Mikko Auerniitty ja Harri Heinonen: Football landscapes

07.03.2020 - 12.06.2020

Football landscapes, Mikko Auerniityn (s. 1971) ja Harri Heinosen (s.1967) yhteisproduktio kuvaa jalkapalloa maiseman, arjen ja havaintojen kautta. Näyttely avaa eurooppalaista mielenmaisemaa ja kollektiivitajuntaa.

Pohjoisessa valokuvakeskuksessa nähtävä kokonaisuus, Football landscapes, on jatkoa vuonna 2011 julkaistulle Football landscapes näyttelylle ja -julkaisulle. Oulussa esillä olevat kuvat ovat kuvattu vuosina 2017-2019. Uudessa tuotannossa jalkapallo on läsnä pieninä viittauksina ja vihjeinä, huomion kiinnittyessä itse maisemaan ja sen esittämiseen, sekä maisemankulttuurisiin kerrostumiin. Kiinnostus on siirtynyt jalkapallosta kohti luonnon ja kulttuurin rajapintaa, epäselvään vyöhykkeeseen, ei kenenkään maalle, jossa sivilisaatio kasvaa yli reunojensa.

Tekijät lähestyvät teemaa Shane Baumin Leasure Society –tematiikan kautta, jossa elämän keskiössä ovat ajan viettäminen perheen ja ystävien kanssa sekä autuas joutilaisuus. Taiteilijat tutkivat teostensa kautta kulutusyhteiskunnan romahdusta, jossa tavaratuotannosta on siirrytty palveluiden ja elämysten tuottamiseen. Vaikka lähtökohtana on ollut kyse eräänlaisesta visuaalisesta etnografiasta, topografisesta esittämisestä ja dokumentaarisuudesta, kohteiden esittämisestä neutraalisti jopa demokraattisesti, on projektin kuluessa maiseman esittämisen narratiiviset ja poeettiset elementit ovat nousseet keskiöön.

Kyseessä on eräänlainen läsnäolo poissalossa. Kuvien merkitys ei katoa yhdellä silmäyksellä tai tunnistamisella, vaan ne antavat katsojalle mahdollisuuden myös omaan vastaavaan havaintoon ja todellisuuden uudelleen hahmottamiseen.

TaM Mikko Auerniitty on Jyväskylässä asuva ja työskentelevä valokuvataiteilija. Auerniitty on toiminut Jyväskylässä sijaitsevan Luovan valokuvan keskuksen puheenjohtajana vuodesta 2016 lähtien. Auerniityn teoksia on julkaistu muun muassa Villa Lante A1 Gianicolo julkaisussa sekä Luovan valokuvauksen keskuksen julkaisemassa Kangas – Metamorfoosi julkaisussa. Auerniitty on viimeisimpänä osallistunut Street Level Photoworks –näyttelyyn Glasgowssa Skotlannissa ja Football Landscapes kokonaisuudessa Sivusarjaheitto näyttelyyn Voipaalan taidekeskuksessa vuonna 2019.

FT Harri Heinonen on Mikkelissä asuva ja työskentelevä valokuvataiteilija. Heinonen on osallistunut lukuisiin ryhmänäyttelyihin viimeisimpänä Sivusarjaheitto näyttelyyn Voipaalan taidekeskuksessa 2019. Hänen teoksiaan on julkaistu valokuvataiteen julkaisuissa kuten Mikkelin taidemuseon Painting of The Mind julkaisussa vuonna 2016. Heinonen on julkaissut myös jalkapalloa käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja kuten Jalkapallon lumo (Atena kustannus, 2005) ja artikkeleita kuten Finnish Football Supporters: Couch Potatoes or Partisan Fans. Moving Bodies. The Norwegian University of Sport and Physical Education vol. 1 1/2003.

Harri Heinonen, Liverpool, 2010

Portfolio

  • Harri Heinonen, Liverpool, 2010
  • Harri Heinonen, Hampuri