Näyttelyt

TIETÄMISESTÄ

Tapahtuma-aika

22.10.2022–

04.12.2022

Avoin opastettu yleisökierros

17.11.2022 klo 17

Photo North – Pohjoisen valokuvakeskuksen kuratoima ja tuottama ryhmänäyttely Tietämisestä tarjoaa mahdollisuuden keskeneräiselle ajattelulle ja artikulaatiolle. Tekniikaltaan monenlaisia analogisia, digitaalisia, manuaalisia ja mekaanisia menetelmiä hyödyntävät valokuvataiteilijat Tuukka Kaila, Teemu Lehmusruusu, Sofia Okkonen ja Maija Annikki Savolainen pohtivat näyttelyssä tietämiseen ja tiedon tuottamiseen liittyviä kysymyksiä.  

Tietämisestä toivottaa tervetulleeksi prosessit ja elävät ideat. On merkitystä, mitkä tarinat tekevät maailmoja ja mitkä maailmat tekevät tarinoita*. Tiedon ja tietämisen voidaan ajatella olevan riippuvaista sosiaalisista ja kulttuurisista suhteista – aikaan, paikkaan ja henkilöön sidottua, kontekstuaalista ja aineellista. Näyttely tarjoaa yhden mahdollisen tavan ajatella ja aistia maailmaa – se kutsuu ajattelukumppaneiksi ei-inhimillisiä olentoja, erilaisia taiteen ja valokuvan tekemisen prosesseja sekä kehottaa viettämään aikaa teosten parissa ajatellen, pohtien ja yhdessä oppien.

Pääasiassa analogisen valokuvan, tekstin ja julkaisun keinoin työskentelevälle Tuukka Kailalle taiteen tekemisen prosessit toimivat hiljaisen tiedon ja empatian kasvualustana. Kaila kohtelee näyttelyn valmistusprosessia mahdollisuutena ystävystyä uusien käsitteiden, aiheiden ja ihmisten kanssa. Abstraktien analogisten valokuvien lisäksi Kaila on tuonut näyttelyyn alun perin arkkitehti ja suunnittelija Ken Isaacsin vuonna 1967 luoman Superchair-tuolin, johon näyttelyn taiteilijat ja työryhmä ovat koonneet kirjaston. Se tarkastelee keskeneräisyyttä ajan, spekulaation ja materiaalisuuden näkökulmista. 

Media- ja installaatiotaiteilija Teemu Lehmusruusu on kiinnostunut aistihavainnoin tavoittamattomien biologisten ilmiöiden kehollistamisesta ja kokemuksellistamisesta taiteen keinoin. Hänelle taiteellinen työskentely on yhteyksien luomista näkymättömiin ja tuntemattomiin elämää kannatteleviin tapahtumiin, joiden merkitys jää arjessamme usein taka-alalle. Näyttelyssä esillä oleva kolmiosainen installaatio lähestyy myös maisemakuvaa toisesta näkökulmasta: pinnan alta ja sisältä, maaperän toimijuuksien kautta. Teokset ovat syntyneet vuorovaikutuksessa kenttätyössä toimivien uudistavien maanviljeliöiden, soiden ennallistajien ja metsämaaperän tutkijoiden kanssa. 

Valokuvataiteilija Sofia Okkonen tutkii lavastetun valokuvan keinoin hellyyttä, rakkaudellista myötäelämisen kykyä, lisääntymistä ja elämän ennustamattomuutta. Galleriatilan seinä- ja lattiapinnat pesämäisesti haltuun ottavat värikkäät tapetit pursuavat hyönteispölyttäjä- ja vauvakuvastoa, ja kutsuvat kosketukseen ja paijaukseen. Luonnon monimuotoisuuden heikentymisestä johtuva hyönteispölyttäjien kato kietoutuu installaatiossa julkiseen syntyvyyskeskustelun, hedelmällisyyden sekä epävarman tulevaisuuden välisiin kysymyksiin. Osa teoskokonaisuuden valokuvista on kuvattu Mazzano Romanon residenssissä, Italiassa, touko-kesäkuussa 2022. 

Valokuvan ja installaatioiden parissa työskentelevä Maija Annikki Savolainen on kiinnostunut valon koreografiasta valokuvallisessa tiedonvälityksessä ja sen materiaalisista lähtökohdista. Näyttelyssä esillä olevan /d a t a k e s k u s -teoskokonaisuuden installaatiot koostuvat valokuvista sekä lasi- ja kivimateriaaleista, joiden avulla taiteilija tarkastelee erityisesti mineraaleja – välttämättömiä nykyelektroniikan komponentteja. Teoskokonaisuus sai alkunsa Pohjois-Skotlannin residenssissä, jossa Savolainen lumoutui alueen geologisista muodostelmista sekä siellä sijaitsevista kivikehistä. Savolainen esittää kivikehät muinaisina palvelinkeskuksina – paikkoina, jotka on omistettu tiedon keräämiselle, prosessoinnille ja välittämiselle. Savolaisen essee Datakeskus on osa Jälki – kirjoituksia valokuvasta -esseeteosta, joka on luettavissa Supertuolissa.

* Donna J. Haraway, Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene, 2016.

Tietämisestä
Tuukka Kaila, Teemu Lehmusruusu, Sofia Okkonen ja Maija Savolainen
22.10.–4.12.2022.
Photo North – Pohjoinen valokuvakeskus

Lisätietoja

Tuukka Kaila, Teemu Lehmusruusu, Sofia Okkonen ja Maija Annikki Savolainen