Projektit

Photowalk -kuvakävelyt

Tapahtuma-aika

01.03.2022–

05.05.2024

Photowalk eli kuvakävely on Photo North – Pohjoisen valokuvakeskuksen ja Valveen kaupunginosakulttuurin yhteistyöprojekti, jossa pyritään lisäämään alueen asukkaiden hyvinvointia ja osallistamaan kuntalaisia asemakaavaprosessiin. Taide- ja kulttuuritoimet toimivat keskustelun avaajina sekä väylänä kaupungin ja asukkaiden välissä. Kuvakävelyitä johtaa kuvataiteilija Tuomo Kangasmaa.

Vuonna 2024 Photowalk-kuvakävelyt sijoittuvat Heinäpäähän, johon kutsumme Oulun Heinäpäässä asuvia ja paikasta kiinnostuneita kulkemaan ja kuvaamaan yhdessä Heinäpään aluetta. Kuvakävelyt alkavat 10.3. ja myös Heinäpään kävelyillä otetut kuvat koostetaan pienlehdeksi ja näyttelyksi kävelyiden jälkeen. Kävelyille voi osallistua kerran tai useammin ja ne ovat osallistujille maksuttomia. Kaikentasoiset kuvaajat ovat tervetulleita!

KEVÄÄN AIKATAULUT JA KOKOONTUMISPAIKAT
10.3.2024 klo 12-14, Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7, Oulu
14.4.2024 klo 12-14, Mannerheimin puisto, Oulu
22.5.2024 klo 18-20, Walkers Oulu, Isokatu 47, Oulu
16.6.2024 klo 12-14, Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7, Oulu


Vuonna 2023 Photowalk-kuvakävelyt sijoittuvat Meri-Toppilaan, jossa kuvaajat pääsivät havainnoimaan karuksikin luonnehditun kaupunginosan piirteitä ja ominaisuuksia. Kävelyiden aikana katsottiin ympäristöä lempeästi, kriittisesti ja uusin silmin. Kävelyiden tulokset ja kuvat koostettiin pienlehdeksi (linkki avautuu uuteen ikkunaan) sekä näyttelyksi, joka on levittäytynyt Meri-Toppilan alueelle joulukuusta 2023 toukokuun 2024 alkuun. Meri-Toppilan teokset sisältävä kartta löytyy Atlasta (linkki avautuu uuteen ikkunaan).

Syksyllä 2022 Photowalk-kuvakävelyt sijoittuivat Kaijonharjuun, jossa kävelyiden aikana alueen rajat laajenivat alueen maantieteellisten rajojen ylitse lähelle yliopiston kampusta sekä historiallisina ja ajankohtaisina näkökulmina ympäri Oulun kaupungin aluetta. Kuvakävelyiden aikana tutkittiin miltä Kaijonharju näyttää kaijonharjulaisten silmin, mitkä ovat paikkoja, joissa auringonlasku on kauneimmillaan ja millainen kuvakävely on pyörätuolilla liikkuen.

Tutustu Kaijonharju Photowalk -zineen (linkki avautuu uuteen ikkunaan), johon on koottu projektin kuvaajien otoksia, näkökulmia kävelystä taiteen tekemisen välineenä sekä lyhyitä kommentteja taiteen ja kulttuurin merkityksestä kaavoitusprosessissa sekä kaupunginosakulttuurissa. Zinen lisäksi osallistujien kuvista koostettiin näyttely, joka on ollut esillä sekä Kaijonharjossa, että Photo Northin aulagalleriassa ja Valveen viereiseen Madetojan puistoon.

Lisätietoja

Photowalks