Life on The Move - elämä liikkeellä

04.03.2017 - 23.04.2017

Perjantaina 3.3.

Taiteilijatapaaminen ja avaiset klo 17-19

Ihmisten liikkuminen maasta toiseen on nykyaikana vallannut niin sosiaalisen median kuin Euroopan ja Pohjois-Amerikan poliitikkojen puheetkin. Pohjoismaita kiertävä näyttelykonsepti muistuttaa, että kaikki elävä on ollut aina liikkeessä – ja tulee olemaan.

Vuoden 2015 syksyllä arktinen pohjoinen nousi kansainvälisen huomion kohteeksi, kun tuhannet turvanpaikanhakijat matkasivat yllättäen pohjoisen rajakaupunkeihin hakemaan itselleen ja perheilleen turvallisempaa elinympäristöä. Lännessä Tornion kautta Suomeen saapui tuolloin viikoittain yli 4 000 turvapaikanhakijaa. Idässä turvapaikanhakijat pyrkivät Venäjän kautta Pohjois-Norjaan ja Sallan raja-aseman kautta Suomeen.

Pakolaiset saapuivat keskelle pohjoisen pakkastalvea ja pyrkivät raja-asemille polkupyörillä ja vanhoilla autonrämillä. Turvapaikanhakijoiden määrä herätti  kaikkialla runsaasti keskustelua, jossa mielipiteet kärjistyivät sekä puolesta että vastaan.

Ajankohtainen keskustelu maahanmuutosta ja turvapaikanhakijoista sekä siihen liittyvistä yhteiskunnallisista, poliittisista ja sosiaalisista kysymyksistä erityisesti arktisessa pohjoisessa  on Life on The Move – elämä liikkeellä -näyttelyn ja  sen yhteydessä järjestettävän keskustelusarjan taustalla. Teeman käsittelyssä ei keskitytä pelkästään  turvapaikanhakijoihin ja pakolaiskysymykseen, vaan teemaa tarkastellaan laajemmin ”migration”-käsitteen kautta.

”Migration” merkitsee muuttoa, vaellusta, migraatiota ja muuttoliikettä. Se ei rajoitu ilmiönä pelkästään ihmisiin: myös kulttuuri ja kieli sekä kasvit ja eläimet muuttavat  ja liikkuvat paikasta toiseen.

Life on The Move – elämä liikkeellä antaa ajankohtaiselle turvapaikanhakija- ja pakolaiskysymykselle uudenlaiset kasvot. Näyttely ja keskustelusarja nostavat esille yhtäältä muuttoliikkeen monimuotoisuuden ja toisaalta liikkumisen luonnollisena osana elämää, ei pelkästään pakolaisuuteen kytkeytyvänä kysymyksenä. Liikkuminen ja muuttaminen paikasta toiseen on elämän edellytys niin ihmisille kuin muille eläimille sekä kasveille.

Life on the Move – elämä liikkeellä on osa  Art Transit North -verkoston yhteistyötä. Verkoston tavoitteena on pohjoisen taiteen ja taiteilijoiden tunnetuksi tekeminen, taiteen rajat ylittävä yhteistyö sekä taiteen saavutettavuuden vahvistaminen pohjoisessa. Verkostossa jäseninä ovat Pohjoisen valokuvakeskuksen ohella Arkhangelsk International Cultural Centre Pohjois-Venäjältä, Nordnorsk kunstnersenter Svolværista Lofooteilta, Pikene på Broen Kirkkoniemeltä Norjasta sekä Havremagasinet Bodenista Pohjois-Ruotsista. Yhteisesti ideoidut näyttelyt ja tapahtumat kiertävät vuosina 2016–2018 eri puolilla pohjoista Norjassa, Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. Samalla luodaan uusia muotoja yhä lisääntyvälle Pohjoiskalotin alueen yhteiselle toimeliaisuudelle.

 

Taiteilijat

Kristin Tårnes  tarkastelee teemaa  yhden kasvin kautta. Tårnesin videoteos Den innvandrende, invaderende palmen
 kertoo jättiputken eli niin sanotun Tromssanpalmun saapumisesta Norjaan, siihen liittyvistä tarinoista ja myyteistä ja kasvin tulevaisuudesta.

