Kuukauden Kuvat / Elina Siira: No-one's Precious

02.05.2018 - 01.06.2018

Kissa on länsimaisessa kulttuurissa varsin yleinen lemmikki, mutta silti sen asema ihmisen kumppanina on aliarvostettu. Pelkästään Suomessa hylätään tai lopetetaan ei-toivottuna vuosittain arviolta 20 000 kissaa.

No-one’s Precious on kuvattu hämeenlinnalaisessa Kissakoti Kattilassa keväällä 2017. Kissojen turvakodin asukkaita esittävissä dokumentaarisissa muotokuvissa nähdään yksilöitä, joiden aseman ja sitä kautta myös elämän mielekkyyden tai mielettömyyden määrittää ihminen. Kuvissa eläinten katse on kutsu ja olemus haaste, valokuvaksi puettu pyyntö kurkottaa kohti toista tietoisuutta, jota ihminen ei kielen keinoin kykene tavoittamaan.

Projektin kautta olen pyrkinyt tarkastelemaan myös yleisellä tasolla ihmisen valtaa sekä vastuuta hänelle alisteisten ja ihmisestä riippuvaisten eläinten näkökulmasta. Oma ihmisyyteni – sen rajallisuus ja ulkopuolisuus suhteessa eläimeen – tekee kuvien tarinoista tietysti kovin vajavaisia. Silti yritys hahmottaa kodittomien kokemus ja piirtää ihmiskeskeisen ajattelun rinnalle näkyväksi myös toisenlaisia kokemisen tasoja, on tuntunut merkitykselliseltä. Toivon, että kuvieni kautta katsoja voi peilata myös itseään sekä omaa ihmisyyttään – tunnustanko eläinten oikeudet, tunteet ja kokemusmaailman, vaikka heillä ei olisikaan sanoja niitä vaatimaan tai niistä kertomaan?

------------

Kissakoti Kattila on turvakoti, jossa asuu keskimäärin sata koditonta kissaa. Osa heistä on odottanut omaa loppuelämän kotia jo useiden vuosien ajan. Kissakoti Kattilaa ylläpitää Hämeenlinnan Kissojen Ystävät ry, joka on pääosin vapaaehtoisvoimin ja lahjoitusvaroin toimiva aatteellinen yhdistys.

www.elinasiira.com

Portfolio