Tapahtumat

AVOIN HAKU: More-than-Planet -residenssit vuodelle 2023

Tapahtuma-aika

17.01.2023–

28.02.2023

More-than-Planet -residenssihaku 17.1.2023–28.2.2023

Photo North – Pohjoinen valokuvakeskus julistaa avoimen kansainvälisen haun kahteen residenssiohjelmaan osana kansainvälistä More-than-Planet -hanketta vuodelle 2023. 

Millaiseen tulevaisuuteen olemme menossa? 75% maapallon maapinta-alasta on ihmisen suoran vaikutuksen alaisena – tapamme ymmärtää ja kuvata planeettaa vaikuttaa konkreettisesti itse ympäristöön. Nämä näkökulmat taas perustuvat erilaisiin pohjakäsitteisiin, arvojärjestelmiin, visuaalisiin kulttuureihin ja teknologioihin, jota käytetään maapallon ympäristön kuvaamiseen. 

Millaisia uusia näkökulmia, tietoa ja ratkaisuja voimme uudelleenkuvitella kiihtyvän ympäristönmuutoksen aikakaudella? Maapallon ilmasto muuttuu ihmisen vaikutuksesta ennennäkemättömällä vauhdilla. Ihmisen luoma teknologiakehä sulautuu elämänkehään – mikrobeista maapallon kallioperään ja merien syvyyksistä ilmakehään ja avaruuteen – luoden toisistaan riippuvaisen hybridisen ympäristön. Toimintatapojemme on muututtava esimerkiksi energian, resurssien, asuttavien ympäristön suhteen ja käyttöön tulee ottaa kestävämpiä käytäntöjä. Kuinka sopeutua nykyisiin muutoksiin ja valmistautua tuleviin? Millainen rooli on paikallisella tiedolla sekä avaruudesta, maansyvyyksistä, satelliiteilla ja kaukokartoituksella saatavalla tiedolla hybridisen maisen ja elämän kuvaamisessa?

Residenssiohjelmaan haetaan taiteilijoita ja työryhmiä, jotka lähestyvät tulevaisuudentutkimusta, muutoksen havainnointia ja ympäristönmuutosta laajasti taiteen ja tieteen kautta. More-than-Planet -hankkeen ja residenssien tarkoituksena on uudelleenkartoittaa ymmärrystämme ja kokonaiskuvaa planeettamme tasolla. Residenssin teemoja ovat ympäristönmuutoksen havainnointi, vaihtoehtoisten tulevaisuuksien ja ratkaisujen taiteellinen tutkiminen ilmaston, ekologian, maankäytön muotojen, vesiekologian ja hiilen kierron sekä sosiaalisen ja kulttuurisen muutoksen kautta. Etsimme taiteilijoita, jotka kehittävät ja haastavat perinteisiä taiteen ja tieteen välisen yhteistyön muotoja kyseenalaistaen ja tarjoten uusia näkökulmia. Taiteilijoiden toivotaan toimivan yhdessä tutkijoiden sekä paikallisen yhteisön kanssa. Residenssi on avoin kaikille taiteen tekemisen muodoille, painottuen kuitenkin taiteelliseen praktiikkaan, jossa hyödynnetään linssipohjaisia tekniikoita. Residenssit toteutetaan vuosien 2023 ja 2024 aikana.

Avoin residenssihaku etsii uusia näkymiä avaavia ehdotuksia ja ideoita teoksista, jotka hyödyntävät erilaisia metodeja, teknologioita, skenaarioita ja samaistuttavia kokemuksia – johtaen syvempään ja laajempaan kuvaan muutoksesta ja sen vaatimista ratkaisuista.

