Uutiset

Millaisia unelmia meillä voisi olla tulevaisuudesta?

21.3.2023
Oulangan tutkimusasema (kuva: Antti Tenetz)

Photo North – Pohjoisen valokuvakeskuksen Spheres-podcastissa pureudutaan planetaarisiin mielikuviin ilmastonmuutoksesta ja pohditaan mahdollisia tulevaisuuksia. Millaisia taiteellisia ja tieteellisiä lähestymistapoja meillä on menneisyyteen ja nykypäivään? Mitä  unelmia meillä voisi olla mahdollisista tulevaisuuksista ilmastonmuutoksen aikoina?

More-than-Planet -hankkeen Spheres-podcastin ensimmäinen jakso esittelee vuonna 2022 alkaneen Photo North – Pohjoisen valokuvakeskuksen hallinnoiman hankkeen taustaa, ja taiteen ja tieteen välistä suhdetta ja vuoropuhelua. Millaisia konkreettisia kysymyksiä, ratkaisuja ja näkymiä  mahdollisiin tulevaisuuksiin tutkimusasemat sekä taiteilijaresidenssiyhteistyö voivat tuoda paikallisuuden kautta ympäristömuutoksen keskellä kamppailevaan maailmaan? Podcastin kautta kuulija pääsee tutustumaan Oulangan tutkimusaseman sekä Pyhäsalmen kaivoksen Callio Labin toimintaan Oulangan tutkimusaseman johtaja Riku Paavolan ja Callio Labin projektijohtaja Jari Joutsenvaaran kanssa ja kuulemaan mediataiteilija ja elokuvaohjaaja Minna Långströmin näkökulmia ja taustatarinoita hänen teoksestaan The Other Side of Mars (2019). 

Planetaariset mielikuvat (planetary imaginaries) viittaavat jaettuihin havaintoihin, käsitteisiin ja oletuksiin, jotka muovaavat ihmisten ajattelutapaa ja ymmärrystä maailmasta  ja sen muutoksista planetaarisella tasolla, erityisesti ilmastonmuutoksen kontekstissa, sekä siihen, kuinka taide ja tieteet kietoutuvat yhteen muokatessaan näitä mielikuvia.

More-than-Planet -hankkeen Spheres-podcast on kolmeosainen ilmastonmuutokseen ja vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin pureutuva sarja. Se on ovi muuttuvaan maailmaan, joka käsittelee taiteen ja tieteen keinoin globaalia ilmastonmuutosta paikallisten ilmiöiden ja toiminnan sekä planeetan kattavan kokonaiskuvan kautta. More-than-Planet -hanke kehittää ihmisten ympäristölukutaitoa, kykyä kuvantaa ja ymmärtää ympäristöä sekä muutosta planeetan kattavan kokonaiskuvan kautta vuosina 2022–2025.

Hankkeelle on myönnetty Creative Europe -rahoitus ohjelmatunnuksella No 101056238 sekä Oulun kaupungin ja Opetushallituksen kansallinen vastinraha.

Kuuntele jakso täältä: https://open.spotify.com/show/2tSbCZbgSHD3vcdbNsKYdC

Osallistujat:
Moderaattori, Antti Tenetz, More-than-Planet -hankejohtaja, Photo North – Pohjoinen valokuvakeskus
Minna Långström, mediataiteilija, elokuvantekijä
Riku Paavola, erikoistutkija, asemanjohtaja, Oulangan tutkimusasema
Jari Joutsenvaara, Callio Lab -tutkimuskoordinaattori, Kerttu Saalastin instituutti, Oulun yliopisto

Lisää uutisia