Riitta Päiväläinen: River Notes

17.06.2016 - 08.08.2016

Galleria Valo, Arktikum

Pohjoisranta 4, 96200 Rovaniemi

näyttely avoinna ma-su 9-18

 

Avajaiset pe 17.6. klo 17-19 

Riitta Päiväläisen valokuvataidetta on usein kutsuttu ”arkipäivän arkeologiaksi” tai ”kirjoittamattoman historiaksi”.  Päiväläinen on kiinnostunut vanhojen vaatteiden ja tekstiilien näkymättömästä hiljaisesta historiasta, joka on yhtä aikaa läsnä- ja poissaolevaa.  Tieto siitä, ettei koskaan voi todella tietää mikä vaatteen tai tekstiilin historia on ja kuka mahdollisesti vaatteeseen on pukeutunut kiihottaa Päiväläisen uteliaisuutta. 

Päiväläisen taiteelle on tyypillistä saman teeman toistuvuus ja jatkuvuus, joka muuntuu ja kehittyy sarja sarjalta aina uusiin suuntiin ja tulkintoihin. Keskeisiä teemoja hänen taiteessaan ovat maisema, jo häviämässä olevat tai kadonneet jäljet sekä erilaiset luonnonilmiöt kuten jää ja tuuli. Päiväläinen rakentaa vaatteista ja kankaista maisemaan sulautuvia runollisia installaatioita, jotka henkivät taiteilijan subjektiivista luonto- ja maisemakokemusta.

Riitta Päiväläisen viimeisimmän sarjan ”River Notes” teokset täyttävät Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan Galleria Valon Arktikumissa, Rovaniemellä kesäksi 18.6. – 7.8.2016. Teokset ovat installaatioita kuvassa, tutkimusmatkoja maisemaan, joka toimii kaiken lähtökohtana. Teoksissa monimetriset kangasnauhat muodostavat maisemassa erilaisia rakennelmia, joista syntyy verkkoja, seittejä, sykeröisiä pesiä tai siltoja.

Päiväläinen luo nauhojen avulla maisemaan ja paikkaan kertomuksen alun, jota katsoja voi jatkaa rakentamalla kuvan pohjalta omia mielikuvia ja tunteita. River Notes -teoksissa muisti ja muistaminen ovat läsnä samoin kuin nykyhetki ja tulevaisuus. Nauhakudelmien ohella kuvissa vesi ja heijastukset ovat keskeisellä roolissa. Virtaava vesi ja sen pinnalla oleva installaation heijastus yhdessä tekevät teoksesta eheän ja kokonaisen.  Näin syntyneet illuusiot tekevät Päiväläisen valokuvista vangitsevia ja kiehtovia, joiden ilme vaihtelee runollisuudesta maalaukselliseen.

Riitta Päiväläinen (s. 1969) on valmistunut taiteen maisteriksi Taideteollisesta korkeakoulusta vuonna 2002. Hän on yksi kansainvälisesti tunnetuimmista suomalaisista valokuvataiteilijoista. Päiväläisellä on ollut yksityisnäyttelyitä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa sekä muualla Euroopassa ja Japanissa. Hänen teoksiaan kuuluu muun muassa Nykytaiteen museo Kiasman, Suomen valtion, Ruotsin valtion, Saastamoisen säätiön, Jenny ja Antti Wihurin rahaston sekä European Investment Bankin kokoelmiin. Riitta Päiväläinen asuu ja työskentelee Helsingissä.   Päiväläisen valokuvataidekirja ”Imaginary Meetings” ilmestyi vuonna 2009 Kehrerin kustantamana.

Näyttely Galleria Valossa on toteutettu yhteistyössä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kanssa. 

 

www: http://helsinkischool.fi/artists/riitta-paivalainen/portfolio/river-notes/

Serene, 2013