Norjalais-filippiiniläinen Jet Pascua käsittelee omaa ja sukunsa siirtolaiskokemuksia, jotka hän yhdistää teoksissaan sekä historiallisiin että ajankohtaisiin poliittisiin kysymyksiin.   Näyttelyssä esillä oleva Pascuan teoskokonaisuus Water Always Seeks The Line of Least Resistance rakentuu sarjasta teoksia, jotka sisältävät maalauksia, piirroksia ja löytöesineitä.

Vaeltamisesta ja muuttoliikkeestä puhuttaessa unohtuu usein, että myös kielet ja kulttuuri vaeltavat paikasta toiseen. Venäläisen Nogr-taiteilijaparin eli Nadia Degtyarevan ja Nick Degtyarevin Transparlingua tarkastelee kielen ja puhumisen tapojen muuttamista ja muuntumista kulttuurien kohtaamisessa. Transparlingua-videoteos esittelee arkipäivän kanssakäymisen tarpeisiin Pohjois-Norjan ja Venäjän raja-alueilla kehittyneen norjan ja venäjän sekoituskielen.

Ruotsalainen Knutte Wester tutustui syksyllä 2012  Ruotsissa asuviin paperittomiin turvapaikanhakijoihin. Tähän kohtaamiseen perustuu Westerin videoteos Where the border runs, joka kertoo paperittomien pakolaisten elämästä Ruotsissa. Westerin teoksissa yhdistyvät veistokset, piirrokset ja video. Teemallisesti hän käsittelee usein yhteiskunnan ulkopuolisia kuten Puolan aviottomia äitejä, latvialaisia orpoja tai New Yorkin asunnottomia.

Meksikolais-ruotsalaisen Pilar de Burgosin kymmenistä kangasnukeista koostuva installaatio Nature Morte edustaa ihmiskuntaa ja kyseenalaistaa ihmisen psykologisen, fyysisen ja henkisen suhteen omaan itseen ja muihin ympärillämme oleviin ihmisiin. De Burgos kannustaa yleisöä koskettamaan  tilassa olevia ihmisen kokoisia nukkeja. Samalla hän muistuttaa katsojaa siitä, miten ihmisellä itsellään on valta valita, kohteleeko muita ihmisiä tasa-arvoisesti vai alistavasti. Teoksen äänisuunnittelu: Daniel Hidalgo Valdés.

Taiteilijapari Rainio & Roberts palaa suomalaisen siirtolaisuuden historiaan videoteoksessaan Some we kept, some we threw back (Rainio & Roberts 2010). Elokuva käsittelee suomalaisten siirtolaisten kokemaa syrjintää Yhdysvalloissa 1900-luvun alussa.  Elokuvan kertoja muistelee syitä, joiden takia hänen perheensä lähti kotimaastaan: nälänhätää, työttömyyttä ja poliittista vainoa. Hän kertoo, kuinka he olivat ei-toivottuja siirtolaisia, jotka kokivat syrjintää ja rasismia.

Luontokuvaaja ja -kirjailija Heikki Willamo valinnut laajasta eläinkuvastostaan sarjan mustavalkoisia valokuvia suomalaisen luonnon vieraslajeista, jotka ovat joko ihmisen luontoon kotouttamia tai tänne itse paremman elinympäristön perässä vaeltaneita. 

 

Näyttelyn yhteydessä järjestetään keskustelutilaisuuksien sarja. Keskusteluissa käsitellään muuttoliikettä ja siihen liittyviä ilmiöitä eri näkökulmista. Keskustelutilaisuudet järjestetään torstaisin Pohjoisen valokuvakeskuksen galleriassa klo 18 alkaen.

16.3. Heikki Willamo: Eläimen kohtaaminen

30.3. Riku Paavola / SubZero Group: SubZero Interventions 

6.4. Panu Orell: Vaeltava lohi, vaeltava ihminen

20.4. Lassi Kalleinen : Kauniit ja rohkeat, harmittomat ja haitalliset - 
Vieraslajiretoriikkaa, ja vähän lajilyriikkaa

 

Näyttelyä ja sen yhteydessä järjestettävää keskusteluiden sarjaa ovat tukeneet Koneen Säätiö sekä Pohjoismainen Kulttuurirahasto.

 

  

Heikki Willamo: Valkohäntäkauris

Portfolio

  • Kristin Tårnes: Den innvandrende, invaderende palmen

  • Pilar de Burgos: Nature Morte
  • NOGR: Transparlingua
  • Jet Pascua: The Will
  • Rainio & Roberts: Some we kept, some we left behind
  • Knutte Wester: Här är gränsen
  • Heikki Willamo: Valkohäntäkauris