelien suunnittelu ja -myynti.

Miniseminaariin on mahdollista osallistua paikan päällä sekä Zoomin kautta tai seuraten streamia netistä. Ilmoittaudu seminaariin 15.10. klo 16 mennessä osoitteeseen 

KUVA: Jaakko Kemppainen, Flocklore. Mindfield Games, 2017. Peli on julkaistu GearVR ja Daydream -virtuaalitodellisuuslaitteistoille.

 

 

Lisätietoa:

Jaakko Kemppainen

läänintaiteilija, Taiteen edistämiskeskus

029 5330877

 

Taija Jyrkäs

tuottaja, Pohjoinen valokuvakeskus

040 1281150

08.10.2020

Pohjoinen valokuvakeskus, Valokuvakeskus Nykyaika ja Luovan valokuvauksen keskus kutsuvat kuvaajat tallentamaan kiristyvää koronarajoitusten arkea Mass Isolation projektiin

#massisolationproject Instagram-kampanja sai alkunsa maaliskuussa 2020 Photography Gallery Irelandin aloitteesta tallentaa koronapandemian aiheuttama poikkeustila. Arjen taltiointiprojektilla halutaan tuoda näkyväksi, miten arkea eletään keskellä jatkuvaa ja odottamatonta kriisiä kaikkien kuvaajien silmin. Hanke on laajentunut nopeasti Suomen lisäksi Englantiin ja Australiaan ja kuvien tallentaminen jatkuu edelleen.

Suomen taltiointihanketta koordinoivat Pohjoinen valokuvakeskus, Luovan valokuvauksen keskus ja Valokuvakeskus Nykyaika. Suomessa @massisolationprojectfi profiilin alle on kerätty kuvia häshtägeillä #massisolationfi jo yli 1000 kuvaa mutta lisää kaivataan edelleen.

Hankkeen aikana tarkoituksena on näyttää, millaista ihmisten arki on keskellä koronaviruksen leviämisen estämisen aiheuttamia poikkeuksellisia olosuhteita jotka höllentyvät ja tiukkenevat? Minkälaista on arki, kun liikkumista ja ihmisen välisiä sosiaalisia suhteita pitää vähentää? Minkälaisissa ympäristöissä tehdään etätyötä ja opiskellaan kotikoulussa? Miten käydään kaupassa ja asioilla? Miten sujuu yhteiskunnallisesti välttämätön työ terveydenhuollossa, pelastustoimessa, ruokakaupoissa ja erilaisissa siivoustehtävissä? Miten huolehditaan ystävyys- ja sukulaissuhteista? Miten muuttuu vapaa-aika?

Projektilla halutaan myös osallistua valokuvateoreettiseen keskusteluun siitä, miten valokuva tallentaa ja muovaa ymmärrystämme historiallisista tilanteista. Globaalista yhteishankkeesta muodostuu merkittävä visuaalinen arkisto tästä poikkeuksellista tilanteesta, jossa me kaikki nyt elämme.

Näin osallistut 

Oletpa sitten ammattilainen, valokuvataiteilija, valokuvauksen harrastaja tai kotikuvaaja niin merkitse instagramissa korona-arkea koskevia kuvia hästägeillä #massisolationfi #massisolationoulu #massisolationtampere #massisolationjyvaskyla, sekä #massisolationproject ja #massisolation. Kansainvälisten hästägien kautta kuvat osallistuvat maailman laajuiseen projektiin. Oulussa kuvattuihin julkaisuihin toivotaan linkitettävän myös #oulu, #Oulu2026 #munoulu ja #pohjoinenvalokuvakeskus. Tampereella kuvattuihin kuviin #tampere, #valokuvakeskusnykyaika #tampere2026 ja Jyväskylässä kuvattuihin kuviin #luovake #jyväskylä.

Tägäämällä kuvan annat luvan kuvan uudelleen jakamiseen @massisolationprojectfi tilillä ja osallistut kansainväliseen kuratointikilpailuun, jonka kuratoi Trish Lambe Gallery of Photography Irelandista. Näyttely tulee olemaan nähtävillä Pohjoisessa valokuvakeskuksessa, Valokuvakeskus Nykyajassa sekä Luovan valokuvauksen keskuksessa vuonna 2021. Kuvista koostetaan myös projektio, joka on esillä kansainvälisesti projektiin osallistuneissa organisaatioissa.

Kuratoinnissa ovat mukana kuvat, jotka on merkitty Instagram palvelussa tunnisteilla #massisolationfi. Valittujen kuvien kuvaajiin tullaan olemaan yhteydessä Instagram palvelun kautta. Valtakunnallisen hankkeen koordinaattorit kutsuvat kuvaajat kuvaamaan korona-arkea ja arjen palautumista vuoden 2020 loppuun saakka. 

Kansainvälinen Format festival kokoaa yhteen kansainvälistä kokonaisuutta kuviin, jotka on merkitty tunnisteilla #massisolation tai #massisolationformat

01.09.2020

Zinet ja pienlehdet: mitä ne ovat ja miten niitä tehdään?

Pohjoisen valokuvakeskuksen gallerianäyttelyiden oheisohjelmisto sukeltaa syvemmälle näyttelyn sisälle luentojen, työpajojen ja keskustelujen kautta.

Marja Salevan Family Album on sarja 60–80 sivuisia zinejä. Niissä yhdistellään perheen kotialbumikuvia, passikuvia, valokuva-automaattikuvia, kännykkäkuvia, lapsuuden aikaisia piirroksia ja tekstiä kollaasinomaisesti. Pohjoisessa valokuvakeskuksessa nähtävä näyttely, Playing Like A Flower In A Red Sea While Building A Long New Dress kokonaisuus on installaatio, yksi otos näistä kaikista neljästä zinestä.

Mutta mikä näyttelynkin pohjalla oleva zine oikeastaan on?

