Uutiset

More-than-Planet-residenssivalinnat tehty!

3.5.2023
Kuva: Cesar and Luis: mushroom reading

Taiteilijakollektiivi Cesar & Lois on valittu residenssiin Oulangan tutkimusasemalle ja taiteilija Felicia Honkasalo Pyhäsalmen kaivokseen. Hakemuksia tuli n. 280, onnittelut valituille!

Residenssiin osallistujille maksetaan 15 000 € residenssi- ja tuotantokorvaus kahden kuukauden (2kk) residenssi- ja itsenäisen työskentelyn jaksosta, jonka lopputuloksena syntyy uusi teos. Residenssit ovat osa Photo North – Pohjoisen valokuvakeskuksen kansainvälinen  More Than One Understanding of Planet Earth -yhteistyöhanketta, jokakehittää ympäristön lukutaitoa avaruustutkimuksen, taiteellisen työskentelyn ja yhteistyön kautta vuosina 2022–2025. Hanke on johdantoa Oulun kulttuuripääkaupunkivuodelle 2026. 

Alla esittelyssä hankkeen residenssit ja residensseihin valitut taiteilijat:

Meander/Boreal Forest_
Paikka: Oulangan tutkimusasema, Kuusamo, Kainuu

More-than-Planet //Meander/Boreal Forest –residenssi taiteilijoille pääsyn Oulangan tutkimusasemalle. Asema ja sen ympäristö antavat mahdollisuuden tutkimukseen ja taiteen tekemiseen laajasti mm. ilmaston, biodiversiteetin, ääriolosuhteiden, virtavesiekologian, havumetsävyöhykkeen tutkimuksen, maankäytön murroksen ja muutoksen, biologian, kaukokartoituksen, menneisyyden, nykyisen ja mahdollisten tulevaisuuksien kautta. Alueella on mahdollista tutkia ilmastonmuutoksen aiheuttamia erilaisia vaikutuksia paikalliseen väestöön, luontoon sekä alueen elinvoimaisuuteen. 

Residenssitaiteilijat: Cesar & Lois

Cesa and Lois
Cesar & Lois

Projektissaan Forest Floor to Planet: Hyphae-nated Intelligence taiteilijakollektiivi Cesar & Lois pohtivat boreaalisen metsän ja erityisesti sen maanpinnan monimuotoisuutta luoden taideteoksen, jonka ytimenssä on idea ”boreaalisesta älykkyydestä”. Oulangan tutkimusaseman residenssissä he suunnittelevat ja sijoittavat yhteistyössä eri tutkijoiden ja luonnontieteilijöiden kanssa useita sensoreita ja antureita Oulangan alueelle saadakseen tietoa metsän eri kerroksista. Heidän tavoitteenaan on luoda Oulangalle kehittämistään ympäristöantureista sekä  aseman ympäristö- ja ilmastokoe-alueista ja sensorikentistä verkosto, jonka avulla he voivat kerätä elävien mikro-organismien tuottamaa tietoa ja dataa, jota he käyttävät lopullisten taideteoksensa kehittämisessä: ”Tarkastelemalla boreaalista metsää ja luomalla huolellisesti systeemisen taideteoksen, joka mahdollistaa boreaalisen metsän monimuotoisuuden ja älykkyyden esiintuonnin, aiomme antaa näkyvyyttä ei-inhimillisten olentojen ja ekosysteemien tasa-arvolle.

Lucy HG Solomon (USA) ja Cesar Baio (Brasilia) muodostavat kollektiivi Cesar & Loisin. Lucy HG Solomon on taiteilija ja Fulbright-tutkija, joka tutkii maailmanlaajuisen projektinsa kautta mikrobiologisia yhteyksiä kaukaisilla alueilla, arktisen alueen mikrobiologiasta Amazonin sademetsiin. Hän johtaa DaTA-laboratoriota (Laboratory for Data and Transdisciplinary Art) ja toimii Kalifornian valtionyliopiston San Marcosin yliopiston taiteen, median ja muotoilun laitoksen opettajana.