Valittu taiteilija tai ryhmä kutsutaan kahden kuukauden (2kk) residenssiin taiteelliselle tutkimusmatkalle 1) Deep -residenssiin maanalaiselle tutkimusasemalle Callio LabiinPyhäsalmen kaivokseen ja sen ympärillä elävään yhteisöön tai 2) Meander/Boreal Forest -residenssiin monitieteiselle tutkimusasemalle Oulangan kansallispuistoon ja paikallisiin yhteisöihin. Satelliitti- ja kaukokartoitusmateriaaleihin liittyvää yhteistyötä tehdään Euroopan avaruusjärjestön maahavainnointiyksikön, ESRIN – ESA’ Center for Earth Observation kanssa, joka sijaitsee Frascatissa italiassa.

Taiteilijalle tai ryhmälle maksetaan yhteensä 15 000 euron residenssi- ja tuotantokorvaus kahden kuukauden (2kk) residenssi- ja itsenäisen työskentelyn jaksosta, jonka lopputuloksena syntyy uusi teos. Residenssityöskentely ajoittuu huhtikuun 2023 ja toukokuun 2024 välille. Työskentely residenssikohteessa kestää yhtäjaksoisesti noin 2–4 viikkoa tilanteesta, sopimuksesta ja aikatauluista riippuen. 

Lisäksi residenssiohjelma rahoittaa osallistujien majoituksen, matkakulut sekä tukee teosten tuotantoa sisällöllisesti, tuotannollisesti ja teknisesti. Residenssissä taiteilija toteuttaa uuden teoksen tai teoskokonaisuuden More-than-Planet -näyttelyyn Photo North – Pohjoisen valokuvakeskuksen galleriaan Oulussa syksyllä 2024. Teokset ovat myös osa Photo North – Pohjoisen valokuvakeskuksen Oulu Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -hanketta. 

Lisäksi residenssin projektit, osana More-Than-Planet -hanketta, tähtäävät syyskuussa 2023 Linzissä järjestettävään Ars Electronica -festivaaliin, jossa esitellään hankkeen prosesseja ja mahdollisia valmiita teoksia. Vuosittain järjestettävä Ars Electronica on digitaalisen taiteen festivaali, joka käsittelee tulevaisuutta taiteen, teknologian ja yhteiskunnallisten ilmiöiden kautta. 

Valintakriteerit
Residenssitaiteilijavalinnoista päättää kolmihenkinen jury: Antti Tenetz More-than-Planet -hankejohtaja (Photo North – Pohjoinen valokuvakeskus), Darja Zaitsev, toiminnanjohtaja, kuraattori (Photo North – Pohjoinen valokuvakeskus) sekä Emmi Itäranta, suomalainen kirjailija, joka kirjoittaa fiktiota suomeksi ja englanniksi. 

Valinnassa arvioidaan lähtökohtaisesti teoksen ideaa, taiteellista laatua, suunnitelman toteutuskelpoisuutta ja ehdotuksen suhdetta residenssien sekä More-than-Planet -hankkeen teemoihin sekä hakijan tai hakijaryhmän aiempaa kokemusta. Tuemme mielellämme tajunnan räjäyttäviä uusia ajattelumalleja ja provokatiivisia näkökulmia. Jury voi olla yhteydessä hakijoihin saadakseen lisätietoa. Teosten toteutusta ja sisältöä kehitetään yhdessä hankkeen toimijoiden kanssa. 

Hakuaika päättyy 28.2.2023


Residenssi #1: Deep_
Paikka: Pyhäsalmen kaivos, Pyhäjärvi ja Oulu, Pohjois-Pohjanmaa
Aikaväli: toukokuu 2023 – huhtikuu 2024, alueellinen työskentely touko-syyskuu 2023

More-than-Planet // Deep –residenssi avaa tieteen ja taiteen välisestä yhteistyöstä kiinnostuneille taiteilijoille pääsyn 1444 metriä syvään Pyhäsalmen kaivokseen. Asema ja sen ympäristö antavat mahdollisuuden tutkimukseen ja taiteen tekemiseen laajasti mm. ääriolosuhteiden, geologian, hiukkas- ja avaruustutkimuksen, analogisen astronautiikan, teollisen toiminnan murroksen ja muutoksen, maanalaisen turvallisuus- ja  testaustoiminnan, biotaiteen, uusiutuvan energian (maalämpö ja vesivoima), kaukokartoituksen, menneisyyden, nykyisen ja mahdollisten tulevaisuuksien kautta. Alueella on mahdollista tutkia kaivoksen ja sen toiminnan loppumisen vaikutuksia paikalliseen väestöön, luontoon sekä alueen elinvoimaisuuteen. Yhteistyötahona residenssissä toimii kansainvälinen ja monitieteinen tutkimus- ja kehityskeskus Callio Lab. 