Paikallisia alakulttuurilehtiä tutkinut ja pienlehtinäyttelyitä järjestänyt FM Marlene Hyyppä käsittelee Pohjoisessa valokuvakeskuksessa lauantaina 12.9. klo 14 järjestettävällä avoimella luennolla zinejen, eli pienlehtien kulttuurihistoriaa. Hyyppä esittelee erilaisia lehtityyppejä ja valottaa lehdistä löytyviä sisältöjä ja tyylejä. Keskiössä etenkin oululaiset pienlehdet ja zinet 80-luvulta nykypäivään. Pienlehdissä Hyyppää kiehtoo erityisesti niiden sensuroimaton ja vapaa ilmaisu sekä riippumattomuus virallisista julkaisukanavista.

Paikalla myös harvinaisia näytekappaleita lehdistä. Hyyppä on toteuttanut monitaiteellisia, luovia projekteja mm.Tahdonvoimala-ryhmässä. Nykyisin Marlene toimii tuottajana ja tanssijana perustamassaan Underground Moves -yhteisössä sekä kirjoittaa kulttuuriaiheisia lehtijuttuja aikakauslehti Kaltioon. 

Avoimelta luennolta voi jäädä klo 15 alkavaan yleisölle avoimeen zinetyöpajaan, jossa luodaan yhteinen pienlehti old school tyyliin perinteisillä menetelmillä. Työpajaa vetää valokuvaaja Juuso Haarala. Haarala nauttii niin taiteesta kuin tekniikasta ja viihtyy sekä tapahtumien sykkeessä että luonnon syleilyssä. Juuson motto valokuvaajana on: "Joka paikassa on kuvan mahdollisuus ja ihan kaikki on kiinnostavaa". Tällä hetkellä hänen mieltään innostaa erityisesti polaroidit, filmikuvauksella nostalgisointi, erilaiset zinet ja hyväntuoksuiset pimenevät syysillat.

Työpajaan pyydetään ilmoittautumaan lauantaihin 12.9. klo 12 mennessä sähköpostitse osoitteeseen tai WA viestillä 040 1281 150


Lisätietoa:
Taija Jyrkäs
tuottaja, Pohjoinen valokuvakeskus
taija@photonorth.fi
040 1281 150

Linkkejä:
Linkki Hyypän pienlehtiä käsittelevään graduun:
http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201410161936.pdf

Valokuvaaja Juuso Haarala
www.juusohaarala.fi
www.instagram.com/juusoshoo

 

30.08.2020

Pohjoisen valokuvakeskuksen galleriaan ei järjestetä avointa hakua vuodelle 2021

Kulttuuritalo Valveen sulkeminen keväällä koronapandemian seurauksena aiheutti sen, että osa keväälle ja kesälle 2020 suunnitelluista näyttelyistä sekä Kenen Luonto –näyttelykokonaisuus jouduttiin siirtämään vuodelle 2021. Tästä syystä Pohjoinen valokuvakeskus on päättänyt, ettei avointa näyttelyhakua vuodelle 2021 järjestetä lainkaan. Haku vuodelle 2022 avataan syksyllä 2021.

Haku Pohjoisen valokuvakeskuksen Kuukauden Kuvat –ohjelmistoon Aulagalleriaan ajalle toukokuu 2021 joulukuu 2021 on kuitenkin avoinna. Näyttelyaikaa voi hakea 30.10.2020 saakka.

Aulagalleria on kaikille avoin maksuton, Pohjoisen valokuvakeskuksen hallinnoima galleria Kulttuuritalo Valveella. Pohjoisen valokuvakeskuksen Kuukauden kuvat -ohjelmisto tarjoaa nimensä mukaan noin kuukauden mittaisia näyttelyaikoja uusille teoskokonaisuuksille. Aulagalleria on notkea, matalan kynnyksen galleria, johon toivotaan näyttelyehdotuksia erilaisia kuvaajilta. Galleria toimii loistavasti uusien teemojen testaamispaikkana ja on erinomainen tila ensimmäisen näyttelyn järjestämiseen.

Näyttelytilassa on vaijeriripustus. Tilassa on kameravalvonta sekä Kulttuuritalo Valveen yleinen valvonta. Näytteilleasettaja vastaa mahdollisista teos- ja kuljetuskustannuksista sekä teosten vakuuttamisesta. Pohjoinen valokuvakeskus ei peri näyttelytilasta vuokraa ja tarjoaa opastusta näyttelyn suunnitteluun, teosten hinnoitteluun, ripustukseen sekä toteuttaa näyttelyn tiedotuksen. 

Hakemuksen tulee toimittaa yhtenä pdf –tiedostona osoitteeseen submissions@photonorth.fi. Hakemuksen tulee sisältää hakijan yhteystiedot, näyttelysuunnitelma, ansioluettelo ja teoskuvia.

Kuvia ja mitat näyttelytilasta löydät täältä. 

Lisätiedot: Taija Jyrkäs, taija@photonorth.fi, 0401281150

21.08.2020

Pohjoinen valokuvakeskus käynnistää Pohjoisen kuvaajia esittelevän yleisötilaisuuksien sarjan

Pohjoisen kuvaajat -sarjassa nostetaan esille pohjoisen valokuvataiteilijoita ja valokuvaajia ja tehdään heidän taiteellista tuotantoaan tunnetuksi ja näkyväksi. Syksyllä järjestetään kaksi keskustelutilaisuutta, jossa taiteilijat itse esittelevät työskentelyään. Sarjassa julkaistaan myös taiteilijan videohaastattelu valokuvakeskuksen sosiaalisen median kanavilla.

Pohjoisen kuvaajat –sarjan aloittaa Pohjoisen valokuvakeskuksen hallituksen puheenjohtaja valokuvataiteilija Kati Leinonen syyskuun 2 päivänä klo 17.  tilaisuus järjestetään Kulttuuritalo Valveella, jossa Kulttuuritalo Valveen Valvegalleriassa on myös esillä Leinosen ”Vastapuu” -näyttely 20.9. saakka.  Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Kati Leinonen (s. 1974) on Oulussa asuva valokuvataiteilija, joka työskentelee monipuolisesti valokuvan ja videon parissa. Leinonen on opiskellut valokuvaa London College of Printingissä (BA) ja audiovisuaalista mediakulttuuria Lapin yliopistossa (TaM). Hänen töitään on ollut esillä yksityisnäyttelyissä muun muassa Oulun taidemuseossa, Hippolytessä, Pohjoisessa valokuvakeskuksessa, Nykyajassa, Suomen valokuvataiteen museon Projekti-tilassa sekä lukuisissa ryhmänäyttelyissä kuten Taylor Wessing Photographic Portrait Prize 2018 -näyttelyssä Lontoon National Portrait Galleriassa.

