Seija Ulkuniemi: MAALAUSTAITEEN HISTORIOITA II: Konkreettista abstraktia

03.09.2021 - 30.09.2021

Avajaiset torstaina 2.9. klo 17

Seija Ulkuniemen MAALAUSTAITEEN HISTORIOITA II: Konkreettista abstraktia -näyttely leikittelee valokuvan suhteella abstraktiin taiteeseen. Voiko konkreettinen, kameran edessä ollut näkymä edustaa abstraktia, ei-esittävää taidetta? 

Abstraktin maalaustaiteen synnystä on maalaustaiteen historioissa monenlaisia tulkintoja. Useimmat niistä ajoittavat ilmiön alkaneen satakunta vuotta sitten. Maalarimiesten Kandinskyn, Mondrianin ja Malevichin nimet toistuvat ei-esittävän taiteen uranuurtajista kertovissa kaanoneissa; viime aikoina naispuolisen af Klintin samoihin aikoihin syntyneet abstraktit maalaukset ovat saaneet paljon huomiota. Väri ja (usein melko geometrinen) muoto ovat abstraktin taiteen keskeisiä ilmaisukeinoja, pyrkipä taiteilija sitten välittämään sisäistä kokemustaan, objektiivisemmin ympäristön/luonnon lainalaisuuksia, värikokemuksen ensisijaisuutta taiteessa tai korkeamman hengen viestiä.

Ulkuniemi on kuvannut näyttelyssä nähtävät teokset Trinidadissa, yhdessä Kuuban vanhimmista kaupungeista. Hän otti sen katuja kulkiessaan kuvia rakennusten betonisista (engl. ”concrete” ~ konkreettinen) seinäpinnoista. Moni rakennus kertoo värien kautta tarinoita menneisyydestään. Kun seinäpinta vaurioituu, se paikataan – ja laastikerros maalataan, mikäli väriä on saatavilla. Nämä erilaiset väri- ja pintakerrostumat muuttuvat ajan myötä. Toisinaan pienelläkin alueella on näkyvillä useiden ajanjaksojen jättämiä jälkiä. Ulkuniemi rajasi seinämistä alueita, jotka hänen silmissään näyttivät abstrakteilta maalauksilta, mutta jotka lähemmin tarkasteluina välittävät tulkinnanvaraisia historioita.

Tämä näyttelykokonaisuus Konkreettista abstraktia on historiasarjan toinen osa. Tähän näyttelyyn Ulkuniemi on tarkoituksellisesti valinnut keräämästään kuvamateriaalista mahdollisimman abstrakteja kuvia. Hän etsi ”konkretismin hengessä” kuvia, jotka sisältävät selkeitä pysty- tai vaakalinjoja ja Ulkuniemen silmissä mahdollisimman vähän viittauksia esittäviin elementteihin. Sarjan ensimmäisessä osassa Ulkuniemi tarjosi nimettömille teoksille myös tulkintaa suuntaavan nimiehdotuksen. Tällä kertaa tulkinta jää katsojalle. 

Kuvillaan Ulkuniemi haluaa kunnioittaa niitä meille katujen kulkijoille tavallisesti nimettömiksi jääviä ammattilaisia: talomaalareita.

 

Seija Ulkuniemi on lappilainen taidekasvattaja-tutkija-valokuvaaja. Ulkuniemi työskentelee Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa kuvataidekasvatuksen yliopistonlehtorina. Hän on taiteen tohtori (2005) ja tehnyt valokuvaajan ammattitutkinnon vuonna 2011. Ulkuniemi on käsitellyt valokuvan ja installaation keinoin muun muassa perhe/yksityisvalokuvan genreä, ympäristö- ja kasvatuskysymyksiä sekä sairautta ja kuolemaa. Monissa töissään hän tuo esiin ns. ”pienen ihmisen” näkökulman. Leikkimielisyys ja aistimellisuus ovat Ulkuniemelle tyypillisiä lähestymistapoja. Ulkuniemi on Lapin taiteilijaseuran jäsen. Ulkuniemen teoksia on ollut esillä lukuisissa yksityis- ja ryhmänäyttelyissä sekä Suomessa että ulkomailla. Teoksia on muun muassa taidemuseoiden kokoelmissa (Rovaniemi, Kemi, Espanjan Torreblascopedro, Kuuban Havanna). Ulkuniemi on saanut apurahoja mm. Taiteen edistämiskeskukselta ja Framelta.

Seija Ulkuniemi, Karmiini 2

Portfolio

  • Seija Ulkuniemi, Karmiini 3
  • Seija Ulkuniemi, Ultramariini 1