Uutiset

Kevään näyttelyt 2024

25.1.2024
Sebastian Reis, Beams (2023) kuvaaja: Milla Tallassalo
Sebastian Reis, Beams (2023) kuvaaja: Milla Tallassalo

Photo North – Pohjoisen valokuvakeskuksen keväässä nähdään valokuvallisia veistoksia, taltioitua performanssia, pimiössä vedostettua analogista valokuvaa sekä videoteoksia. Näyttelyiden teemoissa liikutaan historian ja nykyhetken risteymissä, hahmotellaan limittäisiä maailmoja sekä pohditaan paikantuneisuutta tiloissa ja ympäristöissä.

Kevätkauden ensimmäisenä näyttelynä nähdään helmikuussa avautuva Sebastian Reisin Sala Terrena. Teoksissaan Reis tarkastelee kuvien ja esineiden syntyä sekä niiden kulttuurihistoriallisia ja nykyisiä merkityksiä. Reisin teokset leikittelevät kaksiulotteisten kuvien ja niiden kolmiulotteisten rakenteiden yhdistelmillä. Samaan aikaan aulagalleriassa nähtävä Leena Holmströmin näyttely At the kitchen table  käsittelee puhumattomuutta. Näyttely koostuu performatiivisista ja lavastetuista omakuvista, jossa taiteilija käsittelee isänsä kuoleman myötä nousseita kehon ja mielen muistoja ja traumoja. 

Huhtikuussa avautuva Pimiötaiteilijat ry:n näyttely Photo Northin galleriassa tuo yhteen erilaisia  analogisia vedostus- ja pimiötyöskentelyprosesseja ja -teoksia. Näyttelyn kuratoivat Photo Northin toiminnanjohtaja ja kuraattori Darja Zaitsev sekä valokuvataiteilija Natalia Kopkina. Temaattisesti näyttely pohtii vettä, virtausta, liikettä ja muutosta – millaisia ajankohtaisia ilmiöitä analogiset vedostusmenetelmät kaikessa materiaalisuudessaan kommentoiva ja kuvaavat. Näyttelyn taiteilijat ovat Jenni Haili, Natalia Kopkina, Patrick Kuoppamäki, Katri Lassila ja Taru Samola. Samaan aikaan maailmoja tulkitsee Maria Rannanheimo aulagallerian  näyttelyssään Hahmottelen tapoja olla näissä limittäisissä maailmoissa. Rannanheimon teoksissa voi nähdä kerrostumia maailmoista ja ajan limittäisyyksistä, jotka hahmottuvat näkyviksi satunnaisissa paikoissa ja hetkissä. Valokuva- ja videoteokset kuvaavat sattumanvaraisuutta ja ei-oletettua tarjoten tilaa toisenlaisille tavoille olla. 

Kesäkuun puolessa välissä avautuva Toivo Heinimäen näyttely Map of Fog II tarkastelee Heinimäen kiintymyssuhdetta kotikaupunkiinsa, Helsinkiin. Kuinka kaupunkiin voi kiintyä paikan materiaalisten ja aineettoman olemuksen ollessa jatkuvassa, väistämättömässä muutoksessa? Mitä hyvää muutos voi tuoda – ja toisaalta mitä pientä tai tavanomaisuudessaan kaunista voi jäädä suurten ja nopeiden muutosten alle? Aulagallerian näyttelyssään Paola Guzmán Figueroa käsittelee omia henkilökohtaisia kokemuksiaan: millaista on asua tuhansien kilometrien päässä omasta kotimaastaan ja perheestään? Valokuvien ja videotesten kautta Guzmán Figueroa tutkii kaipausta, olemassaoloa, perhedynamiikkaa ja yhteyttä maahan. 

AIKATAULU

10.2.–7.4.2024
GALLERIA: Sebastian Reis, Sala Terrena

Aulagalleria  Leena Holmström, At the kitchen table
Näyttelyiden avajaiset 9.2.2024 klo 17

13.4.–9.6.2024
GALLERIA: Virtaamaa, Taiteilijat: Jenni Haili, Natalia Kopkina, Patrick Kuoppamäki, Katri Lassila ja Taru Samola.

Aulagalleria: Maria Rannanheimo, Exploring Ways to Exist in These Interlacing Worlds 
Näyttelyiden avajaiset 12.4.2024 klo 17

15.6.–8.9.2024
GALLERIA: Toivo Heinimäki, Map of Fog II

Aulagalleria: Paola Fernanda Guzmán Figueroa, Traveling through the lines of time
Näyttelyiden avajaiset 14.6.2024 klo 17

Photo North – Pohjoinen valokuvakeskus järjestää yleisölle maksuttomia opastettuja kierroksia gallerian näyttelyyn arkisin klo 10-17. Varaa opastettu näyttelykierros osoitteesta info@photonorth.fi

Lisää uutisia