18.08.2020

Työryhmä Päiväläinen, Saarto & Ranta valittu ryhmäresidenssiin Reykjavikiin

Pohjoisen valokuvakeskuksen ja Taiteen edistämiskeskuksen yhteistyössä toteuttamalle residenssijaksolle Korpúlfsstaðir-residenssiin Reykjavikin läheisyyteen on valittu työryhmä Riitta Päiväläinen, Ari Saarto ja Vesa Ranta. Ryhmä hyödyntää heinäkuulle 2021 ajoittuvan residenssijaksonsa suunnitteilla olevan yhteisnäyttelyn konseptin suunnitteluun.

Ensimmäisellä kierroksella Pohjoinen valokuvakeskus vastaanotti seitsemän hakemusta. Kun residenssijakso koronapandemian vuoksi siirrettiin elokuulta 2020 heinäkuulle 2021, haku avattiin uudelleen. Täydennyshaku tuotti 23 hakemusta. Valinnan residenssijaksolle tekivät Pohjoinen valokuvakeskus sekä islantilaisen residenssiorganisaatio, visuaalisten taiteiden yhdistys SÍM.

Residenssijakso on osa Taiteen edistämiskeskuksen aloittamaa kansainvälisen residenssiyhteistyön kehittämistoimintaa, jonka tavoitteena on tarjota taiteilijoille tasokkaita matalan kynnyksen residenssijaksoja ja edistää näin liikkuvuutta. Korpúlfsstaðirin ryhmäresidenssikokeilun tarkoituksena on kannustaa erityisesti työryhmiä hyödyntämään residenssijaksojen mahdollisuuksia intensiiviseen ryhmätyöskentelyyn.

23.06.2020

#massisolationfi muuntuu näyttelyksi

#massisolationproject Instagram-kampanja sai alkunsa maaliskuussa 2020 Photography Gallery Irelandin aloitteesta tallentaa koronapandemian aiheuttama poikkeustila. Arjen taltiointiprojektilla haluttiin tuoda näkyväksi, miten arkea elettiin keskellä odottamatonta kriisiä kaikkien kuvaajien silmin. Hanke laajeni nopeasti Suomen lisäksi Englantiin ja Australiaan. Suomen taltiointihanketta ovat koordinoineet Pohjoinen valokuvakeskus, Luovan valokuvauksen keskus ja Valokuvakeskus Nykyaika. Suomessa @massisolationprojectfi profiilin alle on kerätty kuvia häshtägeillä #massisolationfi #massisolationoulu #massisolationtampere ja #massisolationjyvaskyla sekä alueilla K.H. Renlundin museo #massisolationkeskipohjanmaa.

Massisolationfi kuvastosta koostetaan nyt näyttely, joka kiertää hankkeeseen osallistuvien valokuvakeskusten näyttelytiloissa vuoden 2021 aikana. Näyttelyn kuratoi Trish Lambe Gallery of Photography Irelandista. Kuvista koostetaan myös projektio, joka on esillä kansainvälisesti projektiin osallistuneissa organisaatioissa.

Kuratoinnissa ovat mukana kuvat, jotka on merkitty Instagram palvelussa tunnisteilla #massisolationfi. Valittujen kuvien kuvaajiin tullaan olemaan yhteydessä Instagram palvelun kautta. Valtakunnallisen hankkeen koordinaattorit kutsuvat kuvaajat kuvaamaan korona-arkea ja arjen palautumista vuoden 2020 loppuun saakka. Kuvaa korona-arkea ja merkitse kuvasi #massisolationfi tunnisteella ja ole mukana valtakunnallisessa kokonaisuudessa. 

Kansainvälinen Format festival kokoaa yhteen kansainvälistä kokonaisuutta kuviin, jotka on merkitty tunnisteilla #massisolation tai #massisolationformat

Katso lisää Formatin hankkeesta.

https://www.derbyquad.co.uk/about/news/massisolationformat-experiences-covid-19

25.05.2020

Pohjoisen valokuvakeskuksen galleria avaa ovensa kesäkuussa

Kulttuuritalo Valve ja Pohjoisen valokuvakeskuksen galleria ovat avoinna kesäkuussa arkisin klo 13-20 1. – 26.6.2020. Pohjoisen valokuvakeskuksen galleriassa on nähtävillä Mikko Auerniityn ja Harri Heinosen Football Landscapes näyttely 12.6. saakka. Aulagallerian Kuukauden kuvat ohjelmistossa jatkaa Jarno Vuorisen ”Polaroidized Armenia” 25.6. saakka. Koronapandemian vuoksi Marja Salevan ”Family Album” näyttely siirretään elokuuhun 2020 ja valtakunnallinen Kenen luonto? -näyttely ja tapahtumakokonaisuus siirtyvät vuodelle 2021.

Elokuussa avautuva Salevan Playing Like A Flower In A Red Sea While Building A Long New Dress (Family Album) kertoo perhesuhteista ja -historiasta, rooleista joita meille annetaan ja jotka itse otamme ja omaksumme. 

Näyttely on installaatio, yksi otos kaikista neljästä zinestä. Se koostuu eri materiaaleille tulostetuista ja eri muotoon leikatuista valokuvista sekä muista elementeistä. Se on kuin kolmiulotteisessa muodossa oleva kirja, jonka läpi voi kävellä. Jokainen huone on yksi kuva tai yksi aukeama. Näyttelyä varten lehdistä on irrotettu kuvia, muodostettu niistä uusia yhdistelmiä ja luotu galleriaan uusi tarinallinen rakenne. Seinillä olevien kuvien lisäksi kaikki neljä zineä ovat esillä.

Marja Saleva (s. 1975) on valokuvataiteilija, joka käyttää teoksissaan isoja kuvamassoja ja tekstiä. Hän rakentaa kuvansa usein kollaasinomaisesti, käyttäen erilaisia digitaalisia manipulaatioita. Teosten aiheet nousevat henkilökohtaisesta elämästä ja arjesta.

