Human/Nature, kuraattori Pirkko Siitari

28.04.2017 - 16.07.2017

Avajaiset perjantaina 28.4. klo 17-19

Näyttelyn avaa kaupunginjohtaja Päivi Laajala

Pohjoinen valokuvakeskus ry juhlii vuonna 2017 30-vuotista toimintaansa. Juhlavuoden ohjelmisto on rakennettu keskuksen koti- ja ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Pohjoinen valokuvakeskus kutsui ensimmäisen toiminnanjohtajansa Pirkko Siitarin kokoamaan juhlavuodelle näyttelyn ajankohtaisesta aiheesta.

Siitarin kaudella  1988 - 1999 keskuksen toiminta kansainvälistyi ja hän vastasi 1990-luvulla järjestetyistä kansainvälisistä Pohjoinen valokuva - valokuvatriennaaleista, joiden ohjelmisto rakentui ajankohtaisista yhteiskunnallisista  kysymyksistä.

Luontosuhteita

Käsitys luonnosta ihmisen hallitsemana, loputtomana raaka-ainevarantona tai toisaalta koskemattomana romanttisena maisemana on muuttunut. Luontosuhteeseemme on vaikuttanut ennen kaikkea ekologinen kriisi, jonka keskellä elämme. Ymmärrys luonnon ja ihmisen sekä muiden elollisten olentojen keskinäisestä riippuvuudesta ja tasaveroisesta suhteesta on voimistunut. 

Luontosuhteesta on tullut merkittävä poliittinen kysymys. Nykytaiteessakin luontosuhteita käsitellään yhä monimuotoisemmin ja tietoisena luonnon merkityksestä koko inhimillisen toiminnan edellytyksenä.  Human/Nature -näyttelyssä taiteilijat tarkastelevat luonnon ja ihmisen välistä suhdetta monista näkökulmista: luonnonsuojelun ja tutkimuksen, alkuperäiskansojen elinolosuhteiden ja tulevaisuuden näkymien kautta.

Miten me luemme valokuvan luonnosta tai ihmisen ja luonnon välisestä suhteesta ekologisten kriisien aikana? Luonto on aina ollut kuvataiteen kestoaihe, mutta miten huoli ympäristöstä välittyy nykytaiteessa?

Tiina Itkonen on työskennellyt useaan otteeseen Grönlannissa ja uusissa teoksissaan hän kuvaa jäävuoria ja yksittäisiä asumuksia laajoina näkyminä. Ensisijaisesti teokset ovat hienoja panoraamoja, mutta samalla ne tuovat mieleen arktisten alueiden haavoittuvuuden ilmaston lämmetessä: jää ei enää jäädy samalla tavoin ja se vaikeuttaa metsästystä ja kalastusta ja veden pinnan nousulla on tuhoisat seuraukset kaikkialla. Maisemakuvat nostavat esille kysymyksiä ilmaston muutoksesta ja sen vaikutuksista elinolosuhteisiin.

Khavay Samnang  kiinnittää huomiomme Khambodzan metsien massiiviseen tuhoamiseen ja sen vaikutuksiin alueen luontaistaloudessa eläville alkuperäiskansoille. Kumipuuviljelmien seurauksena alkuperäiskansat menettävät elantonsa lähteen ja kokonaisen elämäntavan.  Hallitus on vuokrannut vuosikymmeneksi laajoja alueita kumipuuteollisuudelle. Samnang kuvaa performatiivisessa videossaan matkaa läpi loputtomien plantaasien ja lopulta valelee itsensä kumipuun kautsulla.

Matti Aikion teoksessa Nomad Talk videoteoksessa liikutaan saamelaisten elinympäristössä ja nimensä mukaisesti teos kuvaa liikkuvaa elämänmuotoa, joka perustuu poronhoitoon. Ihmiset, heidän tarinansa ja maisemat vuorottelevat ja muodostavan kuvan elämästä, joka nivoutuu vahvasti yhteen ympäröivän luonnon kanssa.

Sanna Kannisto on kuvannut muuttolintuja, jotka on rengastettu Hangon lintutieteellisellä asemalla osana Luonnontieteellisen keskusmuseon tutkimusta. Linnut on kuvattu taiteilijan  rakentamassa kenttästudiossa, joka toimii asetelmallisten kuvien näyttämönä. Kannisto ei ainoastaan dokumentoi lintulajien kirjoa, vaan hän tutkii samalla asetelman perinnettä ja kuvataiteen ja tieteen yhteyksiä.

Ilkka Halson kuvitteellisissa teoksissa hahmotellaan luonnon tulevaisuutta. Luonnon materiaaleja ja kokonaisia ekosysteemejä suojataan rakenteilla tai viedään jättimäisiin varastoihin. Maa, kasvit ja eläimet on evakuoitu odottamaan parempia aikoja tai ne ovat kaupan. Halson dystopiat kysyvät mitä jää jäljelle kun luonto on prosessoitu.

Näyttely esitellään Kiertelemättä-galleriakierroksilla 4.5. sekä 1.6. klo 17. Kierrokset ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.

Tervetuloa! 

 

Ilkka Halso: Boulder Corridor

Portfolio

  • Ilkka Halso: Boulder Corridor
  • Ilkka Halso: Broken Tree
  • Tiina Itkonen: Falling Iceberg
  • Sanna Kannisto: 669181H_MUS.Z.HKI.FI
  • Sanna Kannisto: Poecile Montanus
  • Matti Aikio: Nomad Talk
  • Khvay Samnang: Rubberman