Minna Pöllänen: Nature Trail

17.01.2015 - 22.02.2015

Näyttely avoinna joka päivä klo 10-20


 

Perjantaina 16.1.2015

Taiteilijatapaaminen klo 17:00-18:00

Avajaiset klo 18:00-20:00

 

Pohjoisen valokuvakeskuksen näyttelyohjelmiston 2015 avaa kaksi maisemaa käsittelevää näyttelyä: Marjo Hyttisen Traces sekä Minna Pölläsen Nature Trail. Hyttinen ja Pöllänen tutkivat molemmat teoksissaan maisemaa sekä jälkiä, joita ihminen ympäristöönsä jättää.

Kuvataiteilija Minna Pöllänen (s.1980) työskentelee valokuvan ja paikkasidonnaisten teosten kautta ja tutkii näiden työskentelymetodien keskinäistä suhdetta. Kokonaisuutta yhdistää tematiikka, joka pohtii maisemakokemusta, sekä eri ympäristöihin liittyviä stereotypioita ja rakenteita.

Nature Trail (2012-2014) koostuu laakafilmille kuvatuista valokuvista, joiden kautta tutkitaan ja kyseenalaistetaan erilaisia tapoja kokea ja nähdä maisema. Teosten keskiössä ovat metsään tehdyt paikkasidonnaiset interventiot. Teollisesti tuotetun puumateriaalin hukkapaloista ja erilaisista työkaluista toteutetut rakennelmat imitoivat muotokieleltään maisematurismille tyypillisiä laitteita ja apuvälineitä, kuten katselutasanteita ja tienviittoja, sekä maisemaan rakennettuja reittejä ja polkuja.

Kuvissa itse maisema näyttäytyy vain rajallisesti. Fokus on usein näennäisen merkityksettömissä yksityiskohdissa, ja subliimin näkymän sijaan maiseman elementit toimivat rakennelmien taustoina. Kuvat keskittyvätkin tutkimaan maiseman kokemisen ja hyödykkeistämisen malleja suoran maisemarepresentaation sijaan: Mikä määrittää maiseman ideaalin ja siihen sopivan katselukulman? Mikä on kokijan ja katseen rooli ympäristön arvottamisessa? Voisiko juuri arkisemman maiseman ’tylsyydessä’ ja sen lähemmässä tarkastelussa piillä potentiaali oman elinpiirin rakentavampaan kohteluun?

Minna Pöllänen asuu ja työskentelee Helsingissä ja Lontoossa. Pölläsen töitä on ollut esillä yksityis- ja ryhmänäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla mm. Galleria Huudossa Helsingissä (2014), Kilometre of Sculpturessa Rakveressä (2014), Mäntän Kuvataideviikoilla (2013), Yinka Shonibare Guest Projectissa Lontoossa (2014), Brooklyn Bridge Parkissa ja A.I.R. Galleryssä New Yorkissa (2013), NUORET 2011 näyttelyssä Helsingin Taidehallilla, Format-valokuvafestivaalilla Derbyssä (2013) ja Galerie Les Territoiresissa Montrealissa (2011, 2012).

Näyttelyä ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus/Valtion valokuvataidetoimikunta ja Koneen Säätiö.

Lisätietoja: www.minnapollanen.com / minna@minnapollanen.com

Portfolio