Uutiset

Avoin haku More-than-Planet -residensseihin vuodelle 2023

17.1.2023
3D-skannaus Pyhäsalmen kaivoksesta (kuva: Antti Tenetz 2022)

More-than-Planet -residenssihaku 17.1.2023–28.2.2023

Photo North – Pohjoinen valokuvakeskus julistaa avoimen kansainvälisen haun kahteen residenssiohjelmaan osana kansainvälistä More-than-Planet -hanketta vuodelle 2023. 

Millaisia uusia näkökulmia, tietoa ja ratkaisuja voimme uudelleenkuvitella kiihtyvän ympäristönmuutoksen aikakaudella? Residenssiohjelmaan haetaan taiteilijoita ja työryhmiä, jotka lähestyvät tulevaisuudentutkimusta, muutoksen havainnointia ja ympäristönmuutosta laajasti taiteen ja tieteen kautta. More-than-Planet -hankkeen ja residenssien tarkoituksena on uudelleenkartoittaa ymmärrystämme ja kokonaiskuvaa planeettamme tasolla. Residenssin teemoja ovat ympäristönmuutoksen havainnointi, vaihtoehtoisten tulevaisuuksien ja ratkaisujen taiteellinen tutkiminen ilmaston, ekologian, maankäytön muotojen, vesiekologian ja hiilen kierron sekä sosiaalisen ja kulttuurisen muutoksen kautta. Etsimme taiteilijoita, jotka kehittävät ja haastavat perinteisiä taiteen ja tieteen välisen yhteistyön muotoja kyseenalaistaen ja tarjoten uusia näkökulmia. Taiteilijoiden toivotaan toimivan yhdessä tutkijoiden sekä paikallisen yhteisön kanssa. Residenssi on avoin kaikille taiteen tekemisen muodoille, painottuen kuitenkin taiteelliseen praktiikkaan, jossa hyödynnetään linssipohjaisia tekniikoita. Residenssit toteutetaan vuosien 2023 ja 2024 aikana.

Avoin residenssihaku etsii uusia näkymiä avaavia ehdotuksia ja ideoita teoksista, jotka hyödyntävät erilaisia metodeja, teknologioita, skenaarioita ja samaistuttavia kokemuksia – johtaen syvempään ja laajempaan kuvaan muutoksesta ja sen vaatimista ratkaisuista.

Valittu taiteilija tai ryhmä kutsutaan kahden kuukauden (2kk) residenssiin taiteelliselle tutkimusmatkalle 1) Deep -residenssiin maanalaiselle tutkimusasemalle Callio LabiinPyhäsalmen kaivokseen ja sen ympärillä elävään yhteisöön tai 2) Meander/Boreal Forest -residenssiin monitieteiselle tutkimusasemalle Oulangan kansallispuistoon ja paikallisiin yhteisöihin. 

Taiteilijalle tai ryhmälle maksetaan yhteensä 15 000 euron residenssi- ja tuotantokorvaus kahden kuukauden (2kk) residenssi- ja itsenäisen työskentelyn jaksosta, jonka lopputuloksena syntyy uusi teos. Residenssityöskentely ajoittuu huhtikuun 2023 ja toukokuun 2024 välille. Työskentely residenssikohteessa kestää yhtäjaksoisesti noin 2–4 viikkoa tilanteesta, sopimuksesta ja aikatauluista riippuen. 

Valintakriteerit
Residenssitaiteilijavalinnoista päättää kolmihenkinen jury: Antti Tenetz More-than-Planet -hankejohtaja (Photo North – Pohjoinen valokuvakeskus), Darja Zaitsev, toiminnanjohtaja, kuraattori (Photo North – Pohjoinen valokuvakeskus) sekä Emmi Itäranta, suomalainen kirjailija, joka kirjoittaa fiktiota suomeksi ja englanniksi. 

Valinnassa arvioidaan lähtökohtaisesti teoksen ideaa, taiteellista laatua, suunnitelman toteutuskelpoisuutta ja ehdotuksen suhdetta residenssien sekä More-than-Planet -hankkeen teemoihin sekä hakijan tai hakijaryhmän portfoliota. Tuemme mielellämme tajunnan räjäyttäviä uusia ajattelumalleja ja provokatiivisia näkökulmia. Jury voi olla yhteydessä hakijoihin saadakseen lisätietoa. Teosten toteutusta ja sisältöä kehitetään yhdessä hankkeen toimijoiden kanssa. 

Hakuaika päättyy 28.2.2023
Haku toteutetaan Google Formsin kautta: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7CoFWOxSgplX6bK_BOuZGXIR_4AhGBKSmGbfD22mpHa1sbA/viewform?usp=sf_link

Lue lisää residensseistä ja niiden sisällöistä täältä.

More Than One Understanding of Planet Earth -hanke kehittää ympäristön lukutaitoa avaruustutkimuksen, taiteellisen työskentelyn ja yhteistyön kautta vuosina 2022–2025. Hankkeelle on myönnetty Creative Europe -rahoitus sekä Oulun kaupungin ja Opetushallituksen kansallinen vastinraha.

Lisää uutisia