Cesar Baio on tutkija, jonka väitöskirjan jälkeinen tutkimustyö Plymouthin yliopiston i-DAT:ssa (Institute of Digital Art and Technology) käsittelee dataa ja kaupunkia. Hän toimii taiteen ja teknologian alan professorina Universidade Estadual de Campinasissa ja actLABin johtajana. 

Cesar & Loisille myönnettiin vuonna 2018 Lumen-palkinto tekoälyn saralla, lisäksi he osallistuivat Singaporen Global Digital Art Prize -triennaaliin vuonna 2019) ja toimivat residenssitaiteilijoina Coalesce Center for Biological Artsissa vuosina 2020 ja 2021.

Deep_

Paikka: Pyhäsalmen kaivos, Pyhäjärvi ja Oulu, Pohjois-Pohjanmaa

More-than-Planet // Deep –residenssimahdollistaa tpääsyn 1444 metriä syvään Pyhäsalmen kaivokseen. Asema ja sen ympäristö antavat mahdollisuuden tutkimukseen ja taiteen tekemiseen laajasti mm. ääriolosuhteiden, geologian, hiukkas- ja avaruustutkimuksen, analogisen astronautiikan, teollisen toiminnan murroksen ja muutoksen, maanalaisen turvallisuus- ja  testaustoiminnan, biotaiteen, uusiutuvan energian (maalämpö ja vesivoima), kaukokartoituksen, menneisyyden, nykyisen ja mahdollisten tulevaisuuksien kautta. Alueella on mahdollista tutkia kaivoksen ja sen toiminnan loppumisen vaikutuksia paikalliseen väestöön, luontoon sekä alueen elinvoimaisuuteen. Yhteistyötahona residenssissä toimii kansainvälinen ja monitieteinen tutkimus- ja kehityskeskus Callio Lab.

Residenssitaiteilija: Felicia Honkasalo

Felicia Honkasalo
Felicia Honkasalo

Felicia Honkasalon ehdotus Pyhäsalmen kaivoksen residenssijaksolle on teknologiaa, fantasiaa, historiallisia ja henkilökohtaisia arkistoja sekä ihmisten jokapäiväisiä kokemuksia yhdistävä projekti. Tässä uudessa videoteoksessa asetetaan vastakkain kaivoksella suoritettavat pelastustoimet ja paikallisyhteisön näkökulmat. Honkasalo on kiinnostunut erityisesti siitä, miten taloudelliset, poliittiset ja kulttuuriset suhteet Suomessa, mutta myös ulkomailla, ovat muokanneet kaivosalueen olemusta. ”Teos kutsuu katsojan meditatiiviselle matkalle maan syvyyksiin yksinäisyyden loputtomien tunnelien läpi. Kohdatessaan yhä oudompia ilmiöitä matka laskeutuu maanalaiseen maailmaan, joka on täynnä täydellisen tuhon mutta myös pelastuksen kohtauksia.”

Felicia Honkasalo asuu ja työskentelee Helsingissä. Hän on suorittanut tila-aikataiteen maisterin tutkinnon Taideyliopistossa, Helsingissä ja valokuvan BA-tutkinnon Camberwell College of Artsissa Lontoossa, Iso-Britanniassa. Hänen teoksiaan on ollut esillä Suomessa ja ulkomailla yksityisnäyttelyissä, ryhmänäyttelyissä ja kansainvälisissä elokuvanäytöksissä. Hänen ensimmäinen julkaisunsa Grey Cobalt ilmestyi Loose Jointsin kustantamana vuonna 2019.

Lisätietoa:
Taija Jyrkäs
Tuottaja
taija@photonorth.fi
+358 40 1281 150

Antti Tenetz
More than Planet -hankejohtaja
antti@photonorth.fi
+358 40 163 3964

Lisää uutisia