Pohjoisen valokuvakeskuksen ja Street Level Photoworksin taiteilijaresidenssi

Installation view of ‘Nalini’ by Arpita Shah, courtesy Street Level Photoworks

kuva: Arpita Shahn näyttelystä Nalini, Street Level Photoworks, 2019
 

Pohjoisen valokuvakeskuksen ja Street Level Photoworksin taiteilijaresidenssi

Visit Scotlandin vuoden 2021 teema “Year of Coast and Waters” juhlistaa Skotlannin kaunista luonnonympäristöä. Näinä poikkeuksellisina aikoina ihmisten mielenkiinto maaseutu- ja rannikkokohdematkailua kohtaan on huipussaan. Kuitenkin samaan aikaan lämpötilat ovat nousussa ja myrskyt pauhaavat. Glasgow’ssa marraskuussa 2021 järjestettävän YK:n ilmastonmuutoskonferenssin mukaan, jos emme toimi nopeasti, ilmastonmuutos vaikuttaa jokaiseen meistä. Pohjoinen valokuvakeskus yhteistyössä Street Level Photoworksin kanssa kutsuu taiteilijoita reagoimaan tähän kiireelliseen maailmanlaajuiseen ilmastotilanteeseen sekä olemaan vuorovaikutuksessa ja inspiroitumaan Skotlannin luonnonympäristöstä vastuullisella tavalla.    

Haemme avoimen haun kautta Suomessa toimivia valokuvataiteilijoita 35 päivän mittaiseen residenssiin, joka järjestetään Skotlannin Glasgow’ssa ja sen ympäröivillä alueilla syys-lokakuussa 2021 (matkustusrajoituksista riippuen). Tämän residenssin kautta Pohjoinen valokuvakeskus ja Street Level Photoworks haluavat tarjota taiteilijoille mahdollisuuksia tutkia ja tarkastella, muun muassa, nykyisiä kulttuurisia ja taloudellisia yhteyksiä, maisemaa, rannikkoa ja merta, syrjäseutuja sekä ympäristön keskinäisiä riippuvuussuhteita. 

Residenssi on suunnattu taiteilijoille, jotka identifioituvat pohjoiseen ja edellä mainittuihin teemoihin, ovat pohjoissuomalaisia tai joiden työskentelyssä on vahva kytkös Pohjois-Suomeen. Residenssiä tukevat Pohjoinen valokuvakeskus, Street Level Photoworks ja Suomen Britannian- ja Irlannin-instituutti.  

Residenssin rakenne

35-päiväinen täysin rahoitettu residenssi Glasgow’ssa on suunnattu yhdelle Suomessa toimivalle valokuvataiteilijalle. Residenssin järjestävät Pohjoinen valokuvakeskus (PVK) ja Street Level Photoworks (SLP). SLP fasilitoi residenssin Glasgow’ssa ja tarjoaa ammatillista ja taiteellista tukea.

Osana residenssiä, taiteilijan odotetaan pitävän ainakin kaksi julkista keskustelua tai esitelmää taiteellisesta työskentelystään. Lisäksi toivomme, että residenssissä syntyvää työtä kehitetään näyttelymuotoon mahdolliseksi osaksi SLP:n tulevaisuuden näyttelyohjelmistoa.

Taiteellisen työskentelyn ja ideoinnin lisäksi odotamme, että residenssi sisältää verkostoitumista ja esittelytapaamisia muiden maan valokuvataiteen alan organisaatioiden ja toimijoiden kanssa. Tämä auttaa lisäämään tietoisuutta valokuvataiteesta ja sen käytännöistä Suomessa ja Skotlannissa.   

