Uutiset

Photo Northille Museovirastolta avustus näyttelypalkkioiden maksamiseen vuodelle 2025

11.6.2024
Jenni Haili, Voyage Out, ryhmänäyttelystä Virtaamaa (2024)(kuva: Matteo Parrotto)

Museovirasto on myöntänyt Photo North – Pohjoiselle valokuvakeskukselle jo kolmannen kerran avustuksen, jolla tuetaan palkkion maksamista kuvataiteilijoille taidenäyttelyä varten tehdystä työstä. Avustus on myönnetty Photo Northin vuoden 2025 näyttelyohjelman näyttelyihin.

Museoviraston näyttelypalkkiojärjestelmän ensisijaisena tavoitteena on huomioida kuvataiteilijoiden merkitys näyttelyn sisällön tuottajina ja parantaa heidän mahdollisuuksiaan saada elantonsa taiteellisesta työstä. Näyttelypalkkiojärjestelmä auttaa myös museoita ja muita näyttelyjärjestäjiä toimimaan vahvoina taiteen ja taiteilijoiden toimeentulon puolestapuhujina alueillaan ja siten turvaamaan pitkäjänteisesti taiteellista työtä ja kuvataiteen kehitystä.

Museovirasto myönsi näyttelypalkkioavustuksen Photo North – Pohjoinen valokuvakeskukselle ensimmäisen kerran vuoden 2023 näyttelyohjelman näyttelyihin. Photo North on maksanut näyttelypalkkioita näyttelyohjelmistoonsa valituille taiteilijoille jo vuodesta 2019 ja keskuksen pitkän linjan tähtäimenä on nostaa näyttelypalkkiosumma pysyvästi pohjoismaiselle tasolle.

Photo North – Pohjoisen valokuvakeskuksen näyttelytoiminnan lähtökohtana on taiteellisen ilmaisun vapaus. Näyttelyvalinnat tehdään läpinäkyvästi kansainvälisten ja alueellisten hakujen kautta vertaisarvioiden ja kuratoiden. Näyttelytoimikunta valitaan vuosikokouksen yhteydessä ja toimikuntaan voidaan kutsua myös ulkopuolisia asiantuntijajäseniä. Näyttelyohjelmiston rakentamisessa kiinnitetään huomiota teemojen monipuolisuuteen ja ajankohtaisuuteen sekä hakijoiden diversiteettiin (609/1986 tasa-arvolaki, 1325/2014 yhdenvertaisuuslaki). Photo North – Pohjoinen valokuvakeskus järjestää vuosittain noin 20 näyttelyä sekä Kulttuuritalo Valveen tiloissa että yhteistyökumppaneidensa kohteissa. Keskus kehittää ja tuottaa myös yhteistyö- ja kiertonäyttelyitä kansainvälisten verkostojensa kanssa.

Lisää uutisia