Projektit

Photowalkit

Tapahtuma-aika

01.03.2022–

31.12.2023

Photowalkit ovat Photo North – Pohjoisen valokuvakeskuksen ja Oulun kaupungin yhteistyöprojekti, jossa pyritään lisäämään alueen asukkaiden hyvinvointia ja osallistamaan kuntalaisia asemakaavaprosessiin. Taide- ja kulttuuritoimet toimivat keskustelun avaajina sekä väylänä kaupungin ja asukkaiden välissä.

Vuonna 2023 Photowalkit sijoittuvat Meri-Toppilaan, jossa kuvaajat pääsevät havainnoimaan karuksikin luonnehditun kaupunginosan piirteitä ja ominaisuuksia. Kuukausittain järjestettävät valokuvakävelyt alkavat perehdytysiltamalla. Kuukausittain järjestettävät valokuvakävelyt alkavat aina klo 12 asukastupa Alvarista (Kuorimokatu 1, Oulu). Kuvakävelyihin voi osallistua spontaanisti kerran tai mukana voi olla kaikkien kävelyiden ajan.  Kävelyiden aikana katsotaan ympäristöä lempeästi, kriittisesti ja uusin silmin. Kävelyiden tulokset ja kuvat koostetaan pienlehdeksi sekä näyttelyksi, joka levittäytyy Meri-Toppilan alueelle talvella 2023.

Syksyllä 2022 Photowalkit sijoituivat Kaijonharjuun, jossa kävelyiden aikana alueen rajat laajenivat alueen maantieteellisten rajojen ylitse lähelle yliopiston kampusta sekä historiallisina ja ajankohtaisina näkökulmina ympäri Oulun kaupungin aluetta. Kuvauskävelyiden aikana tutkittiin miltä Kaijonharju näyttää kaijonharjulaisten silmin, mitkä ovat paikkoja, joissa auringonlasku on kauneimmillaan ja millainen kuvakävely on pyörätuolilla liikkuen.

Tutustu Kaijonharju Photowalk -zineen, johon on koottu projektin kuvaajien otoksia, näkökulmia kävelystä taiteen tekemisen välineenä sekä lyhyitä kommentteja taiteen ja kulttuurin merkityksestä kaavoitusprosessissa sekä kaupunginosakulttuurissa. Zinen lisäksi osallistujien kuvista koostettiin näyttely, joka on ollut esillä sekä Kaijonharjossa, että Photo Northin aulagalleriassa ja Valveen viereiseen Madetonjan puistoon.

Kuvauskävelyitä johtaa kuvataitelija Tuomo Kangasmaa.

KEVÄÄN AIKATAULU

18.3.2023 Klo 12-14
15.4.2023 klo 12-14
27.5.2023 klo 12-14
10.6.2023 klo 18-20

Tapaamiset järjestetään Asukastupa Alvarissa, Kuorimokatu 1, Oulu

Lisätietoja

Photowalks