Näyttelyt

Rajapinta

Kuva: Mika Kiviniemi: pysäytyskuva 1 videosta Performatives
Tapahtuma-aika

04.03.2024–

26.03.2024

Avoin opastettu yleisökierros

Näyttelyssään Rajapinta taiteilija Mika Kiviniemi pohtii tapahtumien luonnetta ja ääntä: motivoiko teko äänen vai ääni teon? Onko tekojen tarkoituksena tuottaa esteettisesti tarkasteltavaa ääntä, vai onko teko itsessään se, jota tarkkaillaan? Äänen tuottamisen lisäksi Kiviniemi tarkastelee Tyrnävän kirjastossa esillä olevassa näyttelyssään kuuntelemisen tapahtumaa ja äänen vaikutusta nähtyjen ja koettujen tapahtumien tulkintaan.

Äänitaiteilija ja tutkija Salome Voegelin mukaan kuuntelu on lähtökohtaisesti luonteeltaan kuvittelua. Ääniaallot eivät tarjoa informaatiota, josta voisi suoraan päätellä ääntä tuottavan kohteen muotoa, kokoa, väriä, olemusta, elollisuutta, tai muita attribuutteja, määreitä. Kuuntelija luokin mielessään kuvan äänen lähteestä, sen mahdollisesta syystä ja motiivista. Kiviniemen työskentelyyn on  vaikuttanut myös J.L. Austinin puheaktiteorian ajatus performatiivisista ilmaisuista ”performatives”. Performatiiviset ilmaisut ovat lauseita, jotka eivät ainoastaan kuvaile todellisuutta, vaan myös vaikuttavat kuvaamaansa todellisuuteen. Kiviniemi  lähestyy teoksissaan esiintyvää ääntä samankaltaisena ilmiönä, tapahtumana, joka vaikuttaa todellisuutteen muuttaen tapaa, jolla se koetaan. 

Näyttely koostuu videoista, still-kuvista, niihin liittyvistä äänimaisemista ja kineettisistä ääniveistoksista. Teokset on toteutettu vuosina 2021-2023 ja ne ovat eräänlaisia tutkielmia äänen tuottamisen tapahtumasta. Kiviniemi tarkastelee taiteellisessa työskentelyssään uusia tapoja ja näkökulmia ilmiöiden takaa ja sisältä: hän purkaa, kokoaa, erottelee ja yhdistelee asioita yllättäviä yhteyksiä etsien. Teosten luonne löytyy usein eri medioiden, tekniikoiden ja lähtökohtien yhdistelmistä sekä uusien asioiden äärellä tapahtuvista oivalluksista. 

Rajapinta -näyttelyssä Kiviniemi lähestyy äänen tuottamisen tapahtumaa eräänlaisena esityksenä kahden elementin välisestä vuorovaikutuksesta. Taiteilija kehottaakin näyttelyvierasta  suhtautumaan esillä oleviin teoksiin kuin kuuntelemisen tapahtumaan – yhdistelemällä äänen eri elementtejä voidaan niiden perusteella muodostaa häivähdyksenomainen merkitys, kysymys tai syy äänen tapahtumiselle. 

Näyttelyä tukenut Pohjois-Pohjanmaan SKR.

Mika Kiviniemi: Rajapinta
4.3.–26.3.2024
Tyrnävän kirjasto
Meijerikatu 3, 91800 Tyrnävä
Avoinna: ma-ke 12.00-19.00, to 9.00-16.00, pe 12.00-16.00

Lisätietoja

Mika Kiviniemi