Uutiset

Photo North – Pohjoiselle valokuvakeskukselle Museovirastolta avustus näyttelypalkkioiden maksamiseen

15.8.2023
Jussi Puikkonen, Pilluralli (kuva: Matteo Parrotto, 2023)

Museovirasto on myöntänyt Photo North – Pohjoiselle valokuvakeskukselle (PVK) avustuksen, jolla tuetaan palkkion maksamista kuvataiteilijoille taidenäyttelyä varten tehdystä työstä. Avustus myönnettiin PVK:n vuoden 2023 näyttelyohjelman näyttelyihin.

Museoviraston näyttelypalkkiojärjestelmän ensisijaisena tavoitteena on huomioida kuvataiteilijoiden merkitys näyttelyn sisällön tuottajina ja parantaa heidän mahdollisuuksiaan saada elantonsa taiteellisesta työstä. Näyttelypalkkiojärjestelmä auttaa myös museoita ja muita näyttelyjärjestäjiä toimimaan vahvoina taiteen ja taiteilijoiden toimeentulon puolestapuhujina alueillaan ja siten turvaamaan pitkäjänteisesti taiteellista työtä ja kuvataiteen kehitystä.

Photo North – Pohjoinen valokuvakeskus on maksanut näyttelypalkkioita näyttelyohjelmistoonsa valituille taiteilijoille jo vuodesta 2019. Kesällä 2021 PVK:lle myönnettiin Koneen säätiön taiteen erityisavustus vuosille 2022-2025. Avustuksen turvin PVK:n on ollut mahdollista maksaa näyttelyohjelmistoonsa valituille taiteilijoille mediaanipalkkaa vastaava näyttelypalkkio heidän tekemästään työstä, kustantaa entistä suurempi osan näyttelyn tuotantokustannuksista sekä auttaa taiteilijoita luomaan sisältöjä juuri valokuvakeskuksen näyttelyihin. PVK:n pitkän linjan tähtäimenä on nostaa näyttelypalkkiosumma pohjoismaiselle tasolle.

Photo North – Pohjoisen valokuvakeskuksen näyttelytoiminnan lähtökohtana on taiteellisen ilmaisun vapaus. Näyttelyvalinnat tehdään läpinäkyvästi kansainvälisten ja alueellisten hakujen kautta vertaisarvioiden ja kuratoiden. Näyttelytoimikunta valitaan vuosikokouksen yhteydessä ja toimikuntaan voidaan kutsua myös ulkopuolisia asiantuntijajäseniä. Näyttelyohjelmiston rakentamisessa kiinnitetään huomiota teemojen monipuolisuuteen ja ajankohtaisuuteen sekä hakijoiden diversiteettiin (609/1986 tasa-arvolaki, 1325/2014 yhdenvertaisuuslaki). Photo North – Pohjoinen valokuvakeskus järjestää vuosittain noin 20 näyttelyä sekä Kulttuuritalo Valveen tiloissa että yhteistyökumppaneidensa kohteissa. Keskus kehittää ja tuottaa myös yhteistyö- ja kiertonäyttelyitä kansainvälisten verkostojensa kanssa.

Lisää uutisia