Suomessa toimiva taiteilija Glasgow’ssa: 35 päivän residenssi syys-lokakuussa 2021, päivämäärät saattavat vaihtua COVID-19 -tilanteesta riippuen ja residenssi voidaan järjestää myös vuonna 2022.
HUOM! Ympäristöpolitiikkamme mukaisesti suosittelemme matkustamista maitse ja meritse. Siksi ohjelmaan on lisätty vielä ylimääräiset kolme (3) matkustuspäivää ajanjakson molempiin päihin, ja niitä pidetään residenssin luontaisena osana. SPL ja PVK neuvovat tarkemmin käytännönjärjestelyissä.

 

Street Level Photoworks

Street Level Photoworks perustettiin vuonna 1989 ja se on Skotlannin johtava valokuvataiteen organisaatio. SLP tarjoaa taiteilijoille ja yleisöille monenlaisia mahdollisuuksia tuottaa, esittää ja tarkastella valokuvaa. Organisaatio tarjoaa tuotanto- ja koulutusapua, ja sen näyttelyohjelma esittelee laajasti valokuvan eri tyylilajeja. SLP tekee yhteistyötä paikallisten ja alueellisten taidegallerioiden ja -organisaatioiden sekä kansallisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa. Lisätietoa Street Level Photoworksista: http://streetlevelphotoworks.org/about-us

 

Ohjeet                                                                   

Palkkio ja tuki
Suomessa toimiva taiteilija Glasgow’ssa
Street Level Photoworks tarjoaa aikaa, tilaa ja ammatillista tukea taiteelliseen työskentelyyn ja ideointiin.

Saatavilla olevat tilat ja mahdollisuudet (tarvittaessa)*
-       pimiötyöskentely
-       digitaalinen työskentely
-       studiotyöskentely
-       tekninen tuki
-       SLP järjestää esittelyjä ja vierailuja Skotlannin keski- ja pohjoisosassa toimivien organisaatioiden ja taiteilijoiden kanssa. SLP antaa suosituksia tilannekohtaisesti.
* organisaation normaalit varauskäytännöt ovat voimassa, lisätietoa: http://www.streetlevelphotoworks.org/facilities

Palkkiot
Residenssi kattaa palkkion, majoituksen ja matkat. 

Taiteilijalle maksetaan 3000 € suuruinen residenssipalkkio, joka sisältää päivärahat ja materiaalit. Palkkion lisäksi residenssiin sisältyvät majoituskulut ja matkakulut paikan päällä matkustamiseen, joita hallinnoi isäntäorganisaatio. Tämä sisältää myös oikeudet residenssitulosten julkiseen näyttämiseen digitaalisessa tai näyttelymuodossa.

Kenelle?
Residenssi on suunnattu ammattimaisesti toimiville valokuvataiteilijoille. Hakijan on asuttava tai työskenneltävä pääosin Suomessa. Valitulla taiteilijalla on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus ja lisäksi hänen on otettava sairaus- ja laitevakuutus koko residenssissä oleskelunsa ajaksi. Valitun taiteilijan on toimitettava raportti työskentelystään residenssin päätyttyä.

Residenssiin eivät voi hakea
Opiskelijat ja jatko-opiskelijat eivät voi hakea residenssiohjelmaan.

Valinta ja hakuprosessi
Residenssiin osallistuvan taiteilijan valitsevat Pohjoisen valokuvakeskuksen ja Street Level Photoworksin edustajat. Tästä syystä hakemus tehdään ja jätetään englanniksi. Hakemus jätetään 15.5.2021 keskiyöhön mennessä. Pyrimme ilmoittamaan päätöksestä toukokuun 2021 loppuun mennessä.

Residenssi on osa Street Level Photoworksin ”On the Edge” -hanketta, jonka tarkoituksena on Skotlannin ja muiden Euroopan maiden välisen yhteistyön vahvistaminen kulttuurisen dialogin, tiedonvaihdon ja konkreettisten tulosten kautta.

Lisätietoa

Hakuprosessiin ja residenssiin liittyviin kysymyksiin vastaa: 
Antti Tenetz
Pohjoinen valokuvakeskus

040 187 4558