Uutiset

Photo North – Pohjoinen valokuvakeskus osana valtakunnallista Valokuvataiteen organisaatioiden kehittämishanketta

8.2.2023
Kulttuuritalo Valve
Kulttuuritalo Valve, Photo North – Pohjoinen valokuvakeskus

Millainen on valokuvataiteen hiilijalanjälki? Kuinka paljon taiteilijalle maksetaan näyttelypalkkioita? Toteutuuko alueiden välinen tasa-arvo? Valokuvataiteen organisaatioiden kehittämishanke yhtenäistää valokuvakeskusten toimintatapoja ja edistää valokuvataiteilijoiden asemaa.

Valokuvataiteilijoiden liitto ja sen yhteisöjäsenet ovat saaneet vuodeksi 2023 opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksen valokuvataideorganisaatioiden yhteiseen kehityshankkeseen. Hankkeen tavoitteena on juurruttaa organisaatioihin kestävämpää toimintakulttuuria, vahvistaa niiden hallinnollista osaamista ja keskinäistä verkostoa. Hanke perustuu vuodesta 2019 käydyille Valokuvataiteilijoiden liiton yhteisöjäsenten väliselle keskustelulle, ja dialogin yhtenä välietappina hankkeessa laaditaan tulevaisuuden tiekarttaa valokuvataidekentän organisaatioille ja pohditaan kestävän näyttelytuotannon vaihtoehtoja taiteilijoille ja vapaan kentän näyttelyorganisaatioille.

Hankkeeseen palkataan osa-aikainen koordinaattori vuodeksi. Yhteistyötä pyritään hankkeessa tekemään useiden kentän organisaatioiden ja yhteisöjen kanssa, jotta kentällä oleva tietämys ja saman suuntaiset hankkeet tulisivat huomioon otetuiksi. Hanketta hallinnoi valtakunnallinen Valokuvataiteilijoiden liitto ry. Muut osallistuvat organisaatiot ovat Luovan valokuvauksen keskus ry, Pohjanmaan valokuvakeskus, Photo North – Pohjoinen valokuvakeskus, Fotocentrum Raseborg, Valokuvakeskus Nykyaika, Valokuvakeskus Peri, VB-valokuvakeskus (Victor Barsokevitsch -Seura ry).

Lisätietoja:
Henna Harri
Toiminnanjohtaja, Valokuvataiteilijoiden liitto ry
henna.harri@hippolyte.fi

Lisää uutisia