Kuukauden kuvat: Charmaine de Heij / Penumbra

02.06.2022 - 03.07.2022

Mustat Hiukset ovat poliittiset
Mustat Hiukset ovat kulttuuriset
Mustat Hiukset ovat osa identiteettiä

Charmaine de Heij kyseenalaistaa Mustien Hiusten roolia länsimaisessa yhteiskunnassa sekä suhdetta itseen "Penumbra"-teoskokonaisuudellaan. Hän tekee katsojalle näkyväksi Mustien Hiusten poliittisuutta ja pyrkii vahvistamaan Mustia Hiuksia omaavien henkilöiden kulttuurista identiteettiä sekä minäkuvaa.

Charmainella on monietniset sukujuuret ja hän on henkilökohtaisesti kokenut, että Mustat hiukset osaltaan muovaavat hänen identiteettiään, mutta ovat samanaikaisesti myös ulkopuolisuuden leima. Penumbra-teoksellaan Charmaine tutkii henkilökohtaisen taustansa lisäksi Mustien Hiusten historiaa sekä kolonisaation roolia esittääkseen visuaalisesti ilmiön, joka on nyky-yhteiskunnassa yhä kiistanalainen ja ajankohtainen.

Mustilla Hiuksilla on orjakauppaan liittyvä kompleksinen historia. Vaaleaihoisia orjia suosittiin tummaihoisten orjien sijaan ja suoria hiuksia suosittiin Afron sijaan. Afro-hiukset kuului piilottaa. Afro-hiuksille tarkoitettujen hiustuotteiden tuotantoa estettiin. Länsimainen yhteiskunta näki Mustat Hiukset jonakin eläimellisenä, kuten turkkina. Orjia epäinhimillistettiin viemällä heidän hiustensa identiteetti. Mustat Hiukset muuttuivat esineeksi, ja tänäkin päivänä Mustia Hiuksia kohti kurotellaan kuin ne olisivat kanin tai kissan turkki.

Tämä politiikka on jättänyt jäljen moderniin yhteiskuntaan. Mustista Hiuksista tuli sosiaalinen stigma, joka kehittyi poliittiseksi kannanotoksi ja vapauden symboliksi erityisesti Yhdysvaltojen kansalaisoikeusliikkeen kautta muuttaen hiusten asemaa. Kaukasialaiset kauneusstandardit hallitsevat edelleen kauneuskäsitystämme. Edes visuaalinen media ei tue luonnollisia hiuksia, mikä puolestaan luo sosiaalista hallintaa. Tämä projekti on tehty representaation, tunnustamisen, kouluttamisen ja keskustelun käynnistämisen vuoksi. Mustat Hiukset ilmaisevat kauneutta, hallinnassa olemista, valtaa ja identiteettiä. Se on viesti itsetunnolle ja yhteiskunnalle.

Charmaine de Heij tutkii taiteellisella työllään henkilökohtaisia ​​ja kiisteltyjä historioita. Hänen teoksensa ovat valokuvia, jotka sisältävät usein asetelmia ja muotokuvia. Hän pohtii valokuvauksella ajankohtaisia ​​aiheita, jotka koskevat häntä myös henkilökohtaisella tasolla. Charmaine tutkii nykymaailmamme käsittämättömyyttä sekä häntä lähellä olevia tapahtumia. Hänen valokuvauksessaan käsittelemät aiheet ovat moninaisia: ne voivat tulla psykologisesta olemisen tilasta tai identiteetistä. Charmainen monietniset sukujuuret ovat Hollannista ja Surinamesta. Hän haluaa työllään olla kulttuuriperintönsä edustaja ja luoda ymmärrystä. Hän pitää valokuvauksen kykyä hämärtää totuutta ja fiktiota houkuttelevana ominaisuutena. De Heij syventyy piilossa oleviin muistoihin ja kuvaa sitä, mikä voi kadota mieleen. Hänen työnsä paljastaa näkymättömän ja luo tilan dialogille, joka kutsuu katsojaa kyseenalaistamaan teosta. Charmaine haluaa valokuviensa toimivan peilinä.