Kaijonharju Photowalk

Kestävä Kaijonharju -hanke
Keijo Laitala, 2022

Kaijonharju Photowalk

Juuret puskevat asfaltin läpi ja kuoriaiset luovat reittejä kaatuneen puun kaarnan alle. Kaijonharju näyttäytyy luonnonläheiseltä asuinalueelta, jossa rakastetaan koiria. Kaijonharjun väestöstä 15% puhuu äidinkielenään muuta kieltä kuin suomea. Miltä Kaijonharju näyttää kaijonharjulaisen silmin, mitkä ovat niitä paikkoja, joissa auringonlasku on kauneimmillaan ja millainen on kuvakävely pyörätuolilla liikkuen? 

Marraskuussa 2022 Kaijonharjuun avautui ulkoilmanäyttely, jossa nähtiin syksyn aikana järjestettyjen Kaijonharju Photowalk -kuvakävelyiden lopputulokset. Avajaisten tukikohtana toimii syksyn ajan avoimena kaupunkitilana toiminut Kaijontupa osoitteessa Kalevalantie 5. Kuvakävelyt olivat kaikille avoimia ja tavoitteena oli tutustua omaan alueeseen uusin silmin – jakaen tietoa alueen historiasta, omista kokemuksista ja paikoista. Valokuvat ripustettiin alueen asukkaiden päivittäisten reittien varrelle, julkiseen tilaan ihmisten nähtäväksi, samalla houkutellen tutustumaan Kaijonharjun alueeseen kuvaajien johdattelemana. Kuvakävelyitä veti kuvataiteilija Tuomo Kangasmaa.

Projektin yhteydessä julkaistiin myös Kaijonharju Photowalk -pienlehti, johon on koottu projektin kuvaajien otoksia, näkökulmia kävelystä taiteen tekemisen välineenä sekä lyhyitä kommentteja taiteen ja kulttuurin merkityksestä kaavoitusprosessissa sekä kaupunginosakulttuurissa.

Kaijonharju Photowalk on Photo North – Pohjoisen valokuvakeskuksen ja Oulun kaupungin yhteistyöprojekti ja osa Kestävä Kaijonharju -lähiöhanketta. Hankkeessa pyritiin lisäämään alueen asukkaiden hyvinvointia ja osallistamaan kuntalaisia asemakaavaprosessiin. Taide- ja kulttuuritoimet toimivat keskustelun avaajina sekä väylänä kaupungin ja asukkaiden välissä. Kävelyiden aikana Kaijonharjun alueen rajat laajenivat alueen maantieteellisten rajojen ylitse lähelle yliopiston kampusta sekä historiallisina ja ajankohtaisina näkökulmina ympäri Oulun kaupungin aluetta.

Kaijonharju Photowalk -zine

Kaijonharju Photowalk
26.11.2022–4.1.2023
Kaijontupa (Kalevalantie 5) sekä Kaijonharjun ulkoalue, Oulu

Esko Romsi, 2022