Pohjoisen valokuvakeskuksen toimisto pysyy suljettuna kesäkuun ajan mutta klinikka-aikoja jatketaan etäyhteyksiä käyttäen ja Pohjoisen valokuvakeskuksen valokuvakirjakirjastoon pääsee tutustumaan varaamalla ajan kesäkuun aikana arkisin klo 13-20 välillä. Opastetut kierrokset ovat kesäkuun ajan tauolla, mutta näyttelyyn pääsee tutustumaan kattavasti virtuaalinäyttelyn materiaalien avulla osoitteessa www.photonorth.net

08.05.2020

Täydennyshaku 11.5. – 10.6.2020 Islannin ryhmäresidenssiin

Koronapandemian vuoksi aiemmin suunnittelu ryhmäresidenssi elokuussa 2020 Islantiin on siirretty kesäkuulle 2021. Pohjoinen valokuvakeskus, Taiteen edistämiskeskus ja SÌM avaavat uuden hakukierroksen Korpúlfsstaðirin ryhmäresidenssiin. Aiemmalla hakukierroksella jätetyt hakemukset ovat edelleen mukana.

Residenssijakso on suunnattu 2–3 hengen työryhmille, jotka identifioituvat pohjoiseen, ovat pohjoissuomalaisia tai joiden työskentelyssä on vahva kytkös Pohjois-Suomeen. 

Residenssiin haetaan monitaiteisia ja taiteidenvälisiä yhteistyöprojekteja. Ryhmän kokoonpanossa vähintään yhden tulee olla valokuvataiteilija, mutta ryhmä voi myös muodostua yhteistä projektia toteuttavista valokuvataiteilijoista.

Residenssi on kesäkuussa 2021. Residenssiin valitulle työryhmälle maksetaan 1500 euron suuruinen kokonaiskorvaus elinkustannuksia ja materiaaleja varten. Lisäksi maksetaan residenssimaksu sekä matkat Suomesta Islantiin ja takaisin.

Hakuohjeet: 

Hakemuksessa tulee olla englanniksi:

 1. Työsuunnitelma yhteistyöstä
 2. Ryhmän jäsenten ansioluetteloiden tiivistelmät 
 3. Mahdolliset kuvanäytteet 3 – 5 kpl, joko suunnitellusta projektista tai aiemmista.

Hakemus tulee olla yhtenä .pdf tiedostona ja tiedoston koko tulee olla max. 8 M. Hakemukset lähetetään sähköpostilla alla@photonorth.fi.

Haku päättyy keskiviikkona 10.6. klo 16:00.  

Valinnan residenssijaksolle tekevät Pohjoinen valokuvakeskus ja SÍM. Valinnasta tiedotetaan elokuun 2020 alussa. 

Taiteilijoiden liikkuvuutta edistävä projekti on osa Taiken aloittamaa residenssiyhteistyön kehittämistoimintaa, jonka tavoitteena on tarjota taiteilijoille matalan kynnyksen residenssijaksoja ja näin edistää kansainvälistymistä. Nyt käynnistyvässä työryhmäresidenssikokeilussa Pohjoinen valokuvakeskus on yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen kanssa varannut kesäkuuksi 2021 residenssijakson työryhmälle SÍM:in residenssistä Reykjavikin liepeiltä Korpúlfsstaðirista.

SÍM on islantilaisten visuaalisten taiteiden yhdistys, jolla on Reykjavikin alueella kaksi residenssiä. Nyt varatut jaksot toteutuvat Korpúlfsstaðir-residenssissä, joka sijaitsee noin kymmenen kilometrin päässä Reykjavikin keskustasta. Residenssi on varattu kesäkuuksi 2021 kokonaisuudessaan (kolme makuuhuonetta, keittiö ja työtila) taiteilijaryhmän käyttöön.

 

Lisätietoa residenssistä: https://www.sim-residency.info/korpulfsstadir

 

Hakuprosessiin liittyviin kysymyksiin vastaa: 

Alla Räisänen, Pohjoinen valokuvakeskus

Puh. 040 72 72 135

E-mail: alla@photonorth.fi

 

Residenssiä koskeviin kysymyksiin vastaa: 

Malla Alatalo
Taiteen edistämiskeskus

0295 330 859

03.04.2020

NÄYTTELYPALKKION MERKITYS ON ENNEN KAIKKEA HENKINEN: NÄYTTELYPALKKIOPILOTTI ONNISTUI

Pohjoinen valokuvakeskus päätti toteuttaa vuonna 2019 pilotin, jossa kaikille sen vuoden ohjelmistoon valituille taiteilijoille maksettiin 496 (sis. alv) euron suuruinen näyttelypalkkio. Julia Heikkinen on tehnyt näyttelypalkkiopilotista selvityksen osana Oulun ammattikorkeakoulun Kulttuurituottaja ja luova talous (Yamk) tutkintoa. Valokuvakeskus oli jo aiempina vuosina pyrkinyt eroon taiteilijoille kuluja aiheuttavista käytännöistä ja mm. luopunut näyttelyvuokrista sekä sitoutunut kattamaan taiteilijoille näyttelystä aiheutuvat kustannukset tuotantokustannuksia lukuun ottamatta. Oli siis tullut aika ottaa seuraava askel ja pilotoida käytäntöä näyttelypalkkion maksamisesta. Näyttelypalkkiota markkinoitiin vuoden 2019 ohjelmistohaun yhteydessä eli taiteilijat tiesivät palkkiosta jo hakiessaan näyttelyaikaa.

Pohjoisen valokuvakeskuksen ohjelmistoon valittiin vuodelle 2019 kahdeksan näyttelyä, joista kunkin tekijälle maksettiin 496 euron suuruinen palkkio. Keskus asetti näyttelypalkkiopilotille kaksi tavoitetta: Tavoitteena oli vahvistaa Pohjoisen valokuvakeskuksen asemaa merkittävänä valokuvataiteen edistäjänä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti sekä tukea valokuvataiteilijoiden toimeentuloa. 

