Näyttelyt

Rajapinta – Oulunsalo Soi, vuoden kuvataiteilija

Kuva: Mika Kiviniemi: pysäytyskuva 1 videosta Performatives
Tapahtuma-aika

10.08.2023–

28.09.2023

Avoin opastettu yleisökierros

Oulunsalo Soi -kamarimusiikkifestivaalin Vuoden kuvataiteilijan näyttelyssä Rajapinta taiteilija Mika Kiviniemi pohtii tapahtumien luonnetta ja ääntä: motivoiko teko äänen vai ääni teon? Onko tekojen tarkoituksena tuottaa esteettisesti tarkasteltavaa ääntä, vai onko teko itsessään se, jota tarkkaillaan? Äänen tuottamisen lisäksi Kiviniemi tarkastelee Oulusalon kirjastossa esillä olevassa näyttelyssään kuuntelemisen tapahtumaa ja äänen vaikutusta nähtyjen ja koettujen tapahtumien tulkintaan. 

Äänitaiteilija ja tutkija Salome Voegelin mukaan kuuntelu on lähtökohtaisesti luonteeltaan kuvittelua. Ääniaallot eivät tarjoa informaatiota, josta voisi suoraan päätellä ääntä tuottavan kohteen muotoa, kokoa, väriä, olemusta, elollisuutta, tai muita attribuutteja, määreitä. Kuuntelija luokin mielessään kuvan äänen lähteestä, sen mahdollisesta syystä ja motiivista. Kiviniemen työskentelyyn on  vaikuttanut myös J.L. Austinin puheaktiteorian ajatus performatiivisista ilmaisuista ”performatives”. Performatiiviset ilmaisut ovat lauseita, jotka eivät ainoastaan kuvaile todellisuutta, vaan myös vaikuttavat kuvaamaansa todellisuuteen. Kiviniemi  lähestyy  teoksissaan esiintyvää ääntä samankaltaisena ilmiönä, tapahtumana, joka vaikuttaa todellisuutteen muuttaen tapaa, jolla se koetaan. 

Näyttely koostuu videoista, still-kuvista, niihin liittyvistä äänimaisemista ja kineettisistä ääniveistoksista. Teokset on toteutettu vuosina 2021-2023 ja ne ovat eräänlaisia tutkielmia äänen tuottamisen tapahtumasta. Kiviniemi tarkastelee taiteellisessa työskentelyssään uusia tapoja ja näkökulmia ilmiöiden takaa ja sisältä: hän purkaa, kokoaa, erottelee ja yhdistelee asioita yllättäviä yhteyksiä etsien. Teosten luonne löytyy usein eri medioiden, tekniikoiden ja lähtökohtien yhdistelmistä sekä uusien asioiden äärellä tapahtuvista oivalluksista. 

Rajapinta -näyttelyssä  Kiviniemi lähestyy äänen tuottamisen tapahtumaa eräänlaisena esityksenä kahden elementin välisestä vuorovaikutuksesta. Taiteilija kehottaakin näyttelyvierasta  suhtautumaan esillä oleviin teoksiin kuin kuuntelemisen tapahtumaan – yhdistelemällä äänen eri elementtejä voidaan niiden perusteella muodostaa häivähdyksenomainen merkitys, kysymys tai syy äänen tapahtumiselle. 

Oulunsalo Soi -festivaalia vietetään 9.–13. elokuuta Oulun seudulla osana Oulun juhlaviikkoja.

Näyttelyä tukenut Pohjois-Pohjanmaan SKR.

Mika Kiviniemi
Rajapinta
Vuoden kuvataiteilija, Oulunsalo Soi
10.8.–28.9.2023
Oulunsalon kirjasto, Kauppakeskus Kapteeni
Karhuojantie 2, 90460 Oulunsalo
Avoinna: Ma-to 8.30-19 ja pe 8.30-17

Lisätiedot:
Taija Jyrkäs
Tuottaja, Photo North – Pohjoinen valokuvakeskus
+358 40 128 1 150, taija@photonorth.fi

Anu Lähteenmäki
Tuottaja, Oulun kulttuuritapahtumayhdistys ry / Oulunsalo Soi -kamarimusiikkifestivaali
044 333 558, anu@oulunjuhlaviikot.fi

(kuva: Mika Kiviniemi: pysäytyskuva videoteoksesta Performatives, 2023)

Lisätietoja

Mika Kiviniemi