Aulagalleria

Kuukauden kuvat: Pleasure Room / ROOM 2

Tapahtuma-aika

02.03.2022–

31.03.2022

Avoin opastettu yleisökierros

Like a dream’s tender meat seen through beauty, out of nowhere to be butchered.

ROOM 2 on visuaalinen manifesti ja poeettinen dokumentaatio kokemuksellisuudesta.

Identiteetin kerrostumiin ja intuitiivisiin prosesseihin pohjautuva teossarja täyttää tilan todellisuuksien ja tajunnanvirtaisten narratiivien sakealla seoksella. 

Nämä ovat omakuvia vailla selityksiä, vapaita kaikelle tulkinnalle.

Abstraktit ja esittävät kuvat keskittyvät luontoon, raunioitumiseen, orgaanisiin ja manipuloituihin muotoihin, kehollisuuteen sekä cut-up tekstien estetisointiin.

Näyttely perustuu 2022 julkaistavaan taiteilijakirjaan ROOM 1.

Lisätietoja

Pleasure Room