Projektit

Pohjoinen valokuvakeskus osallistui The Icelandic Photo Festival (TIPF) vuonna 2022. Spessi ja Antti Tenetz avaavat Hérna näyttelyä Korpúlfsstaðirissa. Kuva: Helgi Vignir Bragason

Photo North toimii paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Photo North – Pohjoinen valokuvakeskus tekee aktiivisesti yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Alueellisesti PVK tarjoaa näyttely- ja ohjelmasisältöjä sekä yhteistyöprojekteja niin alueen kuntiin kuin eri organisaatioille yliopistojen yksiköistä turvakoteihin.

Valokuvataiteilijoiden liiton yhteisöjäsenenä sekä osana kansallista valokuvakeskusten verkostoa Photo North – Pohjoinen valokuvakeskus jakaa ajankohtaista ja tärkeää tietoa alasta sekä sen hyvistä käytänteistä. Verkosto laatii yhteistyössä valokuvataiteen tiekarttaa ja tavoitteena on toteuttaa koko valtakunnan kattavia yhteistyöhankkeita, jotka synnyttävät uutta tietoa ja ajatuksia taidekentälle. Verkoston muut jäsenet ovat: Fotocentrum Raseborg Valovakuvakeskus, Luovan valokuvauksen keskus, Pohjanmaan valokuvakeskus (POVA), Valokuvakeskus Nykyaika, Valokuvakeskus Peri ja VB Valokuvakeskus

Photo North – Pohjoinen valokuvakeskus on yksi vuonna 2012 perustetun Nordic Photography Networkin perustajajäsenistä, johon kuuluvat seuraavat valokuva-alan organisaatiot: Valokuvataiteilijoiden liitto ry, tanskalainen Galleri Image, Norjan valokuvataiteilijoiden liitto Forbuden Frie Fotografer ja sen yhteydessä toimiva galleria Fotogalleriet, ruotsalainen Centrum for fotografi sekä tanskalainen Fotografisk Center. Verkosto tapaa aktiivisesti vuosittain ja kehittää alaa pohjoismaisesti.