Euroopan syvimmäksi muodostunut kaivos on avattu vuonna 1962 ja sen kaivannaistuotteita ovat olleet kupari ja sinkki. Aktiivinen kaivostoiminta on loppunut syksyllä 2022. Paikallinen yhteisö on keskellä rakenteellista muutosta. Kaivosta kehitetään tutkimuksen, uusien käyttömuotojen ja uusiutuvan energian säätövoiman tarpeisiin pumppuvoimalaksi ja toiminnan tavoitteena on luoda kaivoksesta Suomen tulevaisuuden suurin energiavarasto. 

Residenssi
More-than-Planet // Deep -residenssi on täysin tuettu kahden kuukauden mittainen residenssijakso. Residenssiohjelmaan kuuluu ennakkoon toteutettava tutkimusmatkamainen Deep Earth Lab –tutkimusosio, johon taiteilija osallistuu yhdessä tutkijoiden, taiteilijoiden ja alan toimijoiden kanssa. Deep Earth Lab tarjoaa taiteilijalle tietopohjaa kaivoksessa tehtävästä tutkimuksesta ja avaa keskustelua eri toimijoiden välillä. Residenssijakson aikana taiteilijalle tai taiteilijaryhmälle tarjotaan mahdollisuus vierailla Pyhäsalmen kaivoksessa ja työskennellä paikallisen yhteisön kanssa.

HUOM! Maanalainen työskentely on haastavaa henkisesti ja fyysisesti. Hakijoiden kanssa käydään läpi turvallisuuteen ja työskentelyyn liittyvät yksityiskohdat ennen virallista valintaa. Maan alla työskennellään yhdessä residenssin ja Callio Labin henkilöstön kanssa. Työskentely tapahtuu ennakkoon suunniteltujen käyntien ja oleskelun kautta turvallisuuskurssin jälkeen.

Toiminta ja työskentely kaivoksessa toteutetaan valitun hankkeen ja Callio Labin monitieteisen tutkimusyksikön kanssa. Callio Labilla on maanalaisia laboratorioita eri syvyyksissä sekä toimintaa maanpäällä.

Kaivoksessa työskennellään 1400 metrin syvyydessä päätasolla, josta löytyvät tilat oleskeluun sekä työskentelyyn. Residenssin aikana on mahdollista tutustua, kuvata, dokumentoida ja työskennellä lyhytaikaisesti myös muilla tasoilla, alueille ja laboratorioissa. Päätasolle on mahdollista rakentaa erilaisia pidempikestoisia testejä, kasvuympäristöjä ja prosesseja. Maan päällä on toimisto ja tiloja työskentelyyn. Residenssimajoitus järjestetään yhteistyössä paikallisen kyläyhdistyksen kanssa. 

Hakuaika on päättynyt 28.2.2023


Residenssi #2: Meander/Boreal Forest_
Paikka: Oulangan tutkimusasema, Kuusamo, Kainuu
Aikaväli: alueellinen työskentely 8.6.–1.7.2023 ja 8.7.-8.8.2023, syksy ja talvi 2023-2024 ovat myös mahdollisia.