Pohjoisen valokuvakeskuksen näkökulmasta tavoitteisiin päästiin jossain määrin. Keskuksen asema ja status taiteilijoiden keskuudessa vahvistui ja taiteilijakunnan palaute oli arvostavaa, mutta rahoittajatahot eivät reagoineet pilottiin ja sen myötä nousseisiin näyttelykustannuksiin. 

Kultakin ohjelmiston taiteilijalta kerättiin näyttelyn jälkeen palaute näyttelypalkkion vaikutuksista sekä kokemuksesta näyttelyn järjestämisestä Pohjoisessa valokuvakeskuksessa. Palaute oli kautta linjan positiivista. Taiteilijat kokivat, että vaikka näyttelypalkkio on sikäli pieni, ettei se merkittävästi vaikuta taiteilijan toimeentuloon, on sen merkitys henkisesti suuri ja vaikutus mielikuvaan Pohjoisesta valokuvakeskuksesta voimakkaasti positiivinen. Myös Pohjoisen valokuvakeskuksen näyttelykäytännöt koettiin erittäin ammattimaisiksi. Näyttelyn järjestämisen koettiin olevan hyvin organisoitua ja sujuvaa. 

Positiivisten tulosten perusteella päädyttiin kahteen toimenpide-ehdotukseen: palautteen keräämisen systematisointiin ja taiteilijoiden kokemusten pitkän aikavälin seurantaan sekä hyvien käytäntöjen levittämiseen. Hyvien käytäntöjen levittämiseksi esitettiin hanketta, jonka puitteissa Pohjoisen valokuvakeskuksen näyttelykäytännöistä koostettaisiin opas tai käsikirja, jota muutkin organisaatiot voisivat toiminnassaan hyödyntää. 

Pohjoinen valokuvakeskus päätti jatkaa näyttelypalkkion maksamista myös pilottivuoden jälkeen, mutta käytännön vakiinnuttamiseksi keskus tarvitsee lisärahoitusta tulevaisuudessa. Pilotista tehdyn selvityksen tulokset toimivat osaltaan argumenttina lisärahoituksen saamiseksi. 

Koko tutkimus on luettavissä täältä.

Lisätiedot:

Alla Räisänen; toiminnanjohtaja, kuraattori
alla@photonorth.fi
040 7272135

Julia Heikkinen, selvityksen tekijä 
m8heju01@students.oamk.fi
040 7091396 

 

 

30.03.2020

Pohjoinen valokuvakeskus ja Valokuvakeskus Nykyaika kutsuvat kuvaajat tallentamaan korona-arkea Mass Isolation projektiin

Mass isolation Project on saanut alkunsa Irlannissa Gallery of Photography Ireland aloitteesta. He ovat kutsuneet valokuva-alan toimijoita eri puolilta maailmaa osallistumaan kuvahankkeeseen, jossa kartoitetaan globaalisti koronaviruksen leviämisen estämisen vaikutuksia ihmisten arjessa. Irlannissa projekti on esillä osoitteessa instagram.com/mass_isolation_project. Maailmanlaajuisesti hanketta voi seurata hästägillä #massisolation

Suomessa hanke toteutetaan Pohjoisen valokuvakeskuksen ja Valokuvakeskus Nykyajan yhteistyönä. Vuoroviikoin Oulun aloittaessa 30.3. ja Tampereen jatkaessa 13.4. instagram-tili @massisolationprojectfi täyttyy pohjoisen kuvaajien ja Pirkanmaan kuvaajien arjen dokumentoinneista. Hankkeen tarkoituksena on näyttää, millaista ihmisten arki on keskellä koronaviruksen leviämisen estämisen aiheuttamia poikkeuksellisia olosuhteita? Minkälaista on arki, kun liikkumista ja ihmisen välisiä sosiaalisia suhteita pitää vähentää? Minkälaisissa ympäristöissä tehdään etätyötä ja opiskellaan kotikoulussa? Miten käydään kaupassa ja asioilla? Miten sujuu yhteiskunnallisesti välttämätön työ terveydenhuollossa, pelastustoimessa, ruokakaupoissa ja erilaisissa siivoustehtävissä? Miten huolehditaan ystävyys- ja sukulaissuhteista? Miten muuttuu vapaa-aika?

Projektilla halutaan myös osallistua valokuvateoreettiseen keskusteluun siitä, miten valokuva tallentaa ja muovaa ymmärrystämme historiallisista tilanteista. Globaalista yhteishankkeesta muodostuu merkittävä visuaalinen arkisto tästä poikkeuksellista tilanteesta, jossa me kaikki nyt elämme. 

Näin osallistut 

Oletpa sitten ammattilainen, valokuvataiteilija, valokuvauksen harrastaja tai kotikuvaaja niin merkitse instagramissa korona-arkea koskevia kuvia @massisolationprojectfi Instagram profiilin seuraavilla hästägeillä #massisolationfi #massisolationoulu #massisolationtampere, sekä #massisolationproject ja #massisolation. Kansainvälisten hästägien kautta kuvat osallistuvat maailman laajuiseen projektiin. Oulussa kuvattuihin julkaisuihin toivotaan linkitettävän myös #oulu, #Oulu2026 #munoulu ja #pohjoinenvalokuvakeskus. Tampereella kuvattuihin kuviin #tampere, #valokuvakeskusnykyaika #tampere2026

Tägäämällä kuvan annat luvan kuvan uudelleen jakamiseen @massisolationprojectfi tilillä.

Organisaatiot

Tule mukaan luomaan arkistoa tästä ennennäkemättömästä poikkeustilasta. Haluatko mukaan organisaatiosi tai kaupunkisi kanssa? Laita sähköpostia  niin saat tarkemmat ohjeet osallistumiseen.

11.03.2020

Pohjoisen valokuvakeskuksen galleriat ovat suljettuina koronavirustartuntojen hillitsemiseksi toukokuun loppuun saakka

Linjaus perustuu Valtioneuvoston 12.3. ja 16.3. antamiin suosituksiin ja koskee myös kulttuuritalo Valveen tiloja ja tapahtumia. Seuraamme aktiivisesti viranomaisohjeistusta sekä Oulun kaupungin linjauksia.

