Aulagalleria

Ehdotus joksikin, joka voisi olla keskustelu

Tapahtuma-aika

09.12.2022–

23.12.2022

Avoin opastettu yleisökierros

15.12.2022 klo 17

Mika Kiviniemen näyttely Ehdotus joksikin, joka voisi olla keskustelu koostuu digitaalisista still-kuvista, videoista ja äänistä. Kokonaisuus tarkastelee kehon ja tilan vuorovaikutuksen kokemusta – kuinka tilan ominaisuudet ohjaavat ihmisten käyttäytymistä ja kuinka omalla toiminnalla voi vaikuttaa tilasta syntyvään kokemukseen. Kiviniemen lähtökohtana on ajatus tilan ja kehon välisestä keskustelusta. Performatiivisista kokeiluista peräisin olevat kuvien ja äänien yhdistelmät ovat esitysmäisiä, assosiatiivisia ja intuitiivisia ehdotuksia siitä, millaisia kommentteja tämä keskustelu voisi tuottaa.  

Visuaalisen lisäksi näyttelykokonaisuus tutkii tiloja auditiivisesti: äänet on nauhoitettu kuvatuissa tiloissa ja toistetaan sellaisenaan tai osittain muokattuina. Muokatut äänet toimivat eräänlaisina kommentteina kuva- ja videomateriaalille. Kiviniemeä kiinnostaa erityisesti tilojen ulkopuolelta tuleva perifeerinen ääni – moottoritien melu tai muu tilaan luontaisesti kuulumaton äänilähde – ja kuinka se vaikuttaa tilan kokemukseen ja kiinnittää tilan sen ulkopuoliseen toiseen paikkaan ja tapahtumaan.

Oulun Valistustalorahasto on tukenut näyttelyn valmistamista.

Lisätietoja

Mika Kiviniemi