Uutiset

Photo North – Pohjoisen valokuvakeskuksen vuosikokous 6.4. klo 14

27.3.2024
Kuva: Matteo Parrotto

Tervetuloa Photo North – Pohjoisen valokuvakeskuksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen lauantaina 6.4. klo 14–16 Photo Northin toimistolle ja etänä!

VUOSIKOKOUSKUTSU
Pohjoinen valokuvakeskus – Nordliga fotocentret ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Aika: lauantaina 6.4.2024 klo 14–16
Paikka: Photo North – Pohjoisen valokuvakeskuksen toimisto, Kulttuuritalo Valve 1. krs., Hallituskatu 7, 90100 Oulu
Zoom-kutsun saa pyydettäessä etukäteen toiminnanjohtaja Darja Zaitsevilta, darja@photonorth.fi.

Vuosikokouksessa ovat esillä sääntömääräiset asiat. Muista esille halutuista asioista on Pohjoisen valokuvakeskuksen sääntöjen mukaan ilmoitettava hallitukselle kirjallisesti viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kirjalliset esitykset toimitetaan osoitteeseen: Pohjoinen valokuvakeskus ry/ Puheenjohtaja Kati Leinonen, Hallituskatu 7, 90100 Oulu.

Vuosikokouksen asiapaperit:
– Hallituksen kertomus vuodelta 2023
– Vuoden 2023 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
– Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024

Asiapaperit jaetaan osallistujille vuosikokouksessa. Materiaalit saa pyynnöstä etukäteen toiminnanjohtaja Darja Zaitsevilta, darja@photonorth.fi.

Vuosikokouksessa kaikilla yhdistyksen jäsenmaksun maksaneilla jäsenillä on äänioikeus. Mikäli jäsenmaksun maksaminen on unohtunut, voit maksaa sen tilille FI10 5741 4020 0695 68. Jäsenmaksut: jäsenet 30 €, yhdistykset 50 € ja kannatusjäsenmaksu 100€, käytä viitenumeroa 20200.

Tervetuloa!

Vuosikokouksen esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokousvirkailijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjatarkastajien valinta.
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Hallituksen kertomus vuodelta 2023
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 2023 sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
7. Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2024
Hallitus esittää vuosikokoukselle vuoden 2024 jäsenmaksuja seuraavasti: jäsenet
30€, yhdistykset 50€ ja kannatusjäsenmaksu 100€.
8. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024
9. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta
Sääntöjen § 6 mukaan Valokuvakeskuksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, jonka kokoonpanossa on otettava huomioon koko Pohjois-Suomen alueellinen edustus. Hallituksen muodostaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kolme (3) – kuusi (6) jäsentä. Puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa, ensimmäisellä kerralla arvan, sitten vuoron mukaan.

Hallituksen jäsenten valinta kaudelle 2024 –2025
Erovuorossa ovat Julia Heikkinen (vpj), Paavo J. Heinonen, Mari Mäkiranta ja Karoliina Paatos. Hallituksessa jatkavat Kati Leinonen (pj), Antti J. Leinonen ja Elina Juopperi.

10. Tilintarkastajien valinta
Sääntöjen 10 § vuosikokous mukaan yhdistyksellä tulee olla kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja.
Hallitus esittää vuosikokoukselle, että tilintarkastajiksi valitaan KHT Jari Nurkkala ja KHT Joonas Jyrinki Pohjois-Suomen tilintarkastus Oy:stä ja varatilintarkastajaksi Pohjois-Suomen tilintarkastus Oy.
11. Muut asiat
12. Muut hallitukselle vähintään viikkoa ennen kokousta kirjallisesti toimitetut asiat
13. Ilmoitusasiat
14. Kokouksen päättäminen

Pohjoinen valokuvakeskus ry Hallitus

Nähdään vuosikokouksessa!
Darja Zaitsev, toiminnanjohtaja darja@photonorth.fi, 040 187 4558

Lisää uutisia