Nettigalleria avautuu 24.3.2020

 

Pohjoinen valokuvakeskus avaa Mikko Auerniityn ja Harri Heinosen Football Landscapes näyttelyn virtuaaligalleriana tiistaina 24.3.2020. Näyttelyn teokset esitellään taiteilijoiden tarinoiden siivittämänä ja näyttelynäkymiä molemmista gallerioista tuodaan valokuvien muodossa Pohjoisen valokuvakeskuksen sosiaalisen median kanavissa. Aulagalleriassa on nähtävillä Jarno Vuorisen Polaroidized Armenia teoskokonaisuus.

 

Osa ohjelmistosta siirtyy syksyyn ja keväälle 2021

 

Pohjoisen valokuvakeskuksen näyttelyistä Elin Bergen ”Queenjna” on siirretty vuoden 2021 ohjelmistoon. Kuukauden kuvat –sarjan aikataulu siirtyy siten, että Jarno Vuorisen  ”Polaroidized Armenia” näyttely on avoinna kesäkuun ja muu ohjelmisto siirtyy syksylle ja vuoden 2021 keväälle. 

 

11.03.2020

Luontokuvaajat ja valokuvataiteilijat ensimmäistä kertaa yhdessä

Luonnon valokuvaamiseen keskittyvän Kenen luonto? -hankkeen ”Keskustelun avaus” näyttelyyn on valittu 22 tekijää 188 hakijan joukosta. Mukana on monimuotoisia luontotulkintoja alan huippunimiltä sekä nousussa olevilta lupauksilta. Maamme kautta aikain laajin luontoa käsittelevä valokuvahanke käynnistyy Oulusta tämän vuoden elokuussa.

Kuraattori Juha Suonpää: ”Vihdoinkin luontovalokuvaajat ja kuvataiteilijat esittäytyvät yhteisessä näyttelyssä nostaen esiin luonnon moniääniset merkitykset ja kestävän tavan katsoa ja kokea luonto. Näyttelysarjan aloitukseen valitut luontovalokuvaajat ja kuvataiteilijat tuottavat teoksissaan uudenlaisen toimijuuden näkökulman, jossa luonto ei yhtäältä ole kenenkään toisaalta meidän kaikkien”.

Näyttelyyn valitut tekijät: Lauri Eriksson, Mika Honkalinna, Nina Huisman, Juho Jäppinen, Sanna Kannisto, Jaakko Kahilaniemi, Sami Karjalainen, Veera Konsti, Laura Konttinen, Ritva Kovalainen, Harri Larjosto, Lasse Lecklin, Ulla-Mari Lindström, Esko Männikkö, Anna Niskanen, Tuula Närhinen, Riitta Päiväläinen, Antti-Jussi Rantala, Perttu Saksa, Juha Taskinen, Noora-Maija Tokee ja Markus Varesvuo.

Valtakunnallisen Kenen luonto? -hankkeen tavoitteena on yhdistää valokuvataiteilijoita ja luontokuvaajia, tieteentekijöitä sekä kaikkia luonnosta kiinnostuneita yhdessä pohtimaan uutta luontokuvaa sekä sen roolia yhteiskunnallisen keskustelun herättäjänä. Ajatuksena on synnyttää ja kiihdyttää positiivisia reaktioita sekä muutosta kohti kestävämpää kehitystä. Hanke puhuu luonnon puolesta, nostaa esiin huippuosaamista ja rakentaa uudenlaisia toiminta-alustoja ammattilaisille ja harrastajille.  Keskeisinä teemoina ovat muutos, mukautuminen ja toivo.

Kenen luonto? ”Keskustelun avaus” avajaistapahtuma järjestetään Oulussa 15.8.2020. Näyttely on esillä Pohjoisessa valokuvakeskuksessa 16.8.-20.9.2020, jonka jälkeen se lähtee kiertämään valokuvakeskuksia eripuolille Suomea. Erilaisia tapahtumia käsittävä kolmivuotinen hanke huipentuu Suomen valokuvataiteen museossa syksyllä 2022. Hankkeen kuraattorina toimii taide-, luonto- ja ympäristökuvauksen dosentti TaT Juha Suonpää.

11.03.2020

Avoin haku työryhmille: valokuvataiteeseen pohjautuva ryhmäresidenssi Islannissa

Pohjoinen valokuvakeskus avaa työryhmille haun residenssijaksolle Korpúlfsstaðiriin, Islantiin.

Residenssiin tulee hakea 13.4.2020 klo 16.00 mennessä.  Hakemukset lähetetään sähköpostiin 

Hakuohjeet: 

Hakemuksessa tulee olla englanniksi:
1. Työsuunnitelma
2. Ryhmän jäsenten ansioluetteloiden tiivistelmät 
3. Mahdolliset kuvanäytteet 3 – 5 kpl, joko suunnitellusta projektista tai aiemmasta.

Hakemus tulee olla yhtenä .pdf tiedostona ja tiedoston koko tulee olla max. 8 M

Valinnat residenssijaksoille tekevät Pohjoinen valokuvakeskus ja SÍM. Valinnasta tiedotetaan toukokuun alussa. Residenssiin valitulle työryhmälle maksetaan 1500 euron suuruinen kokonaiskorvaus elinkustannuksia ja materiaaleja varten. Lisäksi maksetaan residenssivuokra sekä matkat Suomesta Islantiin ja takaisin.

Taiteilijoiden liikkuvuutta edistävä projekti on osa Taiken aloittamaa residenssiyhteistyön kehittämistoimintaa, jonka tavoitteena on tarjota taiteilijoille matalan kynnyksen residenssijaksoja ja näin edistää kansainvälistymistä. Nyt käynnistyvässä työryhmäresidenssikokeilussa Pohjoinen valokuvakeskus on yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen kanssa varannut elokuuksi 2020 residenssijakson työryhmälle SÍM:in residenssistä Reykjavikin liepeiltä Korpúlfsstaðirista.

Residenssijakso on suunnattu 2–3 hengen työryhmille, jotka ovat pohjoissuomalaisia, identifioituvat pohjoiseen tai joiden työskentelyssä on vahva kytkös Pohjois-Suomeen. Residenssiprojektin tulee pohjautua valokuvataiteeseen, mutta erityisesti monitaiteisia tai -alaisia ryhmiä kannustetaan hakemaan jaksolle. Ryhmän kokoonpanosta ainakin yhden tulee olla valokuvataiteilija.