More-than-Planet // Meander/Boreal Forest –residenssi avaa tieteen ja taiteen välisestä yhteistyöstä kiinnostuneille taiteilijoille pääsyn Oulangan tutkimusasemalle. Asema ja sen ympäristö antavat mahdollisuuden tutkimukseen ja taiteen tekemiseen laajasti mm. ilmaston, biodiversiteetin, ääriolosuhteiden, virtavesiekologian, havumetsävyöhykkeen tutkimuksen, maankäytön murroksen ja muutoksen, biologian, kaukokartoituksen, menneisyyden, nykyisen ja mahdollisten tulevaisuuksien kautta. Alueella on mahdollista tutkia ilmastonmuutoksen aiheuttamia erilaisia vaikutuksia paikalliseen väestöön, luontoon sekä alueen elinvoimaisuuteen. 

Residenssin aikana taiteilija voi tutkia sekä tehdä teosta pitkäkestoisten tutkimusaineistojen sekä erilaisten reaaliaikaisten tutkimusympäristöjen kuten ilmaston- ja ympäristönmuutoksen seurantatutkimus EcoClimate -hankkeen sensori- ja testauskenttien kautta rinnesuolla sekä mäntymetsässä.

Oulangan tutkimusasema sijaitsee pohjoisella havumetsävyöhykkeellä Oulangan kansallispuistossa Oulankajoen varrella. Asema tarjoaa modernin tutkimus- ja koulutusympäristön niin tutkijoille ja taiteilijoille. Asemalla on käynnissä ilmaston- ja ympäristömuutoksen seurantatutkimus EcoClimate, jota rahoittavat Suomen Akatemia ja Oulun yliopisto. Aseman tutkimustornien ja mittausanturien avulla on mahdollista saada tietoa mm. lämpötiloista, ilmankosteudesta, sademääristä, ilmanpaineesta, tuulennopeudesta, säteilytaseesta, lämpövuosta, lumensyvyydestä, hiilidioksidin ja metaanin määristä, maaperän lämmöstä ja kosteudesta. 

Asemalla voi työskennellä erilaisissa laboratoriossa sekä kenttätutkimuksen kautta maastossa. Residenssin aikana on mahdollista tutustua, kuvata, dokumentoida ja työskennellä tutkimus- ja sensorikentillä sekä Oulankajoen, Oulangan kansallispuiston ja Kuusamon ympäristössä. Asemalle voi tarpeen vaatiessa rakentaa erilaisia pidempikestoisia testejä, kasvuympäristöjä ja prosesseja. Asemalla on käytettävissä pieni puhdastila mikrobitöihin, PCR-kaappi, syväjääpakkanen -82 C, stereomikroskooppi- ja mikrokuvantamisjärjestelmät, Lämpökamera ja multispektrikamera sekä Hyperspektriaineistoja ja -laitteistoja. Residenssi majoitus järjestetään tutkimusasemalla. Residenssimajoitus järjestetään tutkimusasemalla.

Residenssi
More-than-Planet // Meander/Boreal Forest -residenssi on täysin tuettu kahden kuukauden (2kk) mittainen residenssijakso. Residenssiohjelmaan kuuluu ennakkoon tutkimusmatkamainen Boreal Forest Lab -tutkimusosio, johon taiteilija osallistuu yhdessä tutkijoiden, taiteilijoiden ja alan toimijoiden kanssa. Boreal Forest Lab tarjoaa taiteilijalle tietopohjaa asemalla tehtävästä tutkimuksesta ja avaa keskustelua eri toimijoiden välillä. 

Kahden kuukauden (2kk) residenssi toteutuu osittain Oulun kaupungissa sekä Oulangan tutkimusasemalla Kuusamossa.

Hakuaika on päättynyt 28.2.2023

Muokattu 3.2.2023: Tarkennettu hakukriteereitä portfolion osalta sekä tarkennettu palkkio-osiota.

Kansainvälinen tutkimushanke More-than-Planet kehittää ympäristön lukutaitoa avaruustutkimuksen, taiteellisen työskentelyn ja yhteistyön kautta vuosina 2022–2025. Hankkeelle on myönnetty Creative Europe -rahoitus ohjelmatunnuksella No 101056238 sekä Oulun kaupungin ja Opetushallituksen kansallinen vastinraha.

Lisätietoja

More-than-Planet