Uutiset

Photo North – Pohjoisen valokuvakeskuksen vuosikokous 14.3. klo 17

8.3.2023
Kotryna Ula Kiliulyte, Arctic Swell 2022

Haluatko vaikuttaa valokuvakeskuksen toimintaan ja tulevaisuuden painopisteisiin? Kiinnostaako hallitustyöskentely ja pohjoiset mahdollisuudet valokuvataiteen parissa? Pohjoisen valokuvakeskus ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään 14.3. klo 17-19 valokuvakeskuksen toimistolla, Kulttuuritalo Valveen 1 krs. (Hallituskatu 7, 90100 Oulu).

Pohjoinen valokuvakeskus ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Aika: Tiistaina 14.3.2022 klo 17.00
Paikka: Pohjoisen valokuvakeskuksen toimisto, Kulttuuritalo Valve 1krs., Hallituskatu 7, 90100 Oulu

Zoom: Topic: PVK:n vuosikokous 2023
Time: Mar 14, 2023 17:00 Helsinki
Join Zoom Meeting https://us06web.zoom.us/j/89698885100

Vuosikokouksessa on esillä sääntömääräiset asiat. Muista esille halutuista asioista on Pohjoisen valokuvakeskuksen sääntöjen mukaan ilmoitettava hallitukselle kirjallisesti viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kirjalliset esitykset toimitetaan osoitteeseen: Pohjoinen valokuvakeskus ry/ Puheenjohtaja Kati Leinonen, PL 42, 90015 Oulun kaupunki.

Vuosikokouksen asiapaperit:

  • Toimintakertomus vuodelta 2022
  • Vuoden 2022 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
  • Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023

Asiapaperit jaetaan osallistujille vuosikokouksessa. Materiaalit saa pyynnöstä etukäteen toiminnanjohtaja Darja Zaitsevilta, darja@photonorth.fi.

Äänioikeus vuosikokouksessa on kaikilla yhdistyksen jäsenmaksun maksaneilla jäsenillä. Mikäli jäsenmaksun maksaminen on unohtunut, voit maksaa sen tilille FI10 5741 4020 0695 68 (HUOM! tilinumero on muuttunut). Jäsenet 20 €, opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset 10 €. Kirjoita viestitilaan 2020 ja oma nimesi.

Tervetuloa!

Vuosikokouksen esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokousvirkailijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjatarkastajien valinta.
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Toimintakertomus vuodelta 2022
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 2022 sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle.
7. Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2023
Hallitus esittää vuosikokoukselle, että vuoden 2023 jäsenmaksut ovat seuraavat: jäsenet 30€, yhdistykset 50€ ja kannatusjäsenmaksu 100€.
8. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023
9. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta
Sääntöjen § 6 mukaan Valokuvakeskuksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, jonka kokoonpanossa on otettava huomioon koko Pohjois-Suomen alueellinen edustus. Hallituksen muodostaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kolme (3) – kuusi (6) jäsentä. Puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa, ensimmäisellä kerralla arvan, sitten vuoron mukaan.
Hallituksen jäsenten valinta kaudelle 2023 –2024
Erovuorossa: Kati Leinonen (pj), Antti J. Leinonen ja Vesa Ranta.
Hallituksessa jatkavat: Julia Heikkinen (vpj), Paavo J. Heinonen, Mari Mäkiranta ja Karoliina Paatos.
10. Vuosikokouksen päivämäärän muuttaminen, sääntömuutos
Sääntöjen 12 § mukaan sääntöjen muutoksesta on päätettävä vuosikokouksessa, jossa muutosehdotus on hyväksyttävä vähintään 2/3:lla annetuista äänistä.
Hallitus esittää vuosikokoukselle, että yhdistyksen vuosikokous on jatkossa pidettävä ennen huhtikuun 30. pv. Kutsut on lähetettävä 14 pv ennen vuosikokousta.
11. Tilintarkastajien valinta
Sääntöjen 10 § vuosikokous mukaan yhdistyksellä tulee olla kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja.
Hallitus esittää vuosikokoukselle, että tilintarkastajiksi valitaan KHT Jari Nurkkala ja KHT Joonas Jyrinki Pohjois-Suomen tilintarkastus Oy:stä ja varatilintarkastajaksi Pohjois-Suomen tilintarkastus Oy.
12. Muut asiat
13. Muut hallitukselle vähintään viikkoa ennen kokousta kirjallisesti toimitetut asiat
14. Ilmoitusasiat
15. Kokouksen päättäminen
Pohjoinen valokuvakeskus – Nordliga Fotocentret ry:n Hallitus

Lisää uutisia