Satu Haavisto & Aino Kannisto: Delicate Demons

23.04.2016 - 22.05.2016

Perjantaina 22.4.

Taiteilijatapaaminen klo 17

Avajaiset klo 18

 

Valokuvataiteilijat Satu Haavisto ja Aino Kannisto tekevät kokeellista taiteellista yhteistyötä Delicate Demons –valokuvasarjassaan, jonka ytimessä ovat erilaiset naiseuden kokemukset usein ristiriitaisine ulottuvuuksineen. Delicate Demons –sarjan valokuvateoksissa tavalliset, eri-ikäiset naiset toimivat malleina taiteilijoiden kuvia varten rakentamissa lavastetuissa miljöissä ja tilanteissa.

Haavisto ja Kannisto ovat rakentaneet kuviin erilaisia mahdollisia, useimmiten melko intiimejä ja pienieleisiä skenaarioita naisten arkisesta elämästä. Arki sinänsä ei kaikessa konkreettisuudessaan ole heidän varsinainen aiheensa, vaan pikemminkin arkisuuden piirissä tapahtuva kehollinen ja tunneperäinen kokemus naisena olemisesta. Taiteilijat ovat halunneet tuoda esille sellaista kuvaa naiseudesta, jota media ja viihdeteollisuus eivät juuri esitä. Erityisesti he ovat kuvanneet sellaisia naiseuksien aspekteja, jotka mielletään helposti joko banaalilla tai vaivaannuttavalla tavalla yksityisiksi. He ovat luoneet kuviinsa samaistumispintoja kokemuksille ja tunteille, jotka eivät muuten päädy huomion kohteiksi ja jotka helposti sivuutetaan joko vaikeina tai liian hämmentävinä.

Taiteellisen yhteistyön tavoitteena on ollut taiteilijoiden omien ammatillisten tottumusten haastaminen sekä uusien työskentelytapojen löytäminen. Taiteellisen työn tekeminen kiinteässä yhteistyössä toisen taiteilijan kanssa on vaatinut avaamaan omaa työskentelyprosessia sanallisesti sekä määrittelemään ja perustelemaan intuitiivisiksi ja kyseenalaistamattomiksi muodostuneita ratkaisutapoja ja tavoitteita.

Vastuun jakaminen ja vallasta neuvottelu taiteellisia ratkaisuja tehdessä on heittänyt tekijät uudelle ja tutkimattomalle maaperälle. ”Käytännössä työprosessi muistuttaa harjaantunutta paritanssia, jossa kumpikin vuoroin vie toista ja vuoroin antaa tilaa improvisaatiolle”, kuvaavat taiteilijat kokemustaan.

Sarjan teoksia on ensi kertaa ollut esillä Suomen valokuvataiteen museon Projekti-tilassa 2014. Lisäksi teokset ovat olleet esillä Promenadigalleriassa Hyvinkäällä, Belfast Photo Festivalilla Pohjois-Irlannissa sekä Turku Biennaalissa 2015. Taiteilijoiden yhteistyö jatkuu uusien teosten valmistamisen, näyttelyiden järjestämisen ja kirjaprojektin muodossa.

Valokuvataiteilija Satu Haavisto (s.1975) valmistui taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston Taideteollisesta korkeakoulusta 2011 ja viimeistelee valtiotieteiden kandidaatin opintoja Helsingin yliopistossa aineinaan kulttuuri- ja sosiaaliantropologia sekä naistutkimus. Haavistolla on ollut yksityisnäyttelyitä Suomessa ja ulkomailla vuodesta 2003 lähtien.

 Valokuvataiteilija Aino Kannisto (s.1973) valmistui taiteen maisteriksi Taideteollisen korkeakoulun valokuvataiteen osastolta 2002. Kannisto on vuodesta 2000 lähtien pitänyt lukuisia yksityisnäyttelyitä sekä Suomessa että ulkomailla ja osallistunut ryhmänäyttelyihin vuodesta 1998 lähtien. Kanniston teoksia on sekä suomalaisissa että ulkomaisissa kokoelmissa. Vuonna 2006 Kannistolle myönnettiin 5-vuotinen taiteilija-apuraha ja 2013 Suomen taideyhdistyksen William Thuring –palkinto.