Aulagalleria

Kuukauden kuvat: Charmaine de Heij / Penumbra

Tapahtuma-aika

02.06.2022–

03.07.2022

Avoin opastettu yleisökierros

Mustat Hiukset ovat poliittiset
Mustat Hiukset ovat kulttuuriset
Mustat Hiukset ovat osa identiteettiä

Charmaine de Heij kyseenalaistaa Mustien Hiusten roolia länsimaisessa yhteiskunnassa sekä suhdetta itseen ”Penumbra”-teoskokonaisuudellaan. Hän tekee katsojalle näkyväksi Mustien Hiusten poliittisuutta ja pyrkii vahvistamaan Mustia Hiuksia omaavien henkilöiden kulttuurista identiteettiä sekä minäkuvaa.

Charmainella on monietniset sukujuuret ja hän on henkilökohtaisesti kokenut, että Mustat hiukset osaltaan muovaavat hänen identiteettiään, mutta ovat samanaikaisesti myös ulkopuolisuuden leima. Penumbra-teoksellaan Charmaine tutkii henkilökohtaisen taustansa lisäksi Mustien Hiusten historiaa sekä kolonisaation roolia esittääkseen visuaalisesti ilmiön, joka on nyky-yhteiskunnassa yhä kiistanalainen ja ajankohtainen.

Mustilla Hiuksilla on orjakauppaan liittyvä kompleksinen historia. Vaaleaihoisia orjia suosittiin tummaihoisten orjien sijaan ja suoria hiuksia suosittiin Afron sijaan. Afro-hiukset kuului piilottaa. Afro-hiuksille tarkoitettujen hiustuotteiden tuotantoa estettiin. Länsimainen yhteiskunta näki Mustat Hiukset jonakin eläimellisenä, kuten turkkina. Orjia epäinhimillistettiin viemällä heidän hiustensa identiteetti. Mustat Hiukset muuttuivat esineeksi, ja tänäkin päivänä Mustia Hiuksia kohti kurotellaan kuin ne olisivat kanin tai kissan turkki.

Tämä politiikka on jättänyt jäljen moderniin yhteiskuntaan. Mustista Hiuksista tuli sosiaalinen stigma, joka kehittyi poliittiseksi kannanotoksi ja vapauden symboliksi erityisesti Yhdysvaltojen kansalaisoikeusliikkeen kautta muuttaen hiusten asemaa. Kaukasialaiset kauneusstandardit hallitsevat edelleen kauneuskäsitystämme. Edes visuaalinen media ei tue luonnollisia hiuksia, mikä puolestaan luo sosiaalista hallintaa. Tämä projekti on tehty representaation, tunnustamisen, kouluttamisen ja keskustelun käynnistämisen vuoksi. Mustat Hiukset ilmaisevat kauneutta, hallinnassa olemista, valtaa ja identiteettiä. Se on viesti itsetunnolle ja yhteiskunnalle.

Lisätietoja

Charmaine de Heij