SÍM on islantilaisten visuaalisten taiteiden yhdistys, jolla on Reykjavikin alueella kaksi residenssiä. Nyt varatut jaksot toteutuvat Korpúlfsstaðir-residenssissä, joka sijaitsee noin kymmenen kilometrin päässä Reykjavikin keskustasta. Residenssi on varattu elokuuksi kokonaisuudessaan (kolme makuuhuonetta, keittiö ja työtila) pohjoissuomalaisten taiteilijoiden käyttöön.

Lisätietoja residenssistä: https://www.sim-residency.info/korpulfsstadir

Hakuprosessiin liittyviin kysymyksiin vastaa: 

Alla Räisänen
Pohjoinen valokuvakeskus

040 7272 135

Residenssiä koskeviin kysymyksiin vastaa: 

Malla Alatalo
Taiteen edistämiskeskus

0295 330 859

 

26.02.2020

Skotlantilainen Kotryna Ula Kiliulyte tutkii residenssijaksollaan Oulussa vaihtoehtoisia tulevaisuuksia

Valokuvaaja Kotryna Ula Kiliulyten vierailu on osa Pohjoisen valokuvakeskuksen ja Glasgowssa sijaitsevan Street Level Photowork gallerian yhteistyötä. Kiliulyte valittiin Street Level Photoworks gallerian On the Edge residenssiohjelmaan viime syksynä. Yhteistyöprojekti on rahoitettu British Councilin, Scotland and Europe -hankkeen rahoituksella. Residenssin tavoitteena on vahvistaa dialogia ja yhteistyötä Skotlannin ja muun Euroopan sekä Street Level Photoworksin ja Pohjoisen valokuvakeskuksen kanssa.

Residenssivierailunsa aikana Kiliulyte tutkii pohjoisen ekologiaa ja vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ilmaston muutoksen näkökulmasta sekä lajien välisiä yhteyksiä videon, valokuvan ja tekstin kautta.  Neljän viikon residenssijakson aikana Kiliulyte työskentelee kolme viikkoa Oulussa ja viikon Sodankylässä, Kaija Kiurun ja Timo Hellen ylläpitämässä taiteilijaresidenssissä Askassa.

Pohjoinen valokuvakeskus järjestää Kotryna Ula Kiliulyten taiteilijatapaamisen  Pohjoisessa valokuvakeskuksessa, Kulttuuritalo Valveella 12.3. klo 17:30. Tilaisuudessa hän kertoo taiteellisesta työskentelystään. Taiteilijatapaaminen on osa klo 17  Valveella alkavaa Kiertelemättä  opastuskierrosta.  Molemmat tilaisuudet ovat maksuttomia ja niihin on vapaa pääsy.

Kotryna Ula Kiliulyte on Skotlannnissa, Glasgowssa asuva ja työskentelevä taiteilija. Hän työskentelee valokuvan, liikkuvan kuvan, objektien, arkistojen sekä äänen kanssa ja esittää teoksiaan kansainvälisesti. Taiteellisen työskentelyn lomassa hän toimii myös opettajana ja , kuraattorina.. Hänen viimeisin videoteoksensa Amateur Botanist on ollut nähtävillä CCA:ssa Glasgowssa sekä osana Digital Diasporascreeningiä Super Market Art Fairia Tukholmassa. Hänen viimeisin yksityisnäyttelynsä Impossible Colonies oli nähtävillä An Talla Solais galleriassa Ullapoolissa Skotlannissa. Hän oli myös osana PLATFORM yhteisnäyttelyä Edinburgin taidefestivaaleilla 2017.

20.02.2020

Taija Jyrkäs on aloittanut Pohjoisen valokuvakeskuksen tuottajana

Pitkäaikaisen Pohjoisen valokuvakeskuksen tuottajan, Julia Heikkisen, siirtyessä uusiin tehtäviin, Pohjoisen valokuvakeskuksen tuottajana on aloittanut kuvallisen viestinnän medianomi, tuottaja, Taija Jyrkäs. Jyrkäs siirtyi tehtäväänsä Muhoksen kunnan kulttuurituottajan tehtävistä. Muhoksen kunnassa Jyrkäs tuotti muun muassa Lemmenpolun valotapahtuman ja Muhoksen musiikkipäivät vuonna 2019 sekä Koivu ja tähti -päivät vuonna 2018. Jyrkäs on toiminut aktiivisesti julkisen taiteen lisäämisen puolesta ja on aloittanut Muhoksella julkisen taiteen projekteja.

Jyrkäs on toiminut mm. Taidekeskus Kulttuurikauppilan Art Ii biennaalin ja Valto Pernu Photo maratonin tuottajana Iissä sekä Oulun sarjakuvakeskuksella Oulun sarjakuvafestivaalin tuottajana vuosina 2015-2017. Lisäksi Jyrkäs on myös työskennellyt lukuisissa eri projekteissa kuten valtakunnallisen Muu ry:n taidematkoja järjestävässä Art Vehicles -hankeessa sekä vuonna 2017 toteutetussa I <3 Iijoki produktiossa. Jyrkäs on myös aktiivinen oululaisen Kulttuuriyhdistys Kulttuuribingo ry:n ja NUAN65 verkoston jäsen.

Pohjoisessa valokuvakeskuksessa Jyrkäs pääsee hyppäämään juuri avoimen haun avanneen Kenen luonto? keskustelun avaus näyttelyn ja tapahtumakokonaisuuden tuotantoon. 15.8.2020 huipentuva Kenen luonto?  Keskustelun avaus -näyttely kokoaa yhteen luonto- ja taidevalokuvaajat Juha Suonpään kuratoimaan näyttelykokonaisuuteen Pohjoisen valokuvakeskuksen ja Valveen gallerioissa. Lisäksi elokuussa järjestetään Kenen luonto? seminaari, jossa kuullaan puheenvuoroja luonnon kuvaamisesta.

