Näyttelyt

DAVVI (POHJOINEN) ja SUODJI (SUOJA)

Tapahtuma-aika

04.06.2022–

28.08.2022

Avoin opastettu yleisökierros

09.06.2022

Avajaiset perjantaina 3.6. Klo 17

Pohjoinen valokuvakeskus ja Kulttuuritalo Valve ovat suljettuna juhannuksena ajalla 24.6.–26.6. sekä heinäkuussa 4.7.–31.7.2022.

Marja Helanderin teokset pohtivat ajankohtaisten ympäristökysymyksien kautta ihmisen ja luonnon monimutkaista suhdetta. Helander on kuvannut usean vuoden ajan kaivosteollisuuden vaikutuksia pohjoisen Fennoskandian alueella Saamenmaalla. Hän tarkastelee kaivos­teollisuuden vääjäämätöntä suhdetta nykyajan elintasoon ja kulutus­kulttuuriin sekä kaivosten vaikutuksia pohjoisen herkkään luontoon ja sitä kautta perinteisiin saamelaiselinkeinoihin. 

Pohjoisessa valokuvakeskuksessa nähtävässä Davvi (Pohjoinen)-teossarjassa Helander visualisoi saamelaisuuden perinteen ja nyky-yhteiskunnan välistä problematiikkaa. Kuolanniemimaalta louhittavaa nikkeliä käytetään niin ruostumattoman teräksen kuin kännyköiden akkujen valmistamiseen. Hiipinä­vuoristosta louhittavasta apatiitista jatko­jalostetaan fosfaatteja lannoitteiksi maanviljelyksen tarpeisiin. Saamelaisille luonto on elintärkeä. Helander korostaa työskentelyssään ihmisen ja luonnon riippuvuutta toisistaan. Maisemien ohella taiteilija ottaa eläimen hahmon ja liittää itsensä näin perinteiseen saamelaiseen maailmankäsitykseen. ”Olen halunnut korostaa ihmisen lihallisuutta ja sitä, kuinka ihminen on eläin muiden eläin­lajien joukossa, riippuvainen luonnosta, ekosysteemeistä ja maasta. Olemme osa luonnon kiertokulkua, kasa hiukkasia ja molekyylejä.”  Teokset ovat vakavista aiheista huolimatta humoristisia ja Helander tuo ihmisen ja luonnon välistä yhteentörmäystä esille leikkisästi uusissa omakuvissaan.

Pohjoisessa valokuvakeskuksessa on esillä myös Helanderin viimeisin lyhytelokuva Suodji (Suoja) sovittaa vanhan tarinan Utsjoelta, Saamenmaalta, tähän päivään. Se on kertomus ohjaajan sukulaisesta Oula Iivari Helanderista (Ovllá-Ivvár Helander), ja hänen toimistaan Utsjoella Espanjan taudin aikaan vuonna 1918. Oula Iivari Helander päätti huijata kuolemaa ja otti kohtalonsa omiin käsiinsä. Tänä päivänä koronavirus aiheuttaa samankaltaista epävarmuutta ja globaalia uhkaa. Elokuvan päähenkilö päättää seurata Oula Iivarin jalanjälkiä. Mutta kuka lopulta on kukakin?

Lisätietoja

Marja Helander