Aki-Pekka Sinikoski ja Astrid Sinikoski: New Ghosts

07.11.2020 - 24.01.2021

Avajaiset 6.11. klo 17, Pohjoinen valokuvakeskus

“Emme usko kummituksiin, emmekä valokuviin. Uskomme toisiimme.”

New Ghosts kertoo isän ja tyttären suhteesta toisiinsa sekä heidän yrityksestä ymmärtää elämää, muutosta ja ajan kulumista. Kuvat nostavat esiin kysymyksiä maailmasta ja identiteetistä. Kysymyksiä aikuisuudesta ja lapsuudesta, elämästä ja kuolemasta sekä siitä millaisia esikuvia, ajatuksia, kauneusihanteita ja tulevaisuuden skenaarioita annamme toinen toisillemme.

Kun olemme pieniä pelkomme on helppo nimetä. Pelkäämme hirviöitä, kummituksia tai vaikkapa ikkunan takana olevaa puun varjoa. Varttumisen myötä peloista tulee kuitenkin usein abstraktimpia. Nämä uudet hahmottomat pelot luovat uusia kummituksia, joille meillä ei ole entuudestaan nimeä. 

Kummitustutkielmaansa kuvatessaan isä ja tytär ovat huomanneet, että pelot ovat usein unelmien peilikuvia. Kun kummituksiin tutustuu paremmin tulee ikään kuin kesyttäneeksi aiemmin kasvottoman hahmon, jolloin se muuttuu portiksi kohti omia unelmia. Kulkemalla tuosta portista saattaa löytää itsensä, oppia ymmärtämään kanssaihmisiään paremmin tai löytää reitin kohti unelmiaan. Tämän takia pelottavatkaan kummitukset eivät oikein tarkasteluna ole vihollisia vaan oppaita, jotka auttavat meitä kulkemaan kohti unelmiamme. 

“Olemme keskustelleet paljon, niin keskenämme sekä tapaamiemme kummitusten kanssa. Näiden keskustelujen pohjalta olemme suunnitelleet ja rakentaneet maailmaan uusia huoneita ja kuvanneet niitä yhdessä. Sarjan valokuvat eivät näytä keitä me olemme, millaista meidän kahden elämä on tai mitä me ajattelemme. Ne ainoastaan näyttävät kummituksia, joita olemme yhdessä löytäneet ja liittäneet osaksi tutkielmaamme.”

Aki-Pekka ja Astrid Sinikosken kummitustutkielma on saanut alkunsa vuonna 2011. Se tullaan julkaisemaan kokonaisuudessaan vuonna 2058, jolloin Aki-Pekka on 80- ja Astrid 50-vuotias. Sitä ennen tutkielmaan liittyviä valokuvia tullaan kuitenkin näkemään valokuvanäyttelyissä eri puolilla maailmaa. Tähän mennessä New Ghosts -sarjan valokuvia on ollut esillä kolmella eri mantereella.

/ / / 

Aki-Pekka Sinikoski och Astrid Sinikoski: New Ghosts

“Vi tror varken på spöken eller fotografier. Vi tror på varandra.”

New Ghosts handlar om relationen mellan en far och en dotter samt om deras försök att förstå livet, förändring och tidens gång. Bilderna lyfter fram frågor om världen och om identitet. Frågor kring vuxenhet och barndom, liv och död, frågor kring hurdana förebilder, idéer, skönhetsideal och framtidscenarier vi ger varandra.

När vi är små är det lätt att namnge våra rädslor. Vi är rädda för monster, spöken eller skuggorna bakom fönstret. Allt medan vi växer och blir större blir ofta också våra rädslor mer abstrakta. Dessa nya abstrakta rädslor skapar nya typer av spöken och monster i våra liv, monster som vi ännu inte kan namnge.

Genom att fotografera denna spökstudie har far och dotter lagt märke till att rädslorna ofta är spegelbilder av drömmar. Efter att man bekantat sig med ett spöke, har man liksom tämjt den tidigare ansiktslösa varelsen och den förvandlas till en port. Genom att gå igenom den här porten kan man hitta sig själv, lära sig att bättre förstå sina medmänniskor eller att hitta en egen väg till sina drömmar. Om du undersökt spökena på rätt sätt, kommer du att märka att även det mest skrämmande spöket i själva verket inte är din fiende utan en guide till dina drömmar. 

“Vi har pratat mycket, både med varandra och med de spöken som vi träffat. Baserat på de här diskussionerna har vi tillsammans planerat och byggt nya rum till den här världen och fotograferat dem. Fotografierna i den här fotoserien föreställer inte oss, hur vi lever eller på vilket sätt vi tänker. De bara visar spöken som vi hittat och bifogat som en del av vår spökstudie.”

Aki-Pekka och Astrid Sinikoski har jobbat med dessa spökstudier sedan år 2011. Den kommer att bli publicerad i sin helhet år 2058 då Aki-Pekka fyllt 80 och Astrid är 50 år. Före det kan fotografier relaterade till denna studie ses på olika utställningar runt om i världen. Än så länge har New Ghosts ställts ut på tre kontinenter. 

Utställningen har fått understöd av Centret för konstfrämjande och Finnfoto. 

Aki-Pekka Sinikoski ja Astrid Sinikoski: New Ghosts

Portfolio

  • Aki-Pekka Sinikoski ja Astrid Sinikoski: New Ghosts
  • Aki-Pekka Sinikoski ja Astrid Sinikoski: New Ghosts