17.02.2020

Kansainvälinen kuraattori Jens Friis vierailee Pohjoisessa valokuvakeskuksessa

Pohjoismaisen valokuvataidelehden Katalogin päätoimittaja, kuraattori Jens Friis vierailee Pohjoisessa valokuvakeskuksessa helmikuussa 17-18 päivä. PVK järjestää vierailun yhteydessä portfoliokatselmuksen, jossa pohjoisen kuvaajilla on mahdollisuus esitellä tuotantoaan Friisille. Katselmukseen osallistuu 15 pohjoisen valokuvaajaa.

Katalog – Journal of Photography & Video on kansainvälinen valokuvaan ja videoon keskittyvä puolivuosittain esiintyvä valokuvataidejulkaisu. Katalog on tunnettu aktiivisesta näkymisestään kansainvälisillä taidemessuilla. Julkaisu juhlii vuonna 2020 30-vuotista historiaansa. Friis on toiminut Katalogin toimituksessa vuodesta 2003 lähtien ja vuodesta 2014 päätoimittajana. Valokuvataiteeseen erikoistunut taidehistorian maisteri, kuraattori Jens Friis. Friis toimi vuosina 2003-2016 valokuvataiteen kuraattorina Odensen Museet for Fotokunstissa ja tanskalaisen valokuvafestivaalin FotoTriennale.dk:n apulaisjohtajana. 

Pohjoinen valokuvakeskus tekee aktiivista yhteistyötä tanskalaisen Katalogin ja muiden pohjoismaisten taideorganisaatioiden kanssa. Pohjoinen valokuvakeskus  koordinoi Nordic Photography Networkin  – pohjoismaisen valokuvataidealan verkoston toimintaa. Verkostoon kuuluvat Ruotsista Centrum För Fotografi, Galleri Format ja Tidskrift Verk,  Norjasta Förbudet Frie Fotografer ja Fotogalleriet, Tanskasta Fotografisk Center ja Galleri Image  Sekä Islannin valokuvataiteilijoiden liitto Fìsl.

13.02.2020

Vuoden 2020 Kuukauden kuvat ohjelmisto on valittu

Haku Pohjoisen valokuvakeskuksen (PVK) vuoden 2020 kuukauden kuvat näyttelyohjelmistoon saapui yhteensä 20 hakemusta eri puolilta Suomea.

Kuukauden kuvat on PVK:n vuonna 2016 lanseeraama matalan kynnyksen näyttelyohjelmisto, joka tarjoaa maksuttoman ja vilkkaan PVK:n aulagallerian valokuvaajille Kulttuuritalo Valveella. Aulagalleria tarjoaa loistavan alustan kuvaajille uusien näyttelyteemojen testaamiseen ja toimii näköalapaikkana taideopiskelijoille ja uransa alussa oleville kuvaajille tuoda tuotantoaan esille. Kuukauden kuvat -ohjelmisto tuo esille ketterästi ajankohtaisia aiheita kuukausittain. Aulagalleria sijaitsee Pohjoisen valokuvakeskuksen toimiston välittömässä läheisyydessä, Kulttuuritalo Valveen ojakadun sisäänkäynnin yhteydessä ja tavoittaa päivittäin satoja katsojia.

Kuukauden kuvien ohjelmistossa nähdään vuonna 2020 seuraavien valokuvaajien näyttelyt:

Jaani Föhr

Eeva Haapala

Jussi Hartelin

Markku Karjalainen

Anne Kalliola

Henna Parkkinen

Seija Ulkuniemi

Sakari Vierola

Jarno Vuorinen

Näyttelykalenteri aikatauluineen päivittyy Pohjoisen valokuvakeskuksen nettisivuille.

10.02.2020

Avoin haku portfoliokatselmukseen pohjoisen kuvaajille

Pohjoismaisen valokuvalehden Katalogin päätoimittaja, kuraattori Jens Friis vierailee Pohjoisessa valokuvakeskuksessa helmikuussa 17-18 päivä.

PVK järjestää vierailun yhteydessä pohjoisen kuvaajille mahdollisuuden esitellä Jensille omaa projektiaan portfolion muodossa (myös digitaalinen käy) maanantaina 17.2. ja tiistaina 18.2. Kahden keskiselle keskustelu on varattu n. 30 min aikaa. Tapaamiset järjestetään Pohjoisen valokuvakeskuksen toimistolla Hallituskatu 7, klo 14 - 18 välisenä aikana.

Lähetä hakemuksesi suomeksi tai englanniksi osoitteeseen  12.2. mennessä. Hakemukset toivotaan toimitettavan yhtenä .pdf dokumenttina (max. 4Mt). Hakemuksessa tulee olla yhteystiedot, lyhyt cv, tiivistelmä projektistasi, viisi kuvaa ja linkki kotisivuille ja toive ajankohdasta.

 

13.01.2020

Haku Kuukauden Kuvat –ohjelmistoon on auki

Haku Pohjoisen valokuvakeskuksen Kuukauden Kuvat –ohjelmistoon ajalle maaliskuu - joulukuu 2020 on auki 2.2.2020 saakka.

Hae näyttelyaikaa 2.2.2020 mennessä!

Pohjoinen valokuvakeskus tarjoaa kuukauden mittaisia näyttelyaikoja Kulttuuritalo Valveella Aulagalleriassa. Näyttelytila on kaikille avoin ja maksuton.

Kuka tahansa voi tarjota valokuvateoksia Kuukauden Kuvat-näyttelyksi. Tila sopii niin ammattilaisille kuin harrastajillekin.

Näyttelytilassa on vaijeriripustus. Tilassa on kameravalvonta sekä Kulttuuritalo Valveen yleinen valvonta. Näytteilleasettaja vastaa mahdollisista kustannuksista sekä teosten vakuuttamisesta. Pohjoinen valokuvakeskus ei peri näyttelytilasta vuokraa ja tarjoaa tarvittaessa opastusta näyttelyn suunnitteluun, ripustukseen sekä tiedotukseen.

 

Ehdota teoksia Kuukauden Kuviin lähettämällä teoskuvia, lyhyt kuvaus näyttelystäsi sekä mahdollinen taiteilijan ansioluettelo yhtenä PDF-tiedostona osoitteeseen submissions@photonorth.fi.

Lisätiedot: Alla Räisänen, alla@photonorth.fi, puh